Kiiminkijoen kalastusjärjestelyt 2022

Kiiminkijoella on käytössä yhteisviehelupa, joka oikeuttaa kalastamaan perholla ja uistimella kaikkia kalalajeja koko joen pääuomassa Puolangan Kivarinjärvestä Haukiputaan merirajalle (kirkon kohdalla), yhteensä noin 170 km:n matkalla.

Yhteisvieheluvan lisäksi 18-64 -vuotiailla pitää olla voimassa oleva valtion kalastonhoitomaksu. Alle 12-vuotias ei tarvitse kalastuslupia. Valtion kalastuksenhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan Kiiminkijoessa. Poikkeuksen muodostavat järvilaajentumat (Kaihlanen, Hako-, Juorkuna-, Mätäs- ja Hamarinjärvi) Utajärven kunnassa.

Lupien hinnat Kiiminkijoki 2022:

Alle 15- v ei tarvitse lupaa.
Kausi 50 € (kalenterivuosi 31.12. asti)
Vrk 12 €
Vko 25 €
 
Kalastusluvat voit lunastaa kalapaikka.net lupakaupasta.
 
Perhelupa kaksinkertainen hinta.
Ryhmälupa ainoastaan vuorokausilupana.
Yhteydenotot: Juha Lindström, puh. 040 5158 344

Rajoitukset Kiiminkijoki 2022:

Saaliskiintiö: Enintään 2 lohta tai taimenta/kalastusvrk.
Rauhoitukset Kiiminkijoessa ja sivu-uomissa:
Lohi, taimen ja siika on rauhoitettu kalastukselta 1.9. - 30.11 välisen ajan. Verkolla lohta ja taimenta ei saa pyytää lainkaan. Mato-ongella onkiminen, pilkkiminen, ja kalastus harrilaudalla on kielletty kaikissa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Kiiminkijoen valuma-alueen kaikki joet ovat vaelluskalavesistöjä, joten niissä on kyseiset kalastusmuodot kielletty. Harjus rauhoitettu 1.4. - 31.5.
 

Kalojen alamitat Kiiminkijoki 2022:

merilohiMerilohi 60 cm

meritaimenMeritaimen rasvaeväleikattu 50 cm

järvitaimenJärvitaimen rasvaeväleikattu 50 cm

harjus Harjus 35 cm