Vaajavirran kalastusjärjestelyt 2021

Kalastusluvat ja kalastuskausi

 
Vierasluvat:
? 20 € / 12 h, 25 € / vrk, 35 € / 2 vrk, 70 € / viikko ja 300 € / vuosi. 
? Veneen vuokraus 10 € / vrk.
? Kalastuskausi 1.1.-31.8. ja 2.12.-31.12.
Kalastussäännöt 
 
? Kalastuskausi 1.1.-31.8. ja 1.12.-31.12.
? Kalastus on kielletty ELY-keskuksen päätöksellä 21.7.2016 alkaen sunnuntai-illasta klo 18 tiistai-iltaan klo 18 voimalaitosuomassa 200 metrin matkalla voimalaitoksen ylä- ja alapuolella. Muilla alueilla kalastus on sallittua.
? Vaajavirran virtakalastusalue Ylisenkoski – Sihvasenniemi. Moottoriuistelu kielletty.
? Kalastusmuodot: uistin- ja perhokalastus sekä soutu-uistelu  2 vapaa / vene
 
Alle 12-vuotias saa kalastaa samaan kiintiöön, jos vanhemmalla on lupa hankittuna.
? Kalastuksessa ovat sallittuja ainoastaan väkäsettömät koukut.
? Vieheessä saa olla korkeintaan kaksi yksihaara-, kaksihaara-, tai kolmihaarakoukkua. Perhokalastuksessa saa käyttää korkeintaan kahta perhoa.
? Perhokalastusalueella viehekalastus on kielletty.
? Kalastettaessa ei kalastaja eikä viehe saa olla rauhoitusalueella.
? Kaikenlainen kalastus on kielletty voimalaitospatojen molemmin puolin 100 metrin matkalla. Voimalaitoksen yläpuolella itärannalla on rannalta kalastus kielletty uittopuomeihin saakka.
? Voimalaitoksen alapuolella asutulla rannalla maihinnousu ja rannalta kalastaminen kielletty.
? Veneen kaikenlainen ankkuroiminen virtakalastusalueella muutoin kuin rantaan kielletty.
? Täkykalat, katkaravut, syöttitahnat, madot tai näihin verrattavat syötit ovat kiellettyjä Ylisenkoski-Sihvasenniemi välisellä vesialueella. Mato-onginta ja pilkkiminen sallittu kuitenkin Saltunlahdessa ja Laurinlahdella.
 
 
Ala- ja välimitat sekä saaliskiintiöt:
? Järvitaimen 60-65 cm (Rasvaevällinen järvitaimen on rauhoitettu).
? Järvilohi 60-65 cm (välimitan mukaiset kalat saa ottaa saaliiksi).
? Kuha 45-55 cm (välimitan mukaiset kalat saa ottaa saaliiksi).
? Harjus 35-40 cm (välimitan mukaiset kalat saa ottaa saaliiksi).
? Saaliskiintiö 1 lohikala / vrk ja kuha 2 kpl / vrk. Suosituksena enintään 3 lohikalaa / kausi.