Naarakosken kalastuskuviot 2019

Äänekoskella sijaitsevan koskikalastuskohteen lupahinnat pysyvät muuttumattomina, luvanmyyjiin on tullut muutoksia.

NAARAKOSKEN JA KISSAKOSKEN KALASTUSOHJEET 2019

 
Äänekosken - ja Honkola – Naarajärven osakaskunta ovat päättäneet Naarakoskessa ja Kissakoskessa 
kalastuslupien yhtenäistämisestä siten, että yhdellä luvalla voidaan kalastaa koko koski alueella. 
Kalastuskausi on 1.4. - 30.8. sekä rauhoitusajan jälkeen 1.12 – 31.12. seuraavien kalastusohjeiden 
määräämällä tavalla:
 
1. Kalastusalueelle myydään kausilupia ja vuorokausilupia ( 24 t / 12 t / 6 t ). Kausilupia myydään myös 
ulkopaikkakuntalaisille.
 
2. Lupa oikeuttaa kalastamaan Naarakosken koko alueella. Lupa-alue on merkitty maastoon opastein. 
Naarakosken Hietaman puoleisella alueella on kesämökin ranta-alue, jota pyritään välttämään. Kiellettyalue 
merkattu maastoon opastauluin.
 
3. Kausiluvan hinta on 150 e / kausi.
 
4. Kalastuslupahinnat:   vrk / 22 €, 12 t / 17 €  ja  6 t / 12 €.  Vuorokausilupia myydään yhteensä 16 kpl / vrk 
max.
 
5. Kalastuksen valvontaa suorittavat Äänekosken kalastuskunnan hoitokunnan jäsenet ja Honkolan – 
Naarajärven osakaskunnan nimeämät henkilöt. 
 
6. Lupa oikeuttaa 1 arvokalaan 6 tunnin luvalla ja muilla 2 arvokalaan. (12 t / vrk / kausiluvat.)
Istutetut pyyntikokoiset taimenet on merkattu rasvaevä-leikkauksella.
Merkkaamattomat taimet on välittömästi vapautettavaKalojen alamitat ovat taimen 50 cm ja harjus 40 cm. 
Kirjolohella ei ole alamittaa. Arvokalalla tarkoitetaan; järvitaimenta, järvilohta, harjusta ja kirjolohta.?
 
7. Kausi- ja vuorokausilupia myydään Niskanen Oy:ssä (urheilu Niskanen, puh. 0207 189802) Äänekoskella 
sekä Äänekosken Nesteen huoltoasemalla (Kotakennääntie, puh 014-522 073).  Lisäksi lupia myyvät 
Honkolan – Naarajärven osakaskunnan alueella;
 
Kartano Kievari, Lauri Pitkänen, 
Saarijärventie 434, 44170 HIETAMApuh. 0400-544 970, 020 7436450 email: info@martinkievari.fi 
 
 
8. Kalastus on sallittu vain perho ja viehe kalastuksella.
Kalastus on alueella kielletty (verkot, katiskat, mato-onget ja ym). Kalastus sallittu vain väkäsettömällä 
koukulla.
 
9. Kahluu kielletään 1.12 – 31.5 väliseksi ajaksi, ettei vahingoitettaisi poikastuotantoa koskessa.  
 
10. Alueella autojen pysäköinti on sallittu merkityllä alueella. Kalastajat huolehtivat koskialueen siisteydestä ja 
vievät roskat mennessään. Alueelle rakennettu tulipaikailla varustettu laavu.
 
11. Palauta saalisilmoitus palautuslaatikkoon laavulle. Saalisilmoituksen palauttaneiden kesken arvomme 
kauden päätteeksi 3 kpl vuorokausilupia seuraavalle kaudelle. 
 

12. Koskessa on kaikki kalastus kielletty istutuspäivänä j