Sivuston ja Sivujen tietojen Käyttöehdot

Palvelu (internetsivustot www.kalapaikka.net ja www.fishing.fi) toimitetaan sitoumuksetta. Julkaisija (Infomeri oy/KalapaikkaNet) vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii korkeatasoiseen palveluun. Julkaisija ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, täsmällisyyttä ja luotettavuutta tai Palvelun toimintavarmuutta. Julkaisijalla ei ole vastuuta niistä välittömistä tai välillisistä vahingoista, mitä palvelusta saatu informaatio mahdollisesti aiheuttaa.

Palvelun kaikki tekijänoikeudet ovat Julkaisijalla tai muilla tiedontuottaneilla tahoilla. Julkaisija pidättää kaikki oikeudet sivujen sisältöön, ellei sivuilla toisin ole mainittu. Palvelun sisällön tai sen osan julkinen levittäminen esittämällä tai näyttämällä julkisesti, varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Julkaisijan kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta teosta tai uutta palvelua. Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia vain omaan yksityiseen käyttöön, omaan opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen siinä tapauksessa, että tiedolla ei harjoiteta kaupallista toimintaa.

Em. ehtoja täydentävät käyttöehdot sekä Rekisteriseloste löytyvät täältä

Internetsivustoihin siirtyminen ja sen käyttäminen merkitsee, että hyväksyt nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun tulee poistua Sivustolta / palvelusta.