Kalavesien hoitosuunnitelma 2006 mm. lupahinnat
KALAVESIEN HOITOSUUNNITELMA V.2006 1(3)

Pyydysyksiköinti:

- nuotta alle 6m korkea (pyyntikorkeus) 10 yksikköä
- nuotta 6-10m korkea (pyyntikorkeus) 15 yksikköä
- nuotta yli 10m korkea (pyyntikorkeus) 25 yksikköä
- rysä korkeus alle 2m 1 yksikköä
- rysä korkeus 2-6m (pyyntikorkeus) 10 yksikköä
- isorysä korkeus yli 6m (pyyntikorkeus) 20 yksikköä
- verkko pituus enintään 35m 1 yksikköä
- pitkäsiima (100 koukkua) 1 yksikköä
- uistin ja merta 0,5 yksikköä

Pyydystenkäyttö:

Sallitaan nuottaus:
Ii-, Sarvi-, Laukku-, Somero-, Salmi-, Ala-Ölkky-, Irni-, Kero-, Korpua-, Särkiluoma-, Kallioluoma-, Livo-, Alimmainen Kontioluoma-, Pyhä-, Luoma- ja Latvajärvissä.

Lisäksi kesänuottaus sallitaan Hipajärvessä.

Verkko-, rysä- ja katiskapyynti kielletään kaikissa virtavesissä. Katiskapyynti sallitaan roskakalapyyntiin virtavesissä, vain tapauskohtaisesti ja kirjallisella luvalla, tarkan seurannan sekä roskakalasaalispalautteen perusteilla.

Isorysän käyttö sallitaan vesissä, joissa osakaskunnan hallussa on vähintään 50 ha vesialue.

Viehekalastus on sallittua Kitka-, Kuusinki- ja Oulankajoilla 1.6.-10.9.2006 ja muilla vesialueilla
kalastuslain ja -asetuksen sallimina aikoina.

Kitka-, Kuusinki- ja Oulankajoilla on viikkorauhoitus maanantai illasta klo 18.00 tiistai-iltaan klo 18.00.
Viehekalastuksessa jokialueilla sallitaan perinteinen vapakalastus 1 vapa/kalastaja ja vapaa kohti enintään kaksi perhoa tai muuta viehettä. Mato-onkikalastus on kielletty. Jigin käyttö on kiellettyä Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoilla.

Hauen kutupyynti sallitaan Oulankajoessa luhta-alueilla 1-31.5 minimissään 50mm silmäkoon verkoilla. Sallitut pyydykset : verkko,rysä ja katiska. Pyynti edellyttää saalisilmoituksien raportointia hoitokunnalle.

Oulanka- , Kitka-, sekä Kuusinkijoilla, on käytössä saaliskiintiöt taimenelle seuraavalla tavalla:
1 taimen / vrk lupa (5 taimenta max./kausi)
5 taimenta / kausilupa
Muualta kuin suusta tarttunut kala sekä "talvikot" pitää päästää takaisin veteen.

Pilkkiminen on kielletty kaikilla jokialueilla (KL 8 § ja 12 §).

Veneestä kalastaminen on kielletty Kuusinki- ja Kitkajoessa sekä Oulankajoessa Kitkajokihaaran alapuolella.

Irnijärven yhteislupa oikeuttaa kalastamaan rajoittamattomalla vapamäärällä. Vuorokausiluvan hinta onkaikilla 5 euroa ja viikkolupa 10 euroa. Paikkakuntalaisilla ja osakkailla on oikeus lunastaa kausilupa hintaan 10 euroa ja vierailla hintaan 30 euroa.

Muilla vesialueilla urheilukalastus sallitaan seuraavin hinnoin: 1-2 vrk/ 5 euroa, vko/ 10 euroa kausi/ 20 euroa
Mateen ja hauen koukkukalastus on osakkaille maksutonta.
Pienten, osakaskunnalle merkityksettömien jokien kalastusjärjestelyt annetaan edelleen paikallisten
osakaskuntien järjestettäväksi. Näitä vesiä olivat Sakko- ja Salmijoki Kurvisen osakaskunnan alueella sekä Soilun-, Väli-, Kurki- ja Kuoliojoki Kuolion osakaskunnan alueella. Osakaskunta ei istuta näille vesialueille kalanpoikasia.
Verkkojen silmäharvuudet (solmuväli):

2(3)

Verkkokalastuksessa pienin sallittu solmuväli on 40 mm seuraavissa vesissä:
Oulangan palsta: Karhu-, Kiuta-, Saarijärvi, Ruoppilampi, Alimmainen Ansalampi, Jelestima, Kalliojärvi, Särkilampi, Takalampi, Kolmiloukunlampi, Ylimm.Kuivajärvi, Sorsajärvi, Lehtojärvi, Ylimmäinen Suistojärvi, Iso-Huotinlampi, Kolmisoppi, Talvilampi ja Pieni-Huotinlampi.

