RAUHOITUKSET JA PYYNTIRAJOITUKSET 2008
PYYDYSTEN MERKITSEMINEN.

Pyydysmerkkeinä käyvät vuosi sitten käyttöön otetut merkit. Merkeissä vuosiluvut 2007 – 2008.

Merkitkää verkot selvästi, niin verkko voidaan paremmin kiertää. Talvikalastuksessa sekä pyydysmerkit että pyytäjän nimi jään päältä todettavissa. Kadonneitten merkkien tilalle uudet.

RAVUSTUS

On sallittua vain osakkaille ja paikkakuntalaisille. Mertamäärä 15 mertaa pyytäjää kohti.

Mertoihin myydään oma pyydysmerkki 3€ /kpl. Ravustusalue: Pihlaisselkä ja Pihlaislampi, pyyntialueen alarajana pukkisilta. Vain yli 10 cm ravut saa ottaa, pienemmät laskettava pyyntiveteen. Siirtoistutuksia alueen muihin järviin ei sallita.

VERKKOKALASTUSKIELTO

Koskien 25 – 55 mm välillä olevia silmäkokoja on voimassa yli 6 metriä syvemmissä vesissä

ympärivuotisena Kuusijärvessä ja Pihlaisselässä. Talvipyynnissä 4 verkon rajoitus kalastajaa

kohti, mikäli ei ole asetettu vieläkin pienempää rajoitusta.

KOUKKUPYYNNISSÄ aina alkavaa 5 koukkua kohti tulee olla pyydysmerkki.

Pitkäänsiimaan pyydysmerkki molempiin päihin.

Alueelliset pyyntirajoitukset

PIHLAJAVEDEN REITIN VIRTAVEDET

Välille Suojärvi – Pihlajavesi taimenen poikasistutuksista johtuen suositus mato-ongintakielloksi.

Huomioikaa myös lohikalan valtakunnallinen rauhoitus virtaavissa vesissä, ajalla 11.09 – 15.11.

PIHLAISLAMPI – VÄHÄLAMPI.

Pihlaiskoskista – Karansalmen siltaan on verkkokalastus rajoitettu kahteen (2) verkkoon ruokakuntaa kohti 15.04 – 15.05 välisenä aikana.

HANKAJÄRVI, JYRKEEJÄRVI, KUUSIJÄRVI, VÄHÄLAMPI.

Näissä vesissä verkkokalastuskielto 150 m alueella, virtaveden alkaessa tai päättyessä.

PURASJÄRVI. Kaksi (2) verkkoa ruokakuntaa kohti, alin silmäkoko 45 mm.

AHTAANSALMI. Sillan molemmin puolin on verkkokalastus kielletty 50 m alueella

Muutoinkin joessa ja jokimaisissa vesistöissä on huomioitava kalastuslain määräys, että 2/3 osaa vesireitistä on jätettävä kalan kululle vapaaksi.

PISTOSJÄRVI, RAJALAMPI, TERVAJÄRVI, VEHMASLAMPI.

Kyseiset vesialueet ovat Pihlajaveden- ja Yltiänjärven kalastuskuntien yhteisiä rajavesiä.

Molempien osakkailla kalastusoikeus ja molempien pyydysmerkit käyvät näissä vesissä.

SUOJÄRVI JA KIVIJÄRVI. Järvet ovat Liesjärven- ja Pihlajaveden kalastuskuntien yhteisiä rajavesiä. Molempien kalastuskuntien osakkailla kalastusoikeus ja molempien pyydysmerkit Käyvät näissä järvissä.