Kalastusluvat Koko Päijänteen viehekalastusalue

Kausi:Koko vuosi 2016
Luparyhmä: Kaikki
HintaKestoLisätiedot
* €2 vrk - Venekohtainen lupa
* €viikko - Venekohtainen lupa
* €kuukausi - Venekohtainen lupa
* €vuosi - Venekohtainen lupa. Riittää, että yhdellä veneessä olijoista on omalla nimellä maksettu lupa. Lupa voimassa kalenterivuoden.

Kohdenluvan lisäksi kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsevat voimassaolevan
Valtion kalastonhoitomaksun eli kalakortin 2023
Hanki valtion kalastonhoitomaksu 47 €/vuosi, 16 €/viikko, 6 €/päivä
Muut kalastusmuodot
Näytä mitä kalastuslupia tarvitsen muuhun kalastukseen.


Kalastuslupa-alueeseen kuuluu myös:

Lupa on voimassa seuraavissa vesistöissä: Päijänne keski- (86329 ha)  Päijänne pohjois- (14067 ha)  Etelä Päijänne (7667 ha) 

Kalastuslupa myyjät Koko Päijänteen viehekalastusalue

Lupa-alue tarjoaa kalastusmahdollisuuksia upeissa maisemissa lähes koko Päijänteen alueella.

Päijänne on pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin järvi. Päijänteen Ristinselältä Rappukallion edustalta löytyy myös Suomen sisävesien syvin kohta 95,3 metriä. Järven rehevyys ja vedenlaatu sekä rantamaisemat vaihtelevat eri puolilla 120 kilometriä pitkää järveä. Järven pohjoisosa Jyväskylän ja Jämsän ympäristössä on rehevämpää ja tummempi vetistä, kuin järven eteläosien karut ja kirkkaat vedet. Järven suojaisat rannat ovat usein kaislikkoisia ja lahdista löytyy hienoja hiekkarantoja. Järven selän puoleiset rannat ovat puolestaan yleensä kallioisia. Järvellä on runsaasti huollettuja taukopaikkoja, satamia ja veneenlaskuluiskia. Pohjois-Päijänteen rannoilla on runsaasti mökkejä rannoilla, mutta Etelä-Päijänteellä rannoilla on vähemmän asutusta.

Etelä-Päijänteellä sijaitsee Päijänteen kansallispuisto, jossa on runsas metsähallituksen ylläpitämä taukopaikkaverkosto. Alueella on runsaasti tulipaikkoja, laavuja ja kotia sekä luontopolkuja.

Päijänteen viehekalastuslupa kattaa lähes koko Päijänteen alueen. Luvalla saa kalastaa yhteensä noin 95 000 hehtaarin alueella. Päijänteen tavoitelluin saaliskala on taimen, jota istutetaan melko runsaasti eri puolille järveä. Luonnonlisääntymisen elvyttämiseksi on Päijänteeseen laskevia koskireittejä pyritty kunnostamaan.

Kylmän veden aikaan keväisin ja syksyisin uistelijat tavoittelevat pääasiassa taimenta ja järvilohta. Lämpimän veden aikaan kesällä lohikalat ovat syvällä ja pyynti keskittyy pääasiassa haukeen, ahveneen ja kuhaan. Lisäksi Päijänteeseen on istutettu nieriää ja järvikutuista harjusta, mutta ne ovat harvinaisempi saaliskaloja.

Päijänteellä toimii useita matkailukalastusyrittäjiä, jotka tarjoavat vuokramökkejä ja kalaopaspalveluja.

Koko Päijänteen viehekalastusalue Lähistön uutisia


Täplärapukannat vahvoja ja poikastuotanto erinomainen 17.07.2012
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) vuodesta 2006 jatkuneiden saalisseurantojen mukaan viime rapukaudelta vesiin jäi paljon ravustettavaa. Kevään koeravustusten perusteella tänä kesänä syntyi vahva vuos...


Kalkkistenkosken kunnostussuunnitelma valmistui 04.03.2014
  Kalkkistenkosken kunnostuksen tavoitteena on lisätä merkittävästi järvitaimenen poikasille soveliasta elinympäristöä. Äskettäin valmistuneen suunnitelman mukaan koskeen ra...


