Toimintakertomus 2009

Kertomus tilikauden 2009 toiminnasta 

Suonteen kalastusalueen hallitus:
Puheenjohtaja Eino Kokko Venetie 8 19650 Joutsa
Varapuheenjohtaja Jukka Manninen Karhulantie 47 52550 Hirvensalmi
Jäsenet Matti Tonteri Rautamäentie 18 19650 Joutsa
Taisto Kuitunen Etelä-Myllyntie 121 19650 Joutsa
Pentti Manninen Rautamäentie 12 19650 Joutsa
Unto Järvinen Tervastie 2 18100 Heinola
Esko Honkanen Hämeenmäentie 1026 52610 Tuukkala
Markku Riipinen Pitkäniementie 171 19650 Joutsa
Matti Sievänen Kaarnakuja 1 19600 Hartola
 
Kalastusalueen isännöitsijänä on toiminut Alpo Puranen, kotipaikka Hollola.
Rahastonhoitajana on toiminut Eila Kokko.
Tilintarkastajat ovat Eero Peltoniemi ja Juhani Virmanen, varalla Eila Piira ja Maisa Peltoniemi.
 
Kokoustoiminta:
Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana yhden (1) kerran.
Kalastusalueen varsinaisia kokouksia pidettiin yksi (1), johon osallistui 18 virallista kokousedustajaa,
joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 20.
 
Rahavarojen jako ja käyttö:
Keski-Suomen TE-keskus myönsi vuonna 2009 kalastusalueelle toimintarahaa 7908 euroa.
Vesialueiden omistajakorvauksia kalastusalue sai vuodelta 2008 yhteensä 4542 euroa.
Saaduista omistajakorvauksista kalastusalue jakoi kolmelle osakaskunnalle 570,03 euroa.
Muut osakaskunnat jättivät omistajakorvaukset kalastusalueelle.
Tämä osakaskuntien vesialueilla tehtäviin istutuksiin ja vesienhoitotöihin käytettävä osuus on 3565,59 euroa.
Alle 30 euron osuuksia jäi kalastusalueelle 406,38 euroa.
Läänikohtaisia viehelupatuloja vuodelta 2007 TE-keskus tilitti 5988 euroa.
Tästä tallennettiin yhden yli 50 ha:n järjestäytymättömän osakaskunnan osuus 107,16 euroa.
Kalastusalueelle jäi alle 30 euron osuuksista 389,51 euroa ja osakaskuntien luovuttamina 5491,33 euroa eli yhteensä 5880,33 euroa. Varat käytetään osakaskuntien vesialueilla tehtäviin istutuksiin ja vesienhoitotöihin.
Kalastusalueen yhteisaluelupia myytiin lähes sama määrä kuin vuotta aiemminkin eli 7.515,43 euron arvosta.
Lupamyynneistä saadut tulot käytetään kalanistutuksiin ja kalavesien hoitotöihin vuonna 2010.
  
Eri kalalajien istutuksia kalastusalueen ja osakaskuntien varoilla toteutettiin seuraavasti:
 
Järvilohi, 2-v., kanta Vuoksi 6024 kpl
Järvitaimen, 2-v. kanta Rautalampi 1925 kpl
Harjus, 1-v. kanta Puruvesi 4068 kpl
Harjus, 2-v. kanta Puruvesi 2660 kpl
Harjus, 2-v. kanta Rautalampi (Viherinkoski) 3117 kpl
Kuha, 1-kes. kanta Päijänne 47326 kpl
Planktonsiika, 1-kes. kanta Rautalampi 35551 kpl
 
Kalanpoikaset yhteensä 100.671 kpl
 
Järvitaimenen silmäpisteasteisia mätimunia 5803 kpl
Istutusten arvo ostohinnoin oli 39.500 euroa (sis. alv:n)
 
Istukkaiden hankinta:
Istukkaiden hankinta kilpailutettiin alkuvuoden aikana ja tehtiin kolmevuotiset hankintasopimukset. Kalastusalue ja osakaskunnat hankkivat istukkaansa yhteishankintana. Yhteishankinnalla säästettiin hankinta- ja kuljetuskustannuksia, ja osakaskunnat saivat istukkaansa kilpailutetuilla suurostajan hinnoilla ja rahtivapaasti.
 
