Kuusinkijoen kalastusäännöt 2007
Kalastuskausi

Viehekalastus on sallittua 1.6. - 31.8.2007.

Rauhoitusalueet:
Rauhoitusalueet on merkitty maastoon.

Myllykosken voimalaitoksen alakanavan alaosan alue, n. 200 m.
Käpysuvannon alapäästä alavirtaan, n. 800 m.
Raatekosken alapää - Haisusaaren välinen alue, n. 800 m.
Rajavyöhyke - Valtakunnan raja, n. 800m.

Osa-aikaiset rauhoitusalueet
Takkupyörre (maastoon merk. alue n. 200 m.). 20.8.- 31.8. klo. 20.00-8.00 välinen aika.
Hanhisuvannon niskalla 20.8.- 31.8. klo 20.00-8.00 välinen aika.
- em. rauhoitukset alkoivat 20.8.2007 klo 20.00
Riippusillan alapuolelta rajavyöhykkeelle oleva alue 1.6.- 31.8. klo 20.00-08.00 välisen ajan.

Alamitat

Harjus 35 cm
Taimen 60 cm

Muut säännöt

Viehekalastuksessa jokialueilla sallitaan perinteinen vapakalastus 1 vapa/kalastaja ja vapaa kohti enintään kaksi perhoa tai muuta viehettä.

Mato-onkikalastus ja pilkkiminen on kielletty kaikilla jokialueilla

Jigin ja mutu-leechin käyttö on kiellettyä.

Muualta kuin suusta tarttunut kala sekä talvikot pitää päästää takaisin veteen.

Tammukoita ei ole.

Veneestä kalastaminen on kielletty.

Osakkaiden lupamaksut:

Viehelupa osakkaille, osakkaiden lapsille ja paikkakuntalaisille Kitkajoelle, Oulankajoelle ja Kuusinkijoelle maksaa: 5 euroa/vrk 35 euroa/kausi. Puolisot saavat 50% alennuksen luvanhinnasta, eli ns. puolisolupa. Vieheluvat ovat henkilökohtaisia. Alle 18- vuotiaat saavat 50 prosentin alennuksen lupahinnoista ja alle 15- vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa. Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvan lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa.

Muiden kuin osakkaiden lupamaksut:

Lupa maksaa 12 euroa/vrk. Alle 18- vuotiaat saavat 50 prosentin alennuksen lupahinnoista ja alle 15- vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa. Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvat lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa. Ulkopaikkakuntalaisten luvissa 50% alennus puolisoille.