Hämeen täpläraputuotanto kasvaa edelleen 04.05.2011
Hämeestä on kehittynyt 1990-luvun alussa aloitettujen laajamittaisten täplärapuistutusten myötä maamme tärkein täplärapujen tuotantoalue. Myös moni ammattikalastajista saa ravuista lisäansiota. A...


Etelä-Päijänteen kosteikkoyleissuunnitelma on valmistunut 14.01.2010
Äiniönjoen, Asikkalanselän ja Päijänteen eteläosan valuma-alueet kattavassa monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmassa esitellään yhteensä 37 erilaista kosteikkokohdetta. Ne eivät kata yli 4...


Hämeen täpläraputuotanto kasvussa 30.05.2011
Hämeestä on kehittynyt maamme tärkein täplärapujen tuotantoalue. Ansioravustusta olisi mahdollista lisätä lähes kaikilla alueen suurilla järvillä....


Rapumertojen odotetaan täyttyvän 23.05.2010
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen RKTL:n mukaan järvissä riittää ravustettavaa tänä kesänä......


Etelä-Päijänteen kosteikot kommenttivaiheessa 21.09.2009
Etelä-Päijänteeltä löytyi viime kesän kartoituksissa paljon hyviä ja mielenkiintoisia kosteikkokohteita, joiden perustamiseen ja hoitoon viljelijät voivat hakea maatalouden ympäristötukia. Monivaikutt...


Virtaankosken padon purkamiselle myönteiset lausunnot 03.10.2023
ELY-keskukset pitävät Sysmän Virtaankosken padon purkamissuunnitelmaa hyvänä. Padon purkaminen on suositeltava toimenpide joen ekologisen tilan parantamiseksi, ja aluehallintovirastolle jätetyssä lupahakemuksessa on...


Villitaimen on unohdettu uhanalainen 07.10.2009
Tainonvirralla Sysmässä on aloitettu taimenen koekalastukset. Koekalastuksen tarkoituksena on kartoittaa uhanalaisen Päijänteen villitaimenen kantaa. Taimenen pelastustoimiin liittyy myös liiallisen verkkopyynnin ehkäise...


Virtaan pienvesivoimalaitoksen purku avaa Tainionvirran vesistön Päijänteen vaelluskaloille 30.11.2021
Valtio osallistuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman NOUSU-ohjelman voimin Sysmän ja Hartolan Tainionvirrassa sijaitsevan Virtaankosken ennallistamishankkeeseen, jossa vanhan pienvesivoimalan säännöstelypato pur...


Arrakosken voimalaitokseen rakennettava kalatie 12.06.2014
 Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.12.2012 antamaa lupaa Padasjoella sijaitsevan Arrakosken voimalaitoksen pysyttämiseen ja lisäkoneiston rakentamiseen.   Päätöksest...


Odotukset rapukaudelle varovaisen toiveikkaita 13.07.2015
 Viileän ja tuulisen alkukesän vuoksi vedet ovat lämmenneet tavanomaista hitaammin ja rapujen kuorenvaihdot ovat myöhässä, mikä saattaa heikentää rapusaaliita kauden alussa. Luonnonvarakeskus (Luke) t...


Täplärapukantojen vaihtelua osataan ennustaa 23.01.2015
Täplärapusaaliin määrässä on suurta vaihtelua, jota voidaan ennustaa talven tulosta: Poikkeuksellisen aikaisin tulleen talven jälkeisenä kesänä syntyy vähän tai ei lainkaan poikasia. Tämä näkyy saaliiden notkahduksena 4 vuoden kuluttua. Talven tul...


Ravustuskaudesta odotetaan keskimääräistä tai jopa hyvää 15.07.2019
Ravustuskausi alkaa sunnuntaina 21.7. kello 12. Etelä-Suomessa rapusaaliiden arvioidaan olevan vähintään kohtalaisia heti kauden alusta lähtien. Keski-Suomen vaiheilla kauden alku voi olla heikompi ja pohjoisempana parhaat sa...