Kalaston kehitys:
Etelä-Suonteen muikkukanta on runsas.
Muikkukannan runsaus mahdollisti ennätyksellisen suuret lohi- ja taimenistutukset.
Niitä istutettiin kertomusvuoden aikana Etelä-Suonteelle yhteensä 7949 kpl.
Istutetut lohikalat ovat kasvaneet erittäin nopeasti.
Pohjois-Suonteella muikun esiintymistiheys vähäisempi.
Istutusten ansiosta Pohjois-Suonteen kuhakanta on elpynyt pyynnin kestäväksi kannaksi.
Kuhakannan voimistumista ja saaliiksi saatujen yksilöiden koon kasvua edellisvuosista on
edesauttanut 31-54 mm:n solmuvälin verkkojen osavuotinen käyttökielto yli 6 metrin vesialueilla.
Suonteeseen sekä Myllynkosken ja Viherinkosken koskialueille on uutena tulokkaana kotiutettu harjus.
Etelä-Suonteelta on saaliiksi saatu jo yli kilon painoisia järvikutuisia harjuksia.
Myös Myllynkoskeen ja Viherinkoskeen istutettu virtakutuinen harjuskanta on kasvanut nopeasti.
Koskialueiden ensimmäisen istutuserän kookkaimmat kalat ovat ylittäneet 35 cm alamittapituuden.
Harjuksesta näyttää olevan tulossa verkko- ja perhokalastajien toivesaalis.
Erityisesti Pohjois-Suonteen haukikanta on runsas.
Ahvenkanta on runsas koko alueella, ja erityisesti Etelä-Suonteen ahvenet ovat kookkaita.
Pienikokoisten lahnojen, pasurien, säyneiden ja sorvien määrä on runsastunut.
 
 
Raputilanne:
Ravustettavia vesialueita ei v. 2009 ollut kuin Valkealampi ja Suontee-järven eteläosa, jossa Hirvensalmella
on pyyntikelpoinen täplärapukanta.
 
Rauhoitukset ja kalastusrajoitukset:
Suonteen kalastusalueen hallitus on antanut kalastuslain 37 §:n 2 momentin ja kalastusalueen ohjesäännön sekä Suonteen, Myllynkosken ja Viherinkosken käyttö- ja hoitosuunnitelman nojalla seuraavat määräykset:
Ravustus on kielletty 21.7.2007 klo 12.00 - 31.11.2010 välisenä aikana seuraavissa järvissä:
Laitjärvi, Hirvijärvi, Iso Säynjärvi ja Iso Suojärvi.
Suonteen järvelle, Angesselälle, Puttolanselälle ja Viherinjärvelle on määrätty 31-54 mm:n solmuvälin verkkojen käyttökielto yli 6 metrin syvyisissä vesistökohteissa lokakuun alusta huhtikuun loppuun.
Verkko-, rysä- ja vapakalastus on kielletty osalla Joutsan osakaskunnan (172:402:876:3) vesialueita ajalla
15.8.-15.11. Kieltoalue alkaa 200 metriä kantatie n:o 4:n länsipuolelta ja jatkuu Myllynkosken yläpuolella sijaitsevalle Viherinjärveen kuuluvalle lahdensuun tasolle saakka.
Solmuväliltään alle 55 mm:n verkkojen käyttö on kielletty samalla vesialueella läpi vuoden.
Myllynkosken koskialueella (Pohjoismylly 172:402:25:8) on kaikenlainen kalastus kielletty läpi
vuoden.
Viherinkosken ja Virtasalmen vesialueilla solmuväliltään alle 55 mm:n verkkojen käyttö on kielletty läpi vuoden. Rajoitusalue alkaa 200 metriä Viherinkosken maantiesillan alapuolisilta vesialueilta ja ulottuu Suontee-järven suunnassa Linnasaaren pohjoiskärjen tasolle.
Varsinaisella koskialueella on kalastaminen verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä on kielletty läpi
vuoden.
Suonteen kalastusalueen hallitus on määrännyt kalastuslain 35 §:n 2 momentin nojalla saaliiksi otettavien
kalojen ja rapujen alamitaksi: Harjus 35 cm, kuha 45 cm ja rapu 10 cm.
Päätös koskee kaikkia Suonteen kalastusalueen vesialueita.
Järvitaimenen ja -lohen alamitaksi on määrätty 55 cm Suonteella, Viherillä, Puttolanselällä ja Angesselällä.
Muilla vesialueilla ovat voimassa kalastuslain mukaiset taimenen ja järvilohen alamitat.
Viherinkoskelle on määrätty seuraavat alamitat:
Eväleikatut taimenet ja lohet 40 cm, leikkaamattomat 55 cm.
 
