Kapeenkosken kalastusjärjestelyt 2019

Kapeen koskikalastusalueen kalastussääntö 31.5.2019 saakka

1. Kapeen koskikalastusalue käsittää karttaan rajatun alueen. Kaikki kalastaminen on kielletty ilman paikallista lupaa. Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia. Lupien hinnat: Henkilökohtaiset luvat: 30€ /12h, 50€ /24h Lapsialennus (enint. 12v) 50% toisen huoltajan kalastaessa Ylitysvenevuokra on 15 € /12 h. Lupa ei oikeuta kalastamiseen Myllyniemen poolilla / Kapeenkoskessa.

2. Kalastuksessa on käytettävä väkäsettömiä koukkuja ja yksikoukkuisia vieheitä.

3. Lupakalastusalueen rantakalastajakiintiö on 20 kalastajaa / kalastusjakso. Koskiosakkailla on käytössään vapaita kalastusoikeuksia kiintiön ulkopuolella. Kalastