Suonteen yhteislupa-alueen kalastusjärjestelyt 2016

 Lupahinnat Suonteen kalastusalue yhteislupa 2016 

hinta kesto alue
20 € viikko Koko alue
60 € kuukausi Koko alue
100 € vuosi Koko alue
15 € viikko Ollinsalmen pohjoispuoli
40 € kuukausi Ollinsalmen pohjoispuoli
60 € kausi Ollinsalmen pohjoispuoli

Lupaehdot:

Lupa on venekohtainen, vaparajoitus 6 viehettä ja vapaa.

Lupa oikeuttaa heitto- ja vetouisteluun veneestä.

Luvanhaltijan ja luvan oltava veneessä.

Saaliskalojen alamitat:

Harjus 35 cm, Kuha 42cm, istutettu (rasvaeväleikattu) järvitaimen 50 cm,  järvilohi 60cm, rapu alamittasuositus 10cm. Ehjärasvaeväinen järvitaimen kokonaan rauhoitettu!

Rauhoitukset ja muut kalastusrajoitukset:

Suonteen kalastusalueen hallitus on antanut kalastuslain ja kalastusalueen ohjesäännön sekä Suonteen, Myllykosken ja Viherinkosken käyttö- ja hoitosuunnitelman nojalla seuraavat määräykset:

- Suonteenjärvelle, Angesselälle, Puttolanselälle, Viherinjärvelle ja Puulan Siikavedelle on määrätty 31-54 mm solmuvälin verkkojen käyttökielto yli 6 m syvyydessä välillä 1.11.-31.5.

- Verkko-, rysä- ja vapakalastus on kiellettu osalla Joutsan osakaskunnan vesialueita ajalla 15.9.-15.12. Kieltoalue alkaa 200 metriä kantatie nro. 4:n länsipuolelta ja jatkuu Myllykosken yläpuolella sijaitsevalle Viherinjärveen kuuluvan lahdensuun tasolle saakka.

- Solmuväliltään aööe 60 mm verkkojen käyttö kielletty samalla vesialueella läpi vuoden.

- Myllykosken koskialueella on kaikenlainen kalastus kielletty ympäri vuoden.

- Viherinkosken alueella kalastus on sallittu ainoastaan erikoisluvalla, virvelillä ja perho-ongella. Rajoitusalue alkaa 200 metriä Viherinksoen maantiesillan alapuolisilta vesialueilta ja ulottuu Suonteenjärven suunnassa Linnasaaren pohjoiskärjen tasolle. Virtasalmessa verkko- ja rysäpyynti kielletty ympäri vuoden. Alue merkitty kieltotauluin.