Survosenkosken kalastusjärjestelyt 2019

Jämsän Survosenkosken kalastusjärjestelyt vuonna 2019 ovat seuraavat

Lupahinnat

hinta kesto Kiintiö

15 €

12 tuntia 2 lohikalaa
20 24 tuntia 3 lohikalaa
30 viikko 3 lohikalaa
80 kausi 1.4.2019-31.3.2020.
3 lohikalaa

Kaikki koskesta saadut taimenet on vapautettava (myös rasvaeväleikatut). Uudella käytännöllä pyritään turvaamaan taimenen luonnonlisääntyminen.  Kahluurajoitus osassa koskea 16.11. - 31.5.