Kivijärven kalastusalueen lupahintoihin korotus 1.1.2002 alkaen 
Kivijärven kalastusalue on keväällä 2001 pitämässään kokouksessa päättänyt korottaa kalastusalueen viehekalastuslupahintoja 1.1.2002 alkaen. Paineita lupahintojen korottamiseen on myös monissa muissa Keski-Suomen kalastusalueissa.

Lupahintojen korottamiseen on ajauduttu pääsääntöisesti sen vuoksi, että kalastusaluetoimintaan sekä kalastusalueille kalatalouden edistämiseen ohjattavat varat ovat viimeisten vuosien aikana paikoittain jopa erittäin runsaasti laskeneet. Tämä näkyy jo nyt kalastusaluetoiminnan (kalavesienhoito, istutukset, käyttö- ja hoitosuunnitelmat jne.) heikkenemisenä. Lisäksi lupahintojen korottamisella on pakko kompensoida myös odotettavissa olevaa kalastusalueiden alv.-rekisteristä poistamista. Helsingin Hallinto-oikeuden tämän hetkisten päätösten ounastellaan johtavan tähän. Mikäli kalastusalueet eivät tulevaisuudessa enää ole alv.-velvollisia, eivät kalastusluvat sisällä veroa.

Kaikki kalastuslupatulot käytetään myös jatkossa alueen kalavesien hoitoon sekä kalastusaluetoimintaan. Useimmiten koko lupatulokertymä on ohjattu suoraan kalanistutuksiin.

KIVIJÄRVEN KALASTUSALUEEEN VIEHEKALASTUSLUPAHINNAT 1.1.2002 ALKAEN:

VUOSILUPA 25 e (149 mk)

(kalenterivuosi)

VIIKKOLUPA 10 e (60 mk)

(7 vrk)

2 VUOROKAUTTA 8,5 e (51 mk)

1 VUOROKAUSI 5 e (30 mk)

KALASTUSALUEET 1-4 50 e (297 mk) Ei Korotusta!!

Myös seuralupaa päätettiin hiukan korottaa!