Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten kalatalousmaksut nousevat, lisää vettä Ala-Koitajokeen