Kivijärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnittelu käyntiin -kalastajille saalistiedustelu vuoden 2002 kalastuksesta
Kalastusalueentoimintaa ohjaava käyttö- ja hoitosuunnitelma vuodelta 1991 päivitetään ajan tasalle. Suunnitelmassa
vedetään suuntaviivat ja käytännön toimenpiteet kalastuksen järjestämisestä ja kalavesien hoidosta alueella seuraaviksi vuosiksi.

Hoitotoimenpiteet esim. istutukset ja pyynnin järjestäminen tarvitsevat tuekseen tietoa kalavesien tilasta ja kalastuksesta. Suunnitelmaa varten hankitaan monipuoliset taustatiedot alueen mm. vedenlaadusta ja sen kehittymisestä, istutuksista, tarkastellaan eri kalalajien kasvunopeuksia ja saaliita. Suunnitelmaa varten kalastajilta tiedustellaan vuoden 2002 saaliista Kivijärven kalastusalueella.

Suunnitelman etenemistä ja tuloksia voit seurata näiltä sivuilta. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatii sekä tiedustelun toteuttaa SKV-Tutkimus vastuuhenkilönä FM Esko Lehtinen.

Saalistiedustelu vuoden 2002 kalastuksesta

Tiedustelu lähetetään 200:lle alueen osakaskuntien (kalastuskuntien) luvan ostaneelle kalastajalle, tiedustelu tehdään kahtena kierroksena postitse. Lisäksi tehdään kalastustiedustelu 50:lle yhteisluvan 2002 lunastaneelle uistelijalle.

Tulosten luotettavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman moni palauttaa lomakkeen.