Lannejoen kalastusjärjestelyt 2006
Lannejoen kalastusjärjestelyt pysyvät ennallaan vuonna 2006, myöskään lupahintoihin ei ole tullut tarkistuksia. Joella odotetaan kunnostustoimien alakamista lähivuosina.

Kaikki istutettavat taimenet rasvaeväeväleikataan. Taimenen ja kuhan alamitta joella on 45 cm, rasvaevälliset taimenet suositellaan vapautettavaksi.