Maaningan palsta: kaikissa vesissä, lukuunottamatta Syväjärveä ja Syvälampia.
Jokilammin palsta: Sukka- ja Savolaisenlampi.
Luoman palsta: kaikissa vesissä
Särkiluoman palsta: ei rajoituksia
Ölkyn palsta: kaikissa vesissä

Jokilammen palstan Sukkalammessa sallitaan 20mm solmuvälin verkolla muikun kalastus toistaiseksi.

Muiden osakaskuntien kanssa yhteisillä vesialueilla noudatetaan paikallisia solmuvälirajoituksia.
Muikun pyynti sallitaan enintään 18 mm solmuvälin verkoilla. Kalastus verkoilla ja muilla rihmapyydyksillä kielletään Yli-Rikinjärvessä, Harri-, Pekan- ja Koiralammissa, jotka ovat varattu urheilukalastajille.

Lupamaksut

Kaikilla osakkailla on mahdollisuus lunastaa 5 pyydysyksikköä 2 euroa/kpl (+kirjoituspalkkio 2 euroa).
Enemmän kuin 0,0250 manttaalia omistavat saavat lunastaa lisäksi samalla kpl hinnalla yhden pyydysyksikön kutakin alkavaa 0,0050 manttaalia kohti.
Manttaalimäärästä riippumatta osakas voi lunastaa lisäyksiköitä 5 euroa/kpl.

Paikkakuntalaisille ei osakkaille myydään enintään 5 pyydysyksikköä kpl hintaan 5 euroa. Ammattikalastukseen pyydysyksiköitä myydään rajoituksetta hintaan 10 euroa/kpl.

Edellämainitut luvat ovat ruokakuntakohtaisia ja usean tilan omistaja voi käyttää 5 pyydysmerkin(kpl hinta 5 euroa) lunastusoikeuden vain yhden tilan osalta.
Pyydysmerkkien myynnin yhteydessä vaadititaan kalastajan täyttävän vuoden 2005 järvi- ja lajikohtaisen saalistilaston.

Viehelupa osakkaille ja paikkakuntalaisille Kitkajoelle, Oulankajoelle ja Kuusinkijoelle maksaa:

5 euroa/vrk
35 euroa/kausi

Puolisot saavat 50% alennuksen luvanhinnasta, eli ns. puolisolupa. Vieheluvat ovat henkilökohtaisia. Alle 18 vuotiaat saavat 50 prosentin alennuksen lupahinnoista ja alle 15- vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa. Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvan lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa.

Muiden kuin osakkaiden lupamaksut

Kitkajoelle, Oulankajoelle ja Kuusinkijoen lupa maksaa:

12 euroa/vrk

Osakaskunnan edustajat valtuutetaan neuvottelemaan mahdollisista muutoksista yhteislupa-alueiden
muiden osapuolten kanssa. Jokialueiden istutuksissa huomioidaan taimen.

Alle 18 vuotiaat saavat 50 prosentin alennuksen lupahinnoista ja alle 15 vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa. Koululais- ja leirikouluryhmät saivat kalastaa ilman lupaa luvat lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa. Ulkopaikkakuntalaisten luvissa 50% alennus puolisoille.


Rauhoitusalueet
3(3)


Rauhoitusalueet on merkitty maastoon.

Oulankajoki: Huotinniemen vanha takaraja - Venäjän rajan välinen alue

Kitkajoki:
Aallokkokosken yläpää (niska) - Jyrävä, n 1 km.
Heinäniemen rauhoitusalue, n 200 m.
Kalliosaari - Vattukallio, n 400 m.
Vattumutkan alaosa - Harrisuvannon yläpää, n 600 m.
Harrisuvannon alapuolisesta Niittysaaren yläpäästä - Pahankalliosaaren yläpäähän
Lammasmutka-Alimman lammassaaren alapuoli

Kuusinkijoki:
Myllykosken voimalaitoksen alakanavan alaosan alue, n 200 m.
Käpysuvannon alapäästä alavirtaan, n 800 m.
Raatekosken alapää - Haisusaaren välinen alue, n 800 m.
Rajavyöhyke - Valtakunnan raja, n. 800m.

Seisovien pyydysten merkitseminen

Seisovat pyydykset tulee merkitä vuoden 2006 pyydysmerkillä. Verkoissa tulee olla lisämerkki aina alkavaa 35m:n pituutta kohti. Luvanostaja velvoitetaan täyttämään edellisen vuoden (2005) saalisilmoitus lupien oston yhteydessä.