RAVUSTUS
Jokioisten ja Syrjäntaan osakaskuntien vesialueilla.
Ravustus sallittu 21.07. klo 12.00 - 31.10. välisenä aikana.
Luvan hinta 8€/merta, lupa on ruokakuntakohtainen ja oikeuttaa pyytämään kymmenellä (10) merralla.
Alamitta on kymmenen (10) cm mitattuna otsapiikin kärjestä pyrstön kärkeen.
Muilla kuin merroilla tapahtuva pyynti on kielletty.
Rapumerta on merkittävä näkyvällä merkillä!!!

50 METRIÄ LÄHEMMÄKSI HUVILOIDEN VAST. RANTAA MERTAA EI SAA LASKEA.
RAVUSTUS ON KIELLETTY: Kirkkojoessa Saksalan sillasta Päijänteeseen.

Osakaskunta Toivoo, että ravustajat ilmoittavat saalismäärät ravustuksen päätyttyä Matti Leppäselle 040-5023650 rapukanna seurantaa varten.