Pihtiputaalle valmistumassa kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys
Pihtiputaan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa uusitaan. Suunnitelmaluonnos on parhaillaan osakaskunnissa lausunnolla. Se on tarkoitus hyväksyä kevään 2004 vuosikokouksessa.

Keskeisimpinä asiona suunnitelmassa ovat uudet toimenpidesuositukset. Suunnitelma antaa suosituksia mm. verkon silmän solmuväleistä sekä kalanistutuksista. Kalastusalue järjesti alueensa vesialueen omistajille, kalastajille sekä seuroille helmikuussa koulutus-/ infotilaisuuden jossa keskusteltiin alueella keskeisistä pyynnin ohjauskeinoista. Keskustelua suositusten toimeenpanemisesta jatketaan suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Jani Jokivirta, isännöitsijä