JOKIOISTEN OSAKASKUNTA, VESIALUEET

Kiinteistörekisterin mukaan Jokioisten osakaskunnan vesialue 876:1 pinta-ala on 2078 ha.
Jokioisten kylän yhteisiin vesiin kuulu:
Pukkilajärvi, Kauratteenjärvi, Tyväntölammet, Revojärvi, Kalliojärvi, Mertjärvi, Mertlampi, osa Päijänteestä, Myllyjärvestä, Pitkä-Humaljärvi, Keskisestä Humaljärvestä, Korpijärvestä, Saarijärvestä,Kivijärvestä, Viinijärvestä, Suotajärvestä, Kirkkolammesta, Pahajärvestä,Mustimoisesta, Vehkajärvestä, Hirvijärvestä, Koukkujärvestä, Alajärvestä, Tarposesta, osa Myllylahdesta, Harmoistenlahtea, osa Nuottajärvestä, Kalatonjärvestä, sekä kylän rajojen sisäpuolella olevat yhteiset joet, mm. Padasjoesta ja Jokioisten kylän alueella olevat pienet lammet.


 

 

AJANKOHTAISTA
PYYDYSMERKIT JA MUUT OHJEET(Uusi sivu)