VUODEN 2004 KALASTUSALUE SUOMESSA
Suontee, vuoden kalastusalue

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valinnut vuoden 2004 kalastusalueeksi Suonteen kalastusalueen
Keski-Suomesta.

Valtakunnallinen toiminta-arviointi toteutettiin SVK:n jäsenliittojen ja vapaa-ajankalastusseurojen toimesta nyt yhdeksättä kertaa.
Valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat mm. kalastusalueen yhteistoiminta, toiminnan aktiivisuus, uudet lupajärjestelyt sekä luontaisten kalakantojen hoito.

Vuoden kalastusaluevalinnan tarkoituksena on kehittää kalastusalueissa vapaa-ajankalastuksen hyväksi tehtävää toimintaa sekä lisätä kalastusaluetoiminnan yleistä arvostusta ja tunnettavuutta.

Suonteella aktiivinen toiminta:

Monista kalastusalueista poiketen Suonteen kalastusalue on viime vuosina kehittänyt merkittävästi toimintaansa. Etenkin kalastusalueen puheenjohtaja ja isännöitsijä ovat esimerkillisesti lisänneet yhteistyötä osakaskuntien ja muiden kalastusalueen toimijatahojen kanssa.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi kalastusalue on tehnyt hallinnollisia päätöksiä, nostamalla esimerkiksi järvilohen ja taimenen alamitan 55 cm:iin.

Viime vuonna viehekalastuksen yhteislupa-alue saatiin laajennettua koskemaan lähes koko Suonteen vesistöä. Ulkopuolistenkin kalastajien on nyt helppo liikkua yhtenäisellä ja selkeällä lupa-alueella.

Uuden suunnan toiminnassaan Suonteen kalastusalue on ottanut auttavan, neuvovan ja tukevan toimintalinjan.
Kalastusalue tekee kalavesien tarkkailua ja kalastuksen valvonnassa havainnoidaan kalastusalueen antamien pyydysten solmuvälimääräysten ja saaliskalojen alamittamääräysten noudattamista.

Suonteen alue on toiminut käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti mm. Myllynkosken ja Viherinkosken hoidossa ja kalastuksen ohjailussa. Istutusten lisäksi kalastusalueella on tehty hoitopyyntiä nuottauksilla, paunetilla ja katiskapyynnillä. Kalastusalue on myös kilpailuttanut kalanpoikashankinnat osakaskuntien puolesta sekä huolehtinut istukkaiden toimituksista ja laskutuksesta.


Lähde: Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö