Ajankohtaista kalastus ja vesiympäristö Suomi

Seuraa järvien vedenlaadun kehittymistä - vedenlaatutiedot vuosilta 1970 - 2021 päivitetty sivuille
Onko mökkijärvesi vesi kirkastunut vuosien mittaan? Uhkaako rehevöityminen kalajärveäsi? Minkä väriset uistimet kan
Kalastus Suomessa 

Virtaan pienvesivoimalaitoksen purku avaa Tainionvirran vesistön Päijänteen vaelluskaloille
Valtio osallistuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman NOUSU-ohjelman voimin Sysmän ja Hartolan Tainionvirrassa sijaitsevan Virtaankosken ennallistamishankkeeseen, jossa vanhan pienvesivoimalan säännöstelypato pur...

 11/30/2021
Kohdealueet:  Hartola ja Sysmä. Päijät-Häme  kalastusmatkailu.   Koko Päijänteen viehekalastusalue Tainionvirta (Hartola) Tainionvirta (Sysmä)

Lohenpoikasia runsaasti Suomen Itämereen laskevissa joissa
Itämeren luonnonlohikantojen tila Suomessa on hyvä. Luonnonvarakeskus (Luke) havaitsi Tornionjoessa ja Simojoessa edellisvuotta enemmän lohen kesänvanhoja jokipoikasia syksyn 2021 koekalastuksissa. Jokipoikasia oli runsaasti my&ou...

 10/21/2021
Kohdealueet:  Simo ja Tornio. Lappi  kalastusmatkailu.   Simojoki Tornion- ja Muonionjoki

Tenojoen lohikantojen tilassa pieniä valonpilkahduksia
Tenojoen pienten sivujokien lohen kutukannat olivat syksyn 2021 sukelluslaskentojen perusteella noin kaksinkertaiset vuoteen 2020 verrattuna. Kutukantojen koon kasvu johtuu pitkälti lohenkalastuskiellosta, joka oli käytössä Tenojo...

 9/29/2021
Kohdealueet:  Utsjoki. Lappi  kalastusmatkailu.   Tenojoki

Karvianjoella edistetään Vatajankosken voimalaitoksen purkamista
Kankaanpäässä Vatajankoskella viranomaiset ja paikallinen energiayhtiö edistävät yhteistyössä vesivoimalaitoksen toiminnan lopettamista ja voimalapadon osittaista purkamista. Hanke tarkoittaa uutta aikakautta K...

 9/28/2021
Kohdealueet:  Kankaanpää. Satakunta  kalastusmatkailu.   Karvianjoki

Luonnonvarakeskus selvittää lohen uintipolkuja Oulujoessa
Luonnonvarakeskus (Luke) tutkii Oulujoen Montan voimalaitoksen alakanavassa, uivatko lohet vastavirtaan sattumanvaraisia vai ominaisuuksiltaan tiettyjä reittejä, lohipolkuja, pitkin. Lohipolkujen esiintyminen avaisi mahdollisuuksia parantaa...

 8/27/2021
Kohdealueet:  Muhos. Pohjois-Pohjanmaa  kalastusmatkailu.  

Kyttyrälohien vaelluskäyttäytymisen seuranta aloitettu Tenojoella
Tenojoella viime vuosina suuresti runsastuneen vieraslajin, kyttyrälohen, vaelluskäyttäytymistä selvitetään radiotelemetriaseurannalla kesä-syyskuussa. Seurannan tavoitteena on kerätä uutta tietoa kyttyr&a...

 6/29/2021
Kohdealueet:  Utsjoki. Lappi  kalastusmatkailu.   Tenojoki

Uhanalaisten jarvilohi- ja taimenkantojen elvytys etenee Lieksanjoella
Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite vihitään käyttöön Kemijoki Oy:n Pankakosken voimalaitoksella 14.6. Alasvaellusratkaisu on tuorein esimerkki Lieksanjoen vesistön vaell...

 6/14/2021
Kohdealueet:  Lieksa. Pohjois-Karjala  kalastusmatkailu.  

Lohikannan kokoa ja kalateiden tehokkuutta selvitetään Kemilohi-hankkeessa
Kemijoella arvioidaan kesän ja syksyn aikana Isohaaran voimalaitoksien alapuolelle hakeutuvan lohikannan kokoa sekä seurataan Isohaaran kahden kalatien toimivuutta lohen nousuvaellusyhteyksinä. Hanketta koordinoi Voimalohi Oy ja sen to...

 6/9/2021
Kohdealueet:  Keminmaa. Lappi  kalastusmatkailu.  

Tornionjoen lohikuolemien tutkimus jatkuu kesällä 2021
Tornionjoen lohikuolemiin liittyviä tutkimuksia jatketaan kesällä 2021 suomalais-ruotsalaisena yhteishankkeena. Tornionjoen kalastuskorttivaroilla tuettavaa hanketta koordinoi Ruotsista Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ja...

 6/4/2021
Kohdealueet:  Tornio. Lappi  kalastusmatkailu.   Tornion- ja Muonionjoki

Tenojoen lohiseurannat käynnistyvät poikkeuksellisissa olosuhteissa
Luonnonvarakeskus (Luke) on käynnistänyt vuosittaiset Tenojoen nousulohiseurannat kaikuluotaimilla ja vedenalaisilla videokameroilla. Seurannat toteutetaan täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun lohen kalastus on kokonaan kiellett...

 6/3/2021
Kohdealueet:  Utsjoki. Lappi  kalastusmatkailu.   Tenojoki

Kuusojan vaellusesteita poistetaan - kalastuskausi alkaa kesakuun alussa
Kontiolahdella sijaitsevan Kuusoja n kalastuskausi alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu 31.8. saakka.  Kohteeseen ei istutetta enää...
Kuusoja kalastus6/1/2021
Kohdealueet:  Kontiolahti. Pohjois-Karjala  kalastusmatkailu.  

Ravykosken kalastusjarjestelyt 2021
Kalastuskausi on lyhentynyt ollen tänä kesänä 1.5.-14.7. ja 15.8.-31.8. Lupahinnat ovat pysyneet samoina. Säännö...
Rävykoski kalastus5/22/2021
Kohdealueet:  Juva. Etelä-Savo  kalastusmatkailu.  

Vesijarven uistelukuviot 2021
Kalastujärjestelyihin ei ole tullut muutoksia viime vuodesta. Lupavaihtoehtoina on erilaisia venekohtaisia lupia joiden hinta perustuu vapojen m&...
Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue kalastus5/22/2021
Kohdealueet:  Asikkala, Hollola ja Lahti. Päijät-Häme  kalastusmatkailu.   Vesijärven kalastusalue

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta reilut 600 000 euroa erilaisiin vesistökunnostushankkeisiin
Kunnostustoiminta etenee laajalla rintamalla. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi tänä keväänä avustuksia useille erilaisille vesistökunnostushankkeille, kokeiluille ja kehittämiseen. Rahoituksesta reilut 300 00...

 5/19/2021
Kohdealueet:  Satakunta, Varsinais-Suomi ja Huittinen. Satakunta  kalastusmatkailu.  

Kuhan alamittaa nostettiin Saaristomerellä – saaliiksi saatiin aiempaa enemmän isompaa kuhaa
Luonnonvarakeskus (Luke) tutki kuhan alamitan noston vaikutuksia kaupallisten kalastajien saaliisiin sekä kuhakantaan vuosina 2019–2020 Saaristomerellä.  Alamitan nostaminen 37 senttimetristä 40 senttimetriin vuoden 2019 alu...

 5/7/2021
Kohdealueet:  Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi ja Brändö. Ahvenanmaa  kalastusmatkailu.  

Saimaan uudet kalastusrajoitukset – Asetus astuu voimaan lauantaina 8.5.2021
 Asetus Saimaan kalastusrajoituksista hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa torstaina. Uusi asetus tulee voimaan 8.5.2021. Asetuksella määrätty kalastusrajoitusalue kasvaa 243 neliökilometriä, ja on siis jatkossa ...

 5/6/2021
Kohdealueet:  Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Rantasalmi. Etelä-Savo  kalastusmatkailu.  

HIlmonjoen kalastuskausi starttaa taas vapulta
  Hilmonjoen kalastuskausi alkaa 1.5.2021 ja päättyy 30.8.2021 - lupahintoihin ei ole tullut muutoksia viimevuodesta. Joessa on voimass...
Hilmonjoki kalastus4/29/2021
Kohdealueet:  Kannonkoski. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Kivijärven kalastusalue (KS)

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy
 Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Edellinen asetus tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja oli voimassa 14.4.2021 asti. Saimaalla ei ole voimassa olevia kalastusrajoituksi...

 4/14/2021
Kohdealueet:  Etelä-Karjala ja Etelä-Savo. Itä-Suomi  kalastusmatkailu.  

Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuksen kieltoa kaudelle 2021
 Suomen ja Norjan väliset neuvottelut Tenojoen lohenkalastuksesta kalastuskaudella 2021 on saatu päätökseen. Yhteisessä neuvottelutuloksessa esitetään erittäin poikkeuksellista, koko Tenojoen vesistön...

 4/7/2021
Kohdealueet:  Utsjoki. Lappi  kalastusmatkailu.   Tenojoki

Suomi ja Ruotsi ovat sopineet Tornionjoen kalastusmääräyksistä kalastuskaudelle 2021
 Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2021 a...

 3/30/2021
Kohdealueet:  Lappi ja Tornio. Lappi  kalastusmatkailu.   Tornion- ja Muonionjoki

Tenojoen lohikannat aallonpohjassa
 Tenojoen lohikantojen tila on kahden viime vuoden aikana ollut erittäin heikko. Jokeen on noussut vähän lohia, saalismäärät ovat jääneet alhaisiksi ja vesistön eri osille asetetut kutukantatavoitteet...

 3/16/2021
Kohdealueet:  Utsjoki. Lappi  kalastusmatkailu.   Tenojoki

Kuusamon Kuusinkijoki vapautetaan vesivoimasta
Myllykosken vesivoimalaitos lopettaa toimintansa Kuusamon Kuusinkijoella, jolloin uhanalainen järvitaimen pääsee vapaasti vaeltamaan laajoille virtavesi- ja järvialueille. Sitova aiesopimus allekirjoitettiin 4.3.2021 Helsingiss&au...

 3/4/2021
Kohdealueet:  Kuusamo. Pohjois-Pohjanmaa  kalastusmatkailu.   Kuusinkijoki

Lohia palaa mereltä aiempaa heikommin Tenoon – Kalastusta varaudutaan vähentämään vuonna 2021
Tenojoen lohikantojen elpyminen ei ole edennyt ennakoidusti. Kaikuluotaustulosten perusteella Tenoon nousi viime kesänä kutemaan vain reilut 14 000 lohta. Tämä on alle puolet vuoden 2018 lohimäärästä, joka ei s...

 3/3/2021
Kohdealueet:  Utsjoki. Lappi  kalastusmatkailu.   Tenojoki

Vaajavirran kalastusjärjestelyt 2021
Kalastusluvat ja kalastuskausi   Vierasluvat: ? 20 € / 12 h, 25 € / vrk, 35 € / 2 vrk, 70 € / viikko ja 300 € /...
Vaajavirta kalastus2/25/2021
Kohdealueet:  Jyväskylä. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Pohjois-Päijänteen kalastusalue

Mehtiönkosken ja Ahvenkosken kalastusjärjestelyt 2021
Mehtiön- ja Ahvenkoskella kalastetaan samoilla järjestelyillä kuin vuonna 2020. Koskilla voi kalastaa koko kalastuskauden taimenen syys...
Mehtiönkoski kalastus2/25/2021
Kohdealueet:  Rautalampi. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.  

Survosenkosken kalastuskuviot 2021
 Jämsän Survosenkosken kalastusjärjestelyt vuonna 2021 ovat seuraavat Lupahinnat ...
Survosenkoski kalastus2/25/2021
Kohdealueet:  Jämsä. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Jämsänjokilaakson kalastusalue

Majakosken koskikalastus vuonna 2021
  Kalastuskausi jatkuu koko vuoden taimenen syysrauhoitusta lukuunottamatta. Lupahinnat vuosi 2021   ...
Majakoski kalastus2/25/2021
Kohdealueet:  Saarijärvi. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Saarijärven kalastusalue

Löydetyt kutupesät antavat toivoa järvilohen ja -taimenen elvytystoimien onnistumisesta
Pielisjoen Laurinvirrasta Pohjois-Karjalassa on saatu ensimmäisiä lupaavia tietoja uhanalaisten järvilohen ja -taimenen elvytystoimien onnistumisesta Vuoksen päävesistöalueella. Tutkijaryhmä löysi Laurinvirrast...

 2/18/2021
Kohdealueet:  Pohjois-Karjala ja Kontiolahti. Pohjois-Karjala  kalastusmatkailu.   Joensuun kosket Pielisjoen viehelupa

Uhanalainen meritaimen lisääntyi Suomenlahdella vuonna 2020 ennätyksellisen menestyksekkäästi
Luonnonvarainen meritaimen on erittäin uhanalainen laji. Vuoden 2020 sähkökoekalastuksista on saatu rohkaisevaa tietoa lajin lisääntymisestä: paikoin poikastiheydet olivat jopa ennätyksellisen suuria. Meritaimenen l...

 2/8/2021
Kohdealueet:  Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Lappi, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Inkoo. Uusimaa  kalastusmatkailu.  

Saimaan kalastusrajoitusaluetta halutaan laajentaa – Asetus kalastusrajoituksista lausunnolla
Asetus Saimaan kalastusrajoituksista lähti lausunnolle. Kalastusrajoitusten avulla suojellaan saimaannorppaa, joka on edelleen erittäin uhanalainen laji. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että Saimaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan....

 2/3/2021
Kohdealueet:  Joroinen, Mikkeli ja Rantasalmi. Etelä-Savo  kalastusmatkailu.  

Näätämöjoelta vaisu lohisaalis
Näätämöjoen kokonaislohisaalis kaudella 2020 oli vain 3,3 tonnia. Saalis laski 45 prosenttia edellisvuodesta ja oli pitkän aikavälin (1972–2020) toiseksi heikoin. Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta 1,1 ja N...

 12/18/2020
Kohdealueet:  Inari. Lappi  kalastusmatkailu.   Näätämöjoki

Tornion- ja Simojoen lohikannat edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan
Kesän 2020 nousulohimäärät olivat Tornionjoella seurantahistorian kolmanneksi ja Simojoella toiseksi suurimmat. Syntyneiden lohenpoikasten ja vaellukselle lähteneiden poikasten määrät olivat hieman vähenty...

 12/4/2020
Kohdealueet:  Lappi, Simo ja Tornio. Lappi  kalastusmatkailu.   Simojoki Tornion- ja Muonionjoki

Perämeren jokien lohikuolemia tutkitaan edelleen
Kuluvana syksynä Perämereen laskevissa joissa on jälleen havaittu runsaasti homevaurioisia ja heikkokuntoisia tai kuolleita lohia. On tavallista, että lokakuussa tapahtuvan kudun jälkeen lohia kuolee luontaisesti kuturasituks...

 11/12/2020
Kohdealueet:  Tornio. Lappi  kalastusmatkailu.   Tornion- ja Muonionjoki

Lohen vaelluspoikasten ohjaamisesta ohjausaidan avulla on saatu hyviä tuloksia Iijoen Haapakoskella
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan lohenpoikasia on onnistuttu ohjaamaan Iijoen Haapakoskella. Vesivoimalaitoksen yläkanavaan kesällä 2019 asennettu noin 180 metriä pitkä kelluva ohjausaita on ensimmäinen Suo...

 11/9/2020
Kohdealueet:  Oulu. Pohjois-Pohjanmaa  kalastusmatkailu.  

Uhanalainen Saimaan jarvilohi on saatu lisaantymään luonnossa
Luonnonvarakeskus (Luke) on selvittänyt, onko Saimaan järvilohen luontaisen lisääntymisen palauttaminen mahdollista kannan elinkelpoisuuden ja geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Vuosina 2013–2020 toteute...

 10/13/2020
Kohdealueet:  Ilomantsi. Pohjois-Karjala  kalastusmatkailu.  