Kalastusluvat ja valvonta:
Kalavesille on luotu selvät pelisäännöt. Kalastusalue on nimittänyt n. 30 kalastuksenvalvojaa.
Viehekalastuksen yhteislupa-alue on voimassa koko Suonteen järvialtaalla, Puulan Siikavedellä, Viherinjärvellä sekä pääosiltaan Angesselällä ja Puttolanselällä, joilta vain Heikkilän ja Puttolan kalastuskunnat eivät ole liittyneet yhteislupa-alueeseen.
Yhteislupa-alueelle on myyty venekohtaisia viehekalastuslupia, jotka ovat oikeuttaneet kuuden (6) vavan ja vieheen samanaikaiseen käyttöön kalastavassa veneessä.
Lupien hankinta on tehty helpoksi ja lupamyyjiä on runsaasti:
Joutsassa Sport`in Joutsa, Tikanderin kioski ja Shell-Huttula sekä Kyläkauppa Kuitunen Mieskonmäessä. Petunmaalla lupia on myynyt K-Market Karpalo
Hirvensalmella lupia ovat myyneet Lähikauppa Tuukkala, Jukka Manninen ja Maarit Honkanen.
Nettimyyjinä ovat toimineet www.kalapaikka.net , www.kalakortti.comja www.kalastusluvat.net
 
Opetustoiminta:
27.5. Koulupäivä yläasteikäisille.
Joutsan yläasteen 7-luokan oppilaille pidettiin koulupäivän kestänyt opetustapahtuma.
Opetukseen osallistui kolme luokkaa, yhteensä 72 oppilasta. Oppilaille opetettiin kalastuslakia,
kalastusasetusta sekä turvallista veneilykulttuuria ja ympäristön huomioon ottamista.
Opetusta antoi kaksi kalastusalueen asiantuntijaa, Mika Sirkka ja Alpo Puranen.
28.5. Kalastuspäivä oppilaille Suonteella.
Samat kolme luokkaa opettajineen, yhteensä 77 henkilöä, vietiin päiväksi Suonteelle kalaan.
Kalastusopetusta antoi 10 asiantuntevaa kalastajaa, joiden käytössä oli 10 venettä ja 2 kalastuslauttaa.
30.5. Kalastuksenvalvojien koulutuspäivä.
Päivän kestäneeseen kalastuksenvalvojien koulutuspäivään osallistui 25 valalla käynyttä
kalastuksenvalvojaa.
15-16.6 Nuorison kalastusleiri.
Vallaspellon koululla ja Suonteen järvellä pidettiin 11-16 vuotiaille nuorille kalastusleiri.
Leirille osallistui 9 nuorta, joille kalastusopetusta antoi 5 kalamiestä.
 
Virkistys- ja opintotoiminta:
3-6.8.Osakaskunta-aktiivien omakustanteinen virkistysmatka.
Neljä päivää kestänyt opinto- ja virkistysmatka tehtiin Latvian pääkaupunkiin Riikaan.
Matkalle osallistui yhteensä 58 yhteistyökumppania ja osakaskuntien edustajaa.
 
Tutkimustoiminta:
19.11.Sähkökoekalastus Myllykoskella.
Myllynkosken taimenten poikastiheys selvitettiin Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden talkootyönä
tekemällä sähkökoekalastuksella.
Koekalastamalla on saatu seuraavat taimenten poikasmäärät 100 neliömetrin suuruisilta koealoilta:
v. 2001 5 kpl, v. 2006 6 kpl, v. 2007 (mäti-istutus) 20 kpl, v. 2008 (mäti-istutus) 11 kpl ja
v. 2009 luonnonkutuisia 0-vuotiaita poikasia 5 kpl/100 neliömetrin koealalta.
Vaikka koealoilta saadut poikasmäärät ovat pieniä, on nähtävissä kosken luonnonkutuisen
taimentuotannon elpyvän.
 
 
Julkaisutoiminta:
Kalastusalue laati ja julkaisi kertomusvuoden aikana 16-sivuisen ohjekirjasen
”Suonteen kalastusalueen kalastusopas 2009-2010”.
Oppaasta otettiin 3000 kpl painos. Oppaat toimitettiin kalastusalueen osakaskunnille ja yhteislupamyyjille jaettavaksi edelleen kaikille kalastusluvan tai pyydysmerkkien ostajille.
Painosmäärä oli niin suuri, että oppaita jaetaan kalastajille vielä vuonna 2010.
Opas on pantu kalastusalueen sivuille nettiin luettavaksi ilman kuvitusta.
Nettisivustoilla on julkaistu myös tiedot kalastusalueen yhteislupaehdoista, lupahinnoista ja lupamyyjistä. Sieltä löytyvät osakaskuntien puheenjohtajien ja kalastuksenvalvojien yhteystiedot jne.
Kalastusalueen sivustojen nettiosoite on www.kalapaikka.net / suonteenkalastusalue / viherinkoski.
 
 
Muu toiminta:
Kalastusalueen toiminta on ollut aktiivista ja näkyvää sekä kalastuskuntien toimintaa opastavaa ja aktivoivaa.
Viranomaistahoihin ja neuvontajärjestöihin on pidetty jatkuvasti yhteyttä. Toimintaa on toteutettu niiden antamien ohjeiden ja/tai määräysten mukaisesti.
 
 
Osakaskuntien yhdistymisiä:
Kertomusvuoden aikana yhdistyi 4 järjestäytynyttä osakaskuntaa.
Yhdistyneet osakaskunnat olivat Uimaniemen, Hankaisten, Marjotaipaleen ja Kuikkolan osakaskunnat.
Osakaskuntien yhdistäytymisen tuloksena syntyi 1911 ha:n suuruinen Ollinsalmen Seudun Osakaskunta.
 
 
Kalusto ja omaisuuden hoito:
Kertomusvuoden aikana ei hankittu uutta kalustoa.
Kalastusalueen omistama hoitopaunetti on pesty, kuivatettu, pakattu ja varastoitu kuivaan varastoon.
Peräkärry, vene, katiskat ja rapumerrat on varastoitu valvotuille paikoille ulkosalle.
Suzuki-merkkinen 4 hv perämoottori on varastoitu lukittuun tilaan.
Kalustolle on otettu tarvittavat vakuutukset.

Arkistoja säilytetään TE-keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Joutsa, 01.03.2010

 

 


 

SUONTEEN KALASTUSALUE
 

Eino Kokko Hallituksen puheenjohtaja Alpo Puranen Kalastusalueen isännöitsijä