Toimintakertomus vuodelta 2006
Kopsuon kalastuskunta

Toimintakertomus vuodelta 2006

Kalastuskunnan vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistöjen osissa:
Päijänne, Ruotsalainen, Keskinen, Pursijärvi, Kyynätjärvi, Myllyjärvi, Särkilammi, Iso-Valkjärvi, Iso-Pökki, Vähä-Valkjärvi, Vähä-Valkjärvi, Lahnalammi ja Pahalammi. Vesialue on pinta-alaltaan 403,8 hehtaaria ja sen kiinteistörekisteritunnus on 16-408-876-1.

Kalastuskunnan vuosikokous pidettiin 8.4.2006 Ala-Seppälän tilalla. Paikalla oli 15 osakasta. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Vuonna 2006 myytävien pyydysyksikköjen hinnaksi päätettiin:
osakkaille 4 euroa/yksikkö
kylässä asuville ei-osakkaille 4 euroa/yksikkö
ammattimaista verkkokalastusta varten 8 euroa/yksikkö
kalastuskunnan ulkopuolisten verkkoluvat 8 euroa/yksikkö
Normaalihinnalla (4 euroa/yksikkö) osakkaille päätettiin myydä 15 pyydysyksikköä. Ylimenevien yksikköjen hinnaksi päätettiin 8 euroa. Kokous täsmensi pyydysyksikköjen vastaavuutta siten, että pitkäsiima tarvitsi yhden pyydysyksikön. Samoin kolmea iskukoukkua kohden tarvittiin yksi pyydysyksikkö. Tuulastus sallittiin osakkaille ilman pyydysyksikköjä.

Pyydysmerkkien myyjiksi valittiin Jukka Ahonen, Hannu Mäkelä ja Teuvo Suopelto.

Hoitokuntaan valittiin Markku Lappi (varalle Pasi Ahonen), Kauko Saario (Jukka Ahonen), Hannu Mäkelä (Kirsti Koskinen) ja Olli Uotila (Lassi Hellqvist).

Tilintarkastajiksi valittiin Anssi Tala (varalle Pekka Moisanen) ja Teuvo Suopelto (Jouko Niskanen).

Kalastuksen valvojiksi valittiin Markku Lappi, Hannu Mäkelä, Teuvo Suopelto, Otto Lappi ja Jukka Ahonen.

Osakaskunnan edustajaksi vuodelle 2006 valittiin Markku Lappi (Olli Uotila).

Kokous päätti sallia sorsastuksen Vähä- ja Iso-Pökki sekä Vähä-Valkjärvi nimisissä järvissä. Muilla vesialueilla sorsastus oli kielletty. Ravustus päätettiin kieltää koko kalastuskunnan alueella.

Kokouksessa keskusteltiin Etelä-Päijänteen, Kuhmoisten ja Sysmän kalastusaluiden yhteistyön kehittämisestä. Tavoitteena on muodostaa vuoden 2008 alusta lukien Päijänteen kalastusalue, joka käsittäisi em. kolme kalastusaluetta. Kokouksessa asiaan ei otettu kantaa, koska mahdollisesti tarvittavat päätökset voidaan tehdä kalastuskunnan vuoden 2007 vuosikokouksessa.

Etelä-Päijänteen kalastusalueen järjestämälle retkelle Säkylän Pyhäjärvelle osallistui neljä kalastuskunnan edustajaa. Retkellä tutustuttiin Pyhäjärven vesien hoitoon, kalastukseen ja kalan käsittelyyn.

Kala- ja kyläpäiviä vietettiin lauantaina 8.7. Honkamäen tilan pihapiirissä. Tilaisuuteen osallistui lähes 50 kyläläistä ja kesäasukasta. Tilaisuudessa Erkki Honkamäelle luovutettiin Etelä-Päijänteen kalastusalueen myöntämä hopeinen Kinis-ansiomerkki ja kunniakirja pitkä-aikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kalatalouden hyväksi. Petri Mäkinen Hämeen Kalatalouskeskuksesta ja Jukka Ahonen Kopsuon kalastuskunnasta kertoivat edellisenä yönä suoritetun koeravustuksen tuloksista. Katja Viitaniemi Vesihuoltohanke/ProAgria Hämeestä kertoi kesämökkien vesihuoltojärjestelmistä ja niille asetetuista vaatimuksista.

Hämeen TE-keskuksen myöntämän luvan perusteella tehtiin 7.7 ja 14.7 koeravustukset, joilla selvitettiin, kuinka hyvin täplärapujen istutukset olivat onnistuneet. Jälkimmäistä ravustusta oli seuraamassa myös useita tiedotusvälineiden edustajia. Tapahtumasta oli 15.7 kirjoitukset Etelä-Suomen Sanomissa ja Itä-Häme-lehdessä ja Lahden radio teki 14.7 asiasta ohjelman. Koeravustuksen perusteella olisi mahdollisuudet sallia ravustus jo vuonna 2007. Ravustusta olisi kuitenkin ainakin ensimmäisenä vuonna säädeltävä siten, että se kohdistuisi suuriin urosrapuihin ja naarasravut päästettäisiin takaisin järveen.

Etelä-Päijänteen, Heinolan, Kuhmoisten ja Sysmän kalastusalueiden järjestämät kalakäräjät pidettiin 15.12 hotelli Tallukassa. Käräjien aiheena oli Päijänteen vesien ja kalastuksen tila. Kopsuon kalastuskunnan jäsenistä käräjien puheenjohtajana toimi Markku Lappi, syyttäjänä Pasi Ahonen ja lautamiehenä Teuvo Suopelto.

Kultainen Kinis-ansiomerkki myönnettiin kertomusvuonna Teuvo Suopellolle. Vastaava merkki on aikaisemmin myönnetty Markku Lapille.

Vuoden 2006 vuosikokouksen päätöksen mukaan kalojen istutus tuli kohdistaa lähinnä Päijänteeseen, jonne istutettiin järvitaimenia 522 kappaletta. Lisäksi Päijänteen lohikalojen istutusrahasto istutti Kinisselälle 2-vuotiaita järvitaimenia noin 1000 kappaletta.

Täplärapuja istutettiin vuonna 2006 yhteensä 250 kappaletta, vastaava luku vuonna 2005 oli 500 kappaletta. Kalastuskunnan vuoden 2006 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti istutuksia tehtiin ainoastaan niillä varoilla, jotka osakkaat olivat lahjoittaneet tähän tarkoitukseen.

Kalastuskunnan kotisivuja on kertomusvuoden ajan ylläpidetty internet-osoitteessa www.kalapaikka.net (kalastusalueet (Etelä-Päijänteen Kalastusalue)/osakaskunnat). Sivulla on ollut nähtävissä vuosikokousasiakirjoja sekä tietoja ajankohtaisista tapahtumista.

Kalastuskunnan taloudellinen tila ilmenee tilintarkastuskertomuksesta.