Kuusojan vaellusesteita poistetaan - kalastuskausi alkaa kesakuun alussa

Kontiolahdella sijaitsevan Kuusojan kalastuskausi alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu 31.8. saakka.  Kohteeseen ei istutetta enää taimenia. Rasvaevälliset taimenet mukaanluettuna purotaimenet on rauhoitettu.

Kankikosken kohdan nousueste on poistumassa. Ohitus väylä jo rakennettu , josta jo on havaittu pienempiä kaloja nousemassa. Pääuoman muutos vaatii AVIN vesilain mukaisen luvan, lupahakemusta valmistellaan. Rahoitusta rakentamiseen tullaan hakemaan syksyllä 2021 ja hanke toteutetaan todennäköisesti vuonna 2022.

Lupahinnat Kuusoja 2021

Hinta Kesto
10 € 24 h
25 € Kausi

Säännöt

Lupa-alue käsittää Kuusjärven, Urkkalammin ja Ala-Salmi­lammin alapuoliset joenosat Pielisjokeen saakka.  Kalastuskausi 1.6 - 31.8. Luvalla saa kalastaa kaikilla vapakalastusvälineillä. Onkiminen matosyöttiä käyt­täen ja pilkkiminen on kielletty

Alamitat

Laji cm
Taimen rauhoitettu
Järvilohi 60
Kuha 42
Harjus 35