Kiiminkijoella rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm

Kainuun ELY-keskus on myöntänyt Kiiminkijoen kalastusalueelle luvan kalastaa kalastusasetuksen 19§:stä poiketen alle 60 cm mittaisia mutta kuitenkin vähintäin 50 cm mittaisia järvitaimenia, joilta rasvaevä on leikattu pois, Kiiminkijoen yhteisviehelupa-alueella Kiiminkijoen pääuomassa välillä Haukiputaan kirkko - Kivarinjärven luusua Puolangalla sekä Nuorittajoessa Kiiminkijoen yhtymäkohdasta Piltuajoen haaraan.