Kiiminkijoen kalastusjärjestelyihin vuonna 2023 ei muutoksia

 Kiiminkijoella on käytössä yhteisviehelupa, joka oikeuttaa kalastamaan perholla ja uistimella kaikkia kalalajeja koko joen pääuomassa Puolangan Kivarinjärvestä Haukiputaan merirajalle (kirkon kohdalla), yhteensä noin 170 km:n matkalla.

Yhteisvieheluvan lisäksi 18-64 -vuotiailla pitää olla voimassa oleva valtion kalastonhoitomaksu. Alle 12-vuotias ei tarvitse kalastuslupia. Valtion kalastuksenhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan Kiiminkijoessa. Poikkeuksen muodostavat järvilaajentumat (Kaihlanen, Hako-, Juorkuna-, Mätäs- ja Hamarinjärvi) Utajärven kunnassa.

Lupien hinnat Kiiminkijoki 2023:

Alle 15- v ei tarvitse lupaa.
Kausi 50 € (kalenterivuosi 31.12. asti)
Vrk 12 €
Vko 25 €
 
Kalastusluvat voit lunastaa kalapaikka.net lupakaupasta.
 
Perhelupa kaksinkertainen hinta.
Ryhmälupa ainoastaan vuorokausilupana.
Yhteydenotot: Juha Lindström, puh. 040 5158 344

Rajoitukset Kiiminkijoki 2023:

Saaliskiintiö: Enintään 2 lohta tai taimenta/kalastusvrk.
Rauhoitukset Kiiminkijoessa ja sivu-uomissa:
Lohi, taimen ja siika on rauhoitettu kalastukselta 1.9. - 30.11 välisen ajan. Verkolla lohta ja taimenta ei saa pyytää lainkaan. Mato-ongella onkiminen, pilkkiminen, ja kalastus harrilaudalla on kielletty kaikissa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Kiiminkijoen valuma-alueen kaikki joet ovat vaelluskalavesistöjä, joten niissä on kyseiset kalastusmuodot kielletty. Harjus rauhoitettu 1.4. - 31.5.
 

Kalojen alamitat Kiiminkijoki 2023:

Merilohi 60 cm

Meritaimen rasvaeväleikattu 50 cm

Järvitaimen rasvaeväleikattu 50 cm

Harjus 35 cm