Kalastonhoitomaksujen tuotto 20 % enemman edellisvuoteen verrattuna
 9/11/2020
Kohdealueet:  Uusimaa. Etelä-Suomi  kalastusmatkailu.  

Kiertojoen vaellusesteitä poistettiin Rutalahdella
Joutsan Rutalahdella virtaavalla Kiertojoella poistettiin kalojen vaellusesteitä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja UPM:n yhteishankkeessa. Vedenlaatu joessa on hyvä ja vaelluskalojen menestyminen on nyt täysin mahdollista. Rutajä...

 9/1/2020
Kohdealueet:  Joutsa. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Rutajoki

Vesistökunnostuksia avustettiin Etelä-Savossa
Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt ympäristöministeriön harkinnanvaraisia valtionavustuksia vesistökunnostushankkeille. Avustusta myönnettiin muun muassa vesistöjen kunnostuksen suunnitteluun ja vesist&ou...

 8/4/2020
Kohdealueet:  Joroinen, Joroinen, Mäntyharju, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala. Etelä-Savo  kalastusmatkailu.  

Hoito- ja koekalastuksia Pirkanmaan arvokkailla lintuvesillä
Pirkanmaalla ollaan aloittamassa Helmi-ohjelmaan kuuluvaa arvokkaiden lintuvesien kunnostusta. Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotois...

Muonion kunnassa sijaitsevien Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen kunnostukset jatkuvat
Kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on lisätä Kangos-, Särki-, Paka- ja Jerisjoen virta-alueiden taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Kunnostushankkeen vesitalousluvan hakijana toimii Lapin ELY-keskus. Hanke on t...

 7/23/2020
Kohdealueet:  Muonio. Lappi  kalastusmatkailu.   Tornion- ja Muonionjoki

Uutisarkisto

Ajankohtaista kalastusmatkailussa Suomi

Tervetuloa Kiellajoelle Inarin kaamaseen
Matkailijan majatalo GIELLAJOHKA toivottaa niin uudet kuin kanta-asiakkaatkin tervetulleiksi! Yrityksemme sijaitsee KAAMASEN ja KARIGASNIEMEN puoli
Giellajohka lomamökki    Inari. Lappi  kalastusmatkailu.  

Tervetuloa lomanviettoon Näsijärven rannalle Kuruun
Tasokas omakotitasoinen huvila Ylöjärven sijaitsee Kurun keskustassa Näsijärven rannalla 55 km Tampereelta.  Mökill
Ylöjärven lomamökki lomamökki    Ylöjärvi. Pirkanmaa  kalastusmatkailu.  

Kun isäntä kalastaa, vaimo voi hemmotella itseään Private Spa:ssa - Tervetuloa Herralan kartanoon
Herralan kartano ympäristöineen on tarkoitettu niille, jotka rakastavat luonnon rauhaa ja arvostavat korkealaatuista palvelua. Kalas
Oy Club Herrala Ltd lomamökki    Sonkajärvi. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.  

Uusi kalastajien tukikohta Kärnänkoskelle
Kärnänkosken läheisyydessä sijaitseva 2010 peruskorjattu omakotitalo tarjoaa uutta laadukasta majoitustilaa koskikalastajille
Kärnänkosken mökki lomamökki    Viitasaari. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.  

Tervetuloa lomailemaan Sonkajärvelle hyvin varusteltuun Pyyniemen saunamökkiin!
Tervetuloa lomailemaan Sonkajärvelle hyvin varusteltuun Pyyniemen saunamökkiin! Mökki sijaitsee 11 km:n päässä Sonkaj&au
Pyyniemen saunamökki lomamökki    Sonkajärvi. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.  

Hiihtolomalle Nastolaan.
Ritaniemen tilan mökeissä (vartti Lahdesta) on vielä vapaita aikoja kevään hiihtolomille. Katso lisää wwww.ritaniementila.fi
Ritaniemen tila lomamökki    Lahti ja Nastola. Päijät-Häme  kalastusmatkailu.  


