Vaajavirran kalastussäännöt 2014

Vaajavirran kalastusjärjestelyt ovat muuttuneet vuonna 2014. Kalastusasetuksen uudet alamitat on otettu käyttöön alamitoissa ja välimitoissa (tiettyä pituutta kookkaammat kalat on vapautettava takaisin virtaan). Saaliskiintiö on pienennetty yhteen lohikalaan ja kahteen kuhaan / vrk.

Kalastussäännöt

● Vaajavirran virtakalastusalue Ylisenkoski – Laurinniemi. Moottoriuistelu välillä rautatiesilta – Sallinsaari kielletty.

● Kalastusmuodot: uistin- ja perhokalastus sekä soutu-uistelu  2 vapaa / vene.

● Kalastuksessa ovat sallittuja ainoastaan väkäsettömät koukut.

● Vieheessä saa olla korkeintaan kaksi yksihaara-, kaksihaara-, tai kolmihaarakoukkua. Perhokalastuksessa saa käyttää korkeintaan kahta perhoa.

● Perhokalastusalueella viehekalastus on kielletty.

● Kalastettaessa ei kalastaja eikä viehe saa olla rauhoitusalueella.

● Kaikenlainen kalastus on kielletty voimalaitospatojen molemmin puolin 100 metrin matkalla. Voimalaitoksen yläpuolella itärannalla on rannalta kalastus kielletty uittopuomeihin saakka.

● Voimalaitoksen alapuolella asutulla rannalla maihinnousu ja rannalta kalastaminen kielletty.

● Veneen ankkuroiminen virta-alueella muutoin kuin rantaan kielletty.

● Täkykalat, katkaravut, syöttitahnat, madot tai näihin verrattavat syötit ovat kiellettyjä. Mato-onginta ja pilkkiminen sallittu kuitenkin Saltunlahdessa ja Sallinsaaren alapuolisella vesialueella sekä täkykalan käyttö Sallinsaaren alapuolella.

● Verkkokalastus sallittu Laurinlahden alueella.

 Ala- ja välimitat sekä saaliskiintiöt:

● Järvitaimen 60-65 cm (Rasvaevällinen järvitaimen on rauhoitettu)

● Järvilohi 60 cm

● Kuha 45-55 cm (välimitan mukaiset kalat saa ottaa saaliiksi)

● Harjus 35-40 cm (välimitan mukaiset kalat saa ottaa saaliiksi)

● Saaliskiintiö 1 lohikala / vrk ja kuha 2 kpl / vrk

 Kalastusluvat voit lunastaa kalapaikka.net lupakaupasta.