Vuosikokouksen 2007 pöytäkirja

Kopsuon kalastuskunnan vuosikokous 2007

Paikka: Gary Sundbergilla Vaskoniementie 46
Aika: 31.3.2007 klo 13.00

1 §. Markku Lappi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kalastuskunnan vuosikokoukseen.

2 §. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Lappi ja sihteeriksi Olli Uotila. Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka samalla tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin Jukka Ahonen ja Pasi Ahonen

3 §. Todettiin että paikalla oli 14 osakasta (liite).

4 §. Kokous hyväksyi esitetyn työjärjestyksen kokouksen työjärjestykseksi (liite).

5 §. Kokouksesta oli ilmoitettu 14.3.07 ilmestyneessä Asikkalan viikkouutiset-nimisessä lehdessä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §. Päätettiin, että mahdollisissa äänestyksissä käytetään ääni/osakas periaatetta.

7 §. Kuultuaan hoitokunnan esittämän vuoden 2006 toimintakertomuksen kokous päätti hyväksyä toimintakertomuksen (liite).

8 §. Kokoukselle esitettiin vuoden 2006 tilit ja tilintarkastajien lausunto, jossa esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

9 §. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille.

10 §. Kokous päätti sallia sorsastuksen Vähä- ja Iso-Pökki sekä Vähä-Valkjärvi nimisissä järvissä. Muilla vesialueilla sorsastus on kielletty.
Kokous päätti sallia ravustuksen Päijänteessä vuonna 2007. Suosituksena on, että pyydystettäisiin ainoastaan yli 10 cm:n pituisia urosrapuja. Hoitokunta laatii tarkemmat suositukset ravustuksesta (liite ravustusohjeista).

11 §. Todettiin, että sääntöjen määräämä pyydysyksikköjen enimmäismäärä on 800 pyydysyksikköä. Kokous päätti, että osakkaille myydään vuonna 2007 enintään 500 pyydysyksikköä.

12 §. Vuonna 2007 myytävien pyydysyksikköjen hinnat ovat:
osakkaille 4 euroa/yksikkö
kylässä asuville ei-osakkaille 4 euroa/yksikkö
ammattimaista verkkokalastusta varten 8 euroa/yksikkö
kalastuskunnan ulkopuolisten verkkoluvat 8 euroa/yksikkö

Normaalihinnalla (4 euroa/yksikkö) osakkaille myydään 15 pyydysyksikköä. Ylimenevien yksikköjen hinta on 8 euroa. Pitkäsiima tarvitsee yhden pyydysyksikön. Samoin kolmea iskukoukkua kohden tarvitaan yksi pyydysyksikkö. Tuulastus sallitaan osakkaille ilman pyydysyksikköjä.

Rapumerran pyydysyksikkömaksu on 4 euroa ja niitä myydään enintään 10 yksikköä osakkaille ja Kopsuon kylässä asuville ei-osakkaille.

13 §. Kokous päätti, että kalastuslain nojalla mahdollisesti tuloutettavat omistajakorvaukset ja viehekorttivarat käytetään kalavesien hoitoon.

14 §. Kokous päätti hyväksyä johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2007 eräin muutoksin (2 liitettä).

15 §. Kokous päätti, että hoitokunnan jäsenille, kokousedustajille ja toimihenkilöille ei makseta palkkioita. Pyydysmerkkien myyjille maksetaan palkkiona 10 % myyntituloista. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

16 §. Hoitokunnan jäseniksi vuodelle 2007 valittiin edelleen:
Markku Lappi (varajäsen Pasi Ahonen)
Kauko Saario (Jukka Ahonen)
Hannu Mäkelä (Kirsti Koskinen) ja
Olli Uotila (Lassi Hellqvist).

17 §. Tilintarkastajiksi vuodelle 2007 valittiin
Anja Sundberg (Pekka Moisanen) ja
Teuvo Suopelto (Jouko Niskanen).

18 §. Pyydysmerkkien myyjiksi vuodelle 2007 valittiin
Jukka Ahonen (Pasi Ahonen) ja
Hannu Mäkelä.


19 §. Osakaskunnan edustajaksi vuodelle 2007 valittiin Markku Lappi (Olli Uotila).

20 §. Kalastuksen valvojiksi vuodelle 2007 valittiin
Jukka Ahonen
Markku Lappi
Otto Lappi ja
Hannu Mäkelä.


21 §. Kokous päätti, että pyydykset tulee merkitä kalastuslain säännösten mukaisesti. Lisäksi päätettiin suositella, että pyydysmerkkeihin merkittäisiin omistajan puhelinnumero. Merkkien ostajille jaetaan tietopaketti ravustuksesta ja pyydysten merkitsemisestä.

22 §. Jan Koivuhuhta ProAgria Hämeen kalatalouskeskuksesta selvitti Etelä-Päijänteen, Kuhmoisten ja Sysmän kalastusaluiden yhteistyön kehittämistä. Tavoitteena on muodostaa vuoden 2008 alusta lukien Päijänteen kalastusalue, joka käsittäisi em. kolme kalastusaluetta. Vilkkaan keskustelun ja koeäänestyksen jälkeen kokous päätti yksimielisesti myönteisestä kannanotosta yhdistymiseen.

23 §. Mika Ahonen esitteli kalastuskunnan kotisivuhanketta. Sivuista on tehty demo-versioita ja alustavat kustannusarviot. Sivujen jatkuvat vuotuiset kustannukset ovat noin 85 euroa (palvelin- ja tietokantamaksut) ja lisäksi tulee kerran kolmessa vuodessa maksettavaksi 70 euron domainmaksu. Vastaavasti tuloja sivuilla olevista mainoksista arvioidaan saatavan noin 200 euroa vuodessa. Sivut valmistaa Mika Ahonen korvauksetta.

Vilkkaan keskustelun jälkeen kokous katsoi sivujen antavan positiivisen kuvan kalastuskunnasta ja vaikuttavan myönteisesti kalastuskunnan toimintaan. Sivujen kehittämistä esitetyllä tavalla päätettiin jatkaa.


24 §. Markku Lappi päätti kokouksen klo 16.05 kiittäen isäntäväkeä kokouspaikasta ja tarjoilusta.Markku Lappi Olli Uotila
puheenjohtaja sihteeriPöytäkirja tarkastettu ja hyväksyttyJukka Ahonen Pasi Ahonen