Kalastussäännöt 2007
Oulakajoen ja Kitkajoen alaosan kalastusäännöt 2007

Kalastuskausi

Viehekalastus on sallittua 1.6. - 31.8.2007.

Rauhoitusalueet:
Rauhoitusalueet on merkitty maastoon.

Oulankajoki:

Huotinniemen vanha takaraja - Venäjän rajan välinen alue

Kitkajoki:

Aallokkokosken yläpää (niska) - Jyrävä, n. 1 km.
Heinäniemen rauhoitusalue, n. 200 m.
Kalliosaari - Vattukallio, n. 400 m.
Vattumutkan alaosa - Harrisuvannon yläpää, n. 600 m.
Harrisuvannon alapuolisesta Niittysaaren yläpäästä - Pahankalliosaaren yläpäähän
Lammasmutka-Alimman lammassaaren alapuoli

Osa-aikaiset rauhoitusalueet

Kitkajoki: Jyrävä 20.8.- 31.8. kalastuskauden loppuun

Alamitat

Harjus 35 cm
Taimen 60 cm

Muut säännöt

Viehekalastuksessa jokialueilla sallitaan perinteinen vapakalastus 1 vapa/kalastaja ja vapaa kohti enintään kaksi perhoa tai muuta viehettä.

Mato-onkikalastus ja pilkkiminen on kielletty kaikilla jokialueilla

Jigin ja mutu-leechin käyttö on kiellettyä.

Kitkajoella lisäpainon käyttö kielletty painoperhokalastuksessa ( spinfluga – kalastuksessa). Harjuksen pyynti 8 – 20 koukkukoolla on sallittu lisäpainoilla ( ns. urripyynti). Huom! Uistinkalastuksessa lisäpaino sallitaan lyijyttömällä lisäpainolla.

Muualta kuin suusta tarttunut kala sekä talvikot pitää päästää takaisin veteen.

Tammukoita ei ole.

Veneestä kalastaminen on kielletty ja Kitkajoessa sekä Oulankajoessa Kitkajokihaaran alapuolella.

Osakkaiden lupamaksut:

Viehelupa osakkaille, osakkaiden lapsille ja paikkakuntalaisille Kitkajoelle, Oulankajoelle ja Kuusinkijoelle maksaa: 5 euroa/vrk 35 euroa/kausi. Puolisot saavat 50% alennuksen luvanhinnasta, eli ns. puolisolupa. Vieheluvat ovat henkilökohtaisia. Alle 18- vuotiaat saavat 50 prosentin alennuksen lupahinnoista ja alle 15- vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa. Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvan lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa.

Muiden kuin osakkaiden lupamaksut:

Lupa maksaa 12 euroa/vrk. Alle 18- vuotiaat saavat 50 prosentin alennuksen lupahinnoista ja alle 15- vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa. Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvat lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa. Ulkopaikkakuntalaisten luvissa 50% alennus puolisoille.