Tarvaalankoski kalataloudellisesti kunnostettu
Tarvaalavirta kunnostettiin kalataloudellisesti vuonna 2002. Kosken poikastuotantoalueita lisättiin ja kalojen suojapaikkoja parannettiin. Kalastusjärjestelyin sekä istutuksin pyritään vahvistamaan järvitaimenen luontaista lisääntymistä.