Kiiminkijoen kalastusjärjestelyt 2015- rasvaevällisen taimenen alamitta 60 cm

Kiiminkijoella on käytössä yhteisviehelupa, joka oikeuttaa kalastamaan perholla ja uistimella kaikkia kalalajeja koko joen pääuomassa Puolangan Kivarinjärvestä Haukiputaan merirajalle (kirkon kohdalla), yhteensä noin 170 km:n matkalla.

Yhteisvieheluvan lisäksi 18-64 -vuotiailla pitää olla voimassa oleva valtion kalastuskortti. Alle 12-vuotias ei tarvitse kalastuslupia. Läänikohtainen viehekalastuskortti ei oikeuta kalastamaan Kiiminkijoessa. Poikkeuksen muodostavat järvilaajentumat (Kaihlanen, Hako-, Juorkuna-, Mätäs- ja Hamarinjärvi) Utajärven kunnassa.

Lupien hinnat Kiiminkijoki 2015:

Alle 12- v ei tarvitse lupaa.
Kausi 45 € (kalenterivuosi 31.12. asti)
Vrk 10 €
Vko 20 €
 
Kalastusluvat voit lunastaa kalapaikka.net lupakaupasta.
 
Perhelupa kaksinkertainen hinta.
Ryhmälupa ainoastaan vuorokausilupana.
Yhteydenotot: Juha Lindström, puh. 040 5158 344

Rajoitukset Kiiminkijoki 2015:

Saaliskiintiö: Enintään 2 lohta tai taimenta/kalastusvrk.
Rauhoitukset Kiiminkijoessa ja sivu-uomissa:
Lohi ja taimen ja siika on rauhoitettu koko jokialueella 11.9. - 15.11. Verkolla lohta ja taimenta ei saa pyytää lainkaan. Myös mato-ongella lohikalojen pyynti on kielletty
 

Kalojen alamitat Kiiminkijoki 2015:

merilohiMerilohi 60 cm

meritaimenMeritaimen 60 cm

järvitaimenJärvitaimen 60 cm rasvaeväleikattu 50 cm

harjus Harjus 35 cm

kuha Kuha 37 cm