KALAVESIEN HOITOVASTUU

Syrjäntaan Osakaskunta on ylimääräisessä kokouksessa 01.12.2006 hyväksynyt SOPIMUKSELLA siiränyt kalavesien hoitovastuun ja varojen käyttövastuun Jokioisten Osakaskunnalle.
Sopimukse tarkoituksena on kalataloudellisesti yhtenäinen
kalastualupa-alueen perusytaminen, kala - ja rapuvesien hoidon sekä kalastuksen ja ravustuksen järjestäminen keskitetysti.
Kalastus - ja ravustuslupien myynnistä ja markkinoinnista huolehtii JOKIOISTEN OSAKASKUNTA (kalastusluvat Jokioisten osakaskunnan)
Jokioisten osakaskunta hoitaa kalastuksen ja ravustuksen sekä kala - ja rapukatojen hoitoon ja kalastuksen valvontaan liittyvät tehtävät 01.01.2007 alkaen.