Jämsän Survosenkosken kalastusjärjestelyt vuonna 2016

Jämsän Survosenkosken kalastusjärjestelyt vuonna 2016 ovat seuraavat:

Lupahinnat 

hinta kesto Kiintiö

15 €

12 tuntia 2 lohikalaa
20 € 24 tuntia 3 lohikalaa
30 € viikko 3 lohikalaa
100 € kausi 1.4.-31.3 3 lohikalaa

Kaikki koskesta saadut taimenet on vapautettava (myös rasvaeväleikatut). Uudella käytännöllä pyritään turvaamaan taimenen luonnonlisääntyminen.  Kahluurajoitus osassa koskea 16.11. - 31.5.