Ravustuskausi käynnistyy vaihtelevasti eri vesistöissä 18.07.2018
 Ravustuskausi alkaa lauantaina 21.7. kello 12. Syvissä ja tuulille alttiissa järvissä naarasrapujen kuorevaihdot ovat myöhässä ja parhaat saaliit saadaan todennäköisesti heinä-elokuun vaihteessa. Ete...


Suurissa muikkujärvissä vähintään keskinkertaisesti muikkuja 09.07.2015
 Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan muikkuja kuoriutui keväällä 2014 selvästi enemmän kuin edellisvuonna. Nyt tätä toisella elinvuodellaan olevaa muikkua on runsaasti muun muassa Etelä-Saimaassa, Pihlajave...


Kaikille koululaisille ilmainen kalastuspäivä 12.6.2010 07.06.2010
Kesäloman alun kunniaksi Metsähallitus ja Suomen Vapaa-ajankalastajat tarjoavat kaikille alaikäisille ilmaisen kalastuspäivän lauantaina 12.6. kello 10-17. Päivä on ristitty Vapapäiväksi ja kohteiksi on va...


Niemisjärvellä ei venevuokrausta eikä vaunupaikkoja toistaiseksi 04.05.2011
Niemisjärvillä ei toistaiseksi vuokrata veneitä ja asuntovaunualue ei ole käytössä. Avaimen luovutuspisteen puuttumisen vuoksi vuokrauksia näihin ei voi tehdä. Varauksia vastaanotetaan arvioilta viikosta 23 alk...


Odotettavissa hyviä muikkusaaliita etelässä, pohjoisessa heikompia 10.07.2018
 Muikku on sisävesiemme tärkein talouskala. Luonnonvarakeskuksen (Luke) muikkuseurannan vuoden 2018 tuloksista käy ilmi vahvat muikkukannat Länsi-Suomen järvissä ja heikommat saaliit Oulun korkeudelta pohjoiseen. ...


Länsi-Suomen ja Lapin muikkujärviltä odotettavissa hyviä saaliita – muualla paikoin heikompaa 06.07.2017
 Luonnonvarakeskuksen (Luke) muikkuseurannan mukaan keväällä 2016 kuoriutuneista muikunpoikasista selviytyi pyyntikokoisiksi keskimääräistä enemmän Länsi-Suomessa ja Lapissa, mutta Itä-Suomessa j...

 Vedenkorkeus:

Ajankohtaista Koko Päijänteen viehekalastusalue

Päijänteen uistelujärjestelyt 2015

Päijänteen uistelupahinnat.  Lupien hinnat 2015       Vuosilupa 70 € ...

Päijänteen uistelulupajärjestelyt 2014

Päijänteen uistelussa puhaltavat uudet tuulet vuonna 2014. Suurin muutos on taimenen ja järvilohen alamitan nosto uuden kalastusasetuksen mukaisesti 60 senttiin. Päijänteen uistelupahintoihin on tullut myös muutoksia.  ...

Virtaan pienvesivoimalaitoksen purku avaa Tainionvirran vesistön Päijänteen vaelluskaloille  30.11.2021
Valtio osallistuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman NOUSU-ohjelman voimin Sysmän ja Hartolan Tainionvirrassa sijaitsevan Virtaankosken ennallistamishankkeeseen, jossa vanhan pienvesivoimalan säännöstelypato pur...

Kalkkistenkosken kunnostussuunnitelma valmistui  04.03.2014
  Kalkkistenkosken kunnostuksen tavoitteena on lisätä merkittävästi järvitaimenen poikasille soveliasta elinympäristöä. Äskettäin valmistuneen suunnitelman mukaan koskeen ra...

Muikku säätelee siian runsautta ja kasvua Päijänteen Tehinselällä  21.06.2012
Päijänteen Tehinselkä on yksi eteläisen Suomen merkittävimpiä troolikalastuksen keskittymiä. Muikku on Päijänteen yleisveden ammattikalastajien tärkein saalislaji, mutta myös siian merkitys on aj...

Päijänteeseen istutettiin merkittyjä järvitaimenia  13.06.2011
Pohjois-Päijänteelle istutettiin kesäkuun alussa 400 kappaletta merkittyjä järvitaimenia Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden voimalaitoksen kalatalousmaksuvaroin. Merkintään käytettiin uutta muovista T...

