Palsankosken kalastussäännöt 2007
Palsankoskella kalastetaan vuonna 2007 samoilla kuvioilla kuin vuonna 2006.

Kaloja istutetaan kahden viikon välein kirjolohta ja taimenta vuorotellen. Istutetut taimenet on rasvaeväleikattu ja niiden alamitta on 40 cm, rasvaevälliset taimenet on vapautettava takaisin.