Ripatinkosken kalastussäännöt 2004
Hirvensalmelaisen Ripatinkosken lupatiedot on päivitetty. Luvanmyyntipaikkoihin on myös tullut muutoksia. Lupahinnat ovat pysynnet edellisvuoden tasolla.