Täplärapujen koeravustus
Kopsuon kalastuskunnan vesiin on vuosina 2002 – 2005 istutettu yhteensä n. 3 500 täpläravun poikasta. Varat istutuksiin on saatu pääasiassa osakkaiden maksuista. He ovat tällöin saaneet istutuksia juuri omille rannoilleen.

Hämeen TE-keskuksen myöntämän luvan perusteella tehtiin 7.7 ja 14.7 koeravustukset, joilla selvitettiin, kuinka hyvin istutukset olivat onnistuneet. Jälkimmäistä ravustusta oli seuraamassa myös useita tiedotusvälineiden edustajia. Tapahtumasta oli 15.7 kirjoitukset Etelä-Suomen Sanomissa ja Itä-Häme-lehdessä ja Lahden radio teki 14.7 asiasta ohjelman.

Koeravustuksen suorittivat ensimmäisellä kerralla Petri Mäkinen Hämeen Kalatalouskeskuksesta ja Jukka Ahonen Kopsuon kalastuskunnasta. Toisella kerralla Jukka Ahosen kaverina oli Jan Koivuhuhta ProAgria Hämeestä. Mertoihin menneet ravut mitattiin ja niiden sukupuoli määriteltiin, jonka jälkeen ravut päästettiin takaisin järveen.

Jan Koivuhuhdan mukaan koeravustuksen perusteella olisi mahdollisuudet sallia ravustus jo ensi vuonna. Ravustusta olisi kuitenkin ainakin ensimmäisenä vuonna säädeltävä siten että se kohdistuisi suuriin urosrapuihin ja naarasravut päästettäisiin takaisin järveen. Kalastuskunta tulee seuraavassa vuosikokouksessaan päättämään, sallitaanko ravustus vuonna 2007.

(Kuvat Olli Uotila)