Kiiminkijoen kalastussäännöt vuodelle 2024 - luvat myynnissä nyt

KALASTUSLUPA KIIMINKIJOELLE 2024

Kiiminkijoella on käytössä yhteisviehelupa, joka oikeuttaa kalastamaan perholla ja uistimella kaikkia kalalajeja koko joen pääuomassa Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävältä sillalta ylöspäin Puolangan Kivarinjärveen asti, yhteensä noin 170 km:n matkalla.

 

Luvat ostettavissa kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Saat mielenkiintoisia lisäpalveluja kaupan päälle.

Lupien hinnat:

  • Alle 15- v ei tarvitse lupaa.
  • Kausi 50 € (kalenterivuosi 31.12. asti)
  • Vrk 12 €
  • Vko 25 €
  • Perhelupa kaksinkertainen hinta.
  • Ryhmälupa ainoastaan vuorokausilupana.

 

Yhteydenotot: Juha Lindström, puh. 040 5158 344

Rajoitukset:

Saaliskiintiö: 1 lohi tai rasvaeväleikattu taimen/kalastusvuorokausi.

Rauhoitukset Kiiminkijoessa ja sivu-uomissa:

Lohi, taimen ja siika on rauhoitettu kalastukselta 1.9. - 30.11 välisen ajan. Verkolla lohta ja taimenta ei saa pyytää lainkaan.

Mato-ongella onkiminen, pilkkiminen, ja kalastus harrilaudalla on kielletty kaikissa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Kiiminkijoen valuma-alueen kaikki joet ovat vaelluskalavesistöjä, joten kyseisten jokien koski- ja virta-alueilla on kyseiset kalastusmuodot kielletty.

Harjus on rauhoitettu kalastukselta 1.4- 31.5. välisen ajan.

Lapin ELY-keskus on kalastuslain 53 §:n nojalla päättänyt kieltää rasvaevällisten taimenten saaliiksi ottamisen Kiiminkijoen vesistöalueella. Päätös koskee kaikkia rasvaeväleikkaamattomia taimenia Kiiminkijoen vesistöalueella, pois lukien taimenet, jotka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä (Kalastusasetus 1360/2015, 1§). Päätös astuu voimaan 1.1.2024 ja on voimassa 31.12.2026 saakka. Ainoat purot Kiiminkijoen vesistössä, joihin ei ole vaellusyhteyttä merestä ovat Hepoköngään yläpuoliset vesistöt Puolangalla.