Kalastussäännöt

KORKEAKOSKEN HEITTOKALASTUSSÄÄNTÖ


Tämä sääntö koskee kalastusta heittokalastusluvalla.
 

Alueella kalastus on sallittua ainoastaan siihen tarkoitukseen tehdyltä heittolaiturilta. Kalastus on kiellettyä heittolaiturin yläosan aidatulla alueella.
Kalastaja ei saa kalastaa samaa heittopaikkaa 20 minuuttia kauempaa, jos paikalle on tulossa muita kalastajia. Heittopaikan varaaminen on kiellettyä, samoin vavan tai varusteiden jättäminen laiturille.
1.1. - 31.3. välisenä aikana heittolaituri on suljettu, tuolloin alueelle ei myydä kalastuslupia.

1.7. - 15.10. sunnuntaista klo 18.00 maanantaihin klo 18.00 heittolaituri on suljettu, tuolloin alueelle ei myydä kalastuslupia.

1.9. - 30.11. välisenä rauhoitusaikana tulee kaikki lohet ja taimenet vapauttaa välittömästi takaisin jokeen tai järjestettyihin keräily-/ elvytysaltaisiin.
Saaliiksi saadut rasvaevälliset taimenet ja rasvaevälliset lohet tulee aina vapauttaa välittömästi takaisin jokeen tai järjestettyihin keräily-/ elvytysaltaisiin.
 

Kalastuslain mukainen saaliskiintiö on: kaksi (2) lohta/kalenterivuorokausi/hlö.
 

Heittolaiturin saaliskiintiöön kuuluvat seuraavat kalat: rasvaeväleikattu lohi, rasvaeväleikattu taimen, kirjolohi ja siika.
Alamitat ovat: rasvaeväleikattu lohi ja rasvaeväleikattu taimen 60 cm, kuha 42 cm.
Saaliskiintiö 12 tunnin mittaisella heittokalastusluvalla on yhden kalenterivuorokauden aikana enintään kolme (3) saaliskiintiöön kuuluvaa kalaa, joista kaksi (2) saa olla rasvaeväleikattua lohta tai rasvaeväleikattua taimenta. Kalastus 12 tunnin kalastusluvalla voi jatkua kiintiön täytyttyä pyydä ja päästä -kalastuksena (c&r) luvan voimassaoloajan mukaisesti.
Saaliskiintiö 6 tunnin mittaisella heittokalastusluvalla on yhden kalenterivuorokauden aikana enintään kaksi (2) saaliskiintiöön kuuluvaa kalaa, joista toinen saa olla rasvaeväleikattu lohi tai rasvaeväleikattu taimen. 6 tunnin kalastuslupa päättyy, kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
 

Kalan tahallinen ulkoapäin tartuttaminen (rokastus, viistätys jne.) on kiellettyä. Muualta kuin suusta kiinni jäänyt kala on vapautettava välittömästi takaisin jokeen. Tämä koskee kaikkia kalalajeja.
Ennen kuin kala vapautetaan takaisin jokeen, on se elvytettävä kunnolla. Pidä kalaa käsin hellävaroen kokonaan vedessä uintiasennossa, pää ylävirtaan päin, kunnes kala osoittaa elpymisen merkkejä ja lähtee itse uimaan. Vaikkei kala osoittaisi elpymisen merkkejä, on se vapautettava. Myös vahingoittunut kala on vapautettava. Muualta kuin suusta tarttuneen, alamittaisen tai kalastussäännöllä muutoin rauhoitetun kalan tappaminen tai hallussapito johtaa välittömästi kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.
Kaikenlaisten luonnollisten ja keinotekoisten syöttien käyttö vieheen koukussa on kiellettyä.
Saaliin verestys ja perkaus suoritetaan ainoastaan tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla. Perkuujätteiden käsittelyssä on noudatettava annettuja ohjeita.
 

Jokainen kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saalistietonsa alueen saalispäiväkirjaan.Myös suusta kiinni olleet vapautetut lohet ja taimenet tulee merkitä saalispäiväkirjaan.
 

Rajoitukset
 

Perhoa käytettäessä suurin sallittu koukkukoko kolmihaarakoukuissa on nro 6. Yksihaarakoukuissa koukun kidan leveys enintään 12 mm, kaksihaarakoukuissa koukun kidan leveys enintään 8 mm.
Muissa uistimissa suurin sallittu koukkukoko on nro 2.
Heittopainon kanssa kalastettaessa pyydyksenä on sallittua käyttää vain yhtä (1) viehettä tai perhoa.
Heittopainon kanssa kalastettaessa pääsiimana on käytettävä monikuitusiimaa, jonka vetolujuus on vähintään 20 kg. Jotta paino ei irtoaisi heitossa, tulee painosiiman olla samaa tai samanvahvuista monikuitusiimaa.
Heittopainon suurin sallittu paino on 70g.
Heittoa ei saa suunnata kohti tehdasrakennuksia tai ihmisiä. Kalastaja on aina vastuussa omasta heitostaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
 

Suositukset
 

Kutuasuisten kalojen vapauttamista takaisin jokeen suositellaan aina.
Heittopainona suositellaan käytettäväksi muuta kuin lyijyä.
Uistimen kanssa kalastettaessa pääsiimana suositellaan käytettäväksi monikuitusiimaa.
Ota kalastaessasi myös muut kalastajat huomioon. Anna alapuolellasi kalastavan heittää ensin ja pyri välttämään ylävirtaan heittämistä, jos lähelläsi ylävirran puolella on muita kalastajia. Näin vältät tarpeettomia siimasotkuja.