Taimenen istutukset tuottivat Päijänteellä hieman paremmin kuin järvilohen istutukset  30.04.2011
Kaikki taimenen ja järvilohen istutuserät tuottivat vähemmän saalista kuin mitä istutuserien kokonaispaino oli ollut. Istutusten heikko tuotto johtunee siitä, että istukkaat pyydetään pois pieninä....

Taimenen istutukset tuottivat Päijänteellä paremmin kuin järvilohen istutukset  30.03.2011
Päijänteen ja sen lähivesistöjen kolmevuotiaiden taimenien ja järvilohien istutukset tuottivat vuosina 1990–2007 Carlin-merkkipalautusten perusteella suhteellisesti enemmän saalista kuin kaksivuotiaiden istutukset....

Taimenen merkintäistutusten tulokset heikkenivät Keski-Suomessa  18.05.2010
Taimenen merkintäistutusten tulokset heikkenivät Keski-Suomessa Taimenen Carlin-merkintöjen tulokset ovat huomattavasti heikentyneet Keski-Suomessa 1990-luvulta lähtien. Merkintätulosten heikkeneminen on yleinen ilmiö...

Lähialueen vesitilanne Koko Päijänteen viehekalastusalue


 Vedenkorkeus: Pälämä  Päijänne pohjoinen 

Sijainti, kartat ja ajo-ohjeet Koko Päijänteen viehekalastusalue

Saat kohteen Syvyyskartta / peruskartta tiedot kirjautumalla sisään tunnuksillasi. Saat tunnukset käyttöösi maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2023. Voit lunastaa tunnukset erikseen myös ilman luvan tilausta tästä.
Asikkala, Jämsä, Jyväskylä, Kuhmoinen, Padasjoki ja Sysmä.  Päijät-Häme
Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue Jämsänjokilaakson kalastusalue Pohjois-Päijänteen kalastusalue

Ympäristötietoa

Säätila:  Asikkala  Asikkala  Sadetutka ja -ennuste  Sade- ja pilvitutka 

Hydrologisia tietoja Koko Päijänteen viehekalastusalue

Pinta-ala  95000 ha  ()
Keskisyvyys  17 m  ()
Maksimisyvyys  95,3 m  (Ristiselällä)
Pituus  120 km  ()

Vedenlaatutietoja Koko Päijänteen viehekalastusalue

maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2023. Voit lunastaa tunnukset erikseen myös ilman luvan tilausta tästä.

Kalaistutukset Koko Päijänteen viehekalastusalue vuosina 2010 - 2021

Vuosien 2022-2023 istutustiedot päivitetään sivuille vuoden 2024 alussa

Kalaistutukset Koko Päijänteen viehekalastusalue vuosina 2010 - 2021

Vuosien 2022-2023 istutustiedot päivitetään sivuille vuoden 2024 alussa

Saat tiedot istutetuista kalalajeista, istukkaiden koosta sekä istutusajankohdista kirjautumalla sisään tunnuksillasi. Saat tunnukset käyttöösi maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2023. Voit lunastaa tunnukset erikseen myös ilman luvan tilausta tästä.

Kalaistutukset Koko Päijänteen viehekalastusalue vuosina 2010 - 2021

Vuosien 2022-2023 istutustiedot päivitetään sivuille vuoden 2024 alussa

Säännöt Koko Päijänteen viehekalastusalue

Ei vapamäärärajoituksia. Lupa venekohtainen. Alamitat Pohjois-Päijänteen kalastusalue nieriä 40 cm. Kuha Tiirinselkä 37 cm.

Alamitat Koko Päijänteen viehekalastusalue

Taimen 50 cm,  Järvilohi 60 cm,  Harjus 35 cm,  Kuha 42 cm
Nieriä 40 cm

Sallitut kalastusmenetelmät

Heittokalastus, perhokalastus sekä uistelu.

Varusteet ja palvelut

Tulipaikka sekä veneenlaskuluiska.

Saalislajit

Istutettu: järvilohi, kuha, siika sekä taimen.  
Luontainen: ahven, hauki, kuha, siika sekä taimen.