Koko Keiteleen uistelujarjestelyt 2017

Alamitat uuden kalastusasetuksen mukaiset. Kalastuslupa on voimassa Pohjois-Keiteleen kalastusalueen sekä Ala- ja Keskikeiteleen kalastusalueiden yhteislupa-alueilla. Sivuilta löytyvät mm. lupa-aluekartat.