Lannejoella muutoksia kalastusjärjestelyihin
Lannejoella rauhoitettiin yläsillan yläpuolinen joenniska ranta-asukkaiden toivomuksesta, rauhoitusalue on merkitty maastoon. Kalastajien tulee kunnioittaa ranta-asukkaiden rauhaa jatkossa erityisen hyvin, että lisärauhoitusaluisiin ei tarvitse turvautua.

Saarijärven kalastusalueen päätösten mukaisesti joella noudatetaan 2005 45 cm:n taimenen alamittaa. Taimenkantoja hoidetaan mäti-, pienpoikas ja pyyntikokoisen taimenen istututuksin. Jokeen istutetaan myös kesänvanhaa harjusta tukemaan joen harjuskantoja. Joen saaliskiintiötä laskettiin 2 lohikalaan / vrk (harjukset eivät kuulu kiintiöön). Kaikki taimenistukkaat pyritään merkitsemään rasvaeväleikkauksin vuonna 2005. Alueella suoritetuissa sähkökoekalastuksissa havaittiin taimenen lisääntyvän luontaisesti kohteessa. Jatkossa nämä luonnonkantaa olevat taimenet on siis mahdollista erottaa istukkaista.

Luvanmyyntipaikkoihin on tullut muutos kyläkaupan lopetettua toimintansa. Lupia saa nyt Sampolan suvikioskista, joka on avoinna kesäisin.