Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Kopsuon kalastuskunta


Toimintasuunnitelma vuodelle 2007


Vuonna 2007 istutetaan kalanpoikasia lähinnä Päijänteeseen talousarviossa vuodelle 2007 osoitettujen varojen mukaisesti. Istutettavat kalalajit ovat järvitaimen ja siika. Pitemmän aikavälin istutussuunnitelma tehdään sen jälkeen kun kalastusalue on valmistanut vastaavan suunnitelmansa. Täplärapujen istutusta Päijänteeseen jatketaan samalla tavoin kuin vuonna 2006 eli keräämällä varat lahjoituksina osakkailta. Samaa menettelyä on tarkoitus käyttää myös jokirapujen istuttamiseen muihin järviin kuin Päijänteeseen.

Perinteiseen tapaan järjestetään kesällä kala – ja kyläpäivät. Kalastuskunnan omia koulutustilaisuuksia ja kursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Samoin kalastuskunnan jäsenten osallistumista muiden järjestämille kursseille ja koulutukseen pyritään edistämään tiedottamalla ja mahdollisesti tukemalla osallistumista rahallisesti.

Internetin käyttöä tiedottamisessa parannetaan mm. kalastuskunnan kotisivuja kehittämällä ja pyrkimällä lisäämään sähköpostin käyttöä.

Mahdollisuuksia erilaisten hallinnollisten kulujen vähentämiseksi selvitetään edelleen.