Uutisarkisto

Seuraavat kalastuskilpailut Suomi

Ajankohtaista kalastusseuroissa Suomi

14.10.2019. PuPi: sääntömääräinen syyskokous 11.11-19
PuPi:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 11.11.2019 Isovalkeisen kaarakabinetissa. Aloitetaan kahvilla klo 1
Puijon Pilkki  10/14/2019 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
31.8.2019 Itä-Suomen laituri CUP 4, Julkula
31.8.2019 Itä - Suomen laituri CUP 4 ongittiin Julkulassa. Tulokset alla.            &n
Puijon Pilkki  8/31/2019 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
3.8.2019 seuran yhdistelmä kisa, Pirttilahti
Pohjoistuuli ja muutama ohi kulkeva sadekuuro oli kilpailun aikana Pirttilahessa. Seuran laituripilkki mestari on nyt Seija Kokkarinen. Kaloja saatiin
Puijon Pilkki  8/3/2019 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
30.7.2019 PuPi:n yleinen laituripilkki taulukko
30.7.2019 yleinen laituripilkki lopullinen taulukko Kumpusaaren kisan jälkeen.           &nb
Puijon Pilkki  7/31/2019 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
30.7.2019 PuPi:n oma laituricup lopullinen taulukko
30.7.2019 Kumpusaaren kisan jälkeen seuran oma lopullinen laituri CUP taulukko.           &n
Puijon Pilkki  7/31/2019 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
29.7.2019 lasten onkitapahtuma, Kuopionlahti
29.7.-19 Kuopionlahti.  Lasten onkitapahtumassa oli osanottajia mukavasti ja kaikille tuli kaloja.        
Puijon Pilkki  7/30/2019 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
Uutisarkisto
www.kalapaikka.net

Hanki kalastuslupia lupakaupastamme

Nyt saatavilla!
Kalastonhoitomaksu 2022 (kalakortti) kalastuslupa  
45 €/vuosi

Muut luvat
Koskikohteet

Ahvenkoski Rautalampi kalastusluvat ja lomamokit Rautalampi


Pituus 160 m

Hammonjoki kalastusluvat ja lomamokit Hollola


Pituus 2000 m Virtaama 0.44 m3/s
15€/vrk 30€/3 vrk 80€/kausi

Hilmonjoki kalastusluvat ja lomamokit Kannonkoski


Virtaama 2 m3/s Pituus 7 km
12€/6 tuntia 17€/12 tuntia 25€/24 tuntia 200€/kausi

Kalastonhoitomaksu 2022 kalastusluvat ja lomamokit Kannonkoski45€/vuosi

Kiiminkijoki kalastusluvat ja lomamokit Puolanka


Pituus 170 km
10€/vrk 20€/viikko 45€/kausi

Kota- ja Konttijoki kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 12000 m
13.2€/24 tuntia

Kuusoja kalastusluvat ja lomamokit Kontiolahti


Virtaama 1 m3/s Pituus 20 km
10€/24 tuntia 25€/kausi

Majakoski kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 780 m
14.2€/12 tuntia 22.7€/24 tuntia

Mehtiönkoski kalastusluvat ja lomamokit Rautalampi


Pituus 500 m

Rävykoski kalastusluvat ja lomamokit Juva


Pituus 150 m
14€/6 tuntia 26€/24 tuntia

Riekonkoski ja Muittarinkoski kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 430 m
22.7€/24 tuntia

Survosenkoski kalastusluvat ja lomamokit Jämsä


Pituus 900 m Virtaama 8 m3/s
15€/12 tuntia 20€/24 tuntia 30€/viikko 100€/kausi

Tiilikkajoki kalastusluvat ja lomamokit Rautavaara


Virtaama 4 m3/s Pituus 21 km
18€/24 tuntia 60€/vuosi

Vaajavirta kalastusluvat ja lomamokit Jyväskylä


Pituus 4700 m Virtaama 141 m3/s
20€/12 tuntia 25€/vrk 35€/2 vrk 70€/viikko 300€/vuosi

Järvet ja yhteislupa-alueet

Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue kalastusluvat ja lomamokit Hollola


Pinta-ala 10000 ha
15€/2 vrk 30€/vuosi 40€/viikko 60€/vuosi 70€/vuosi 80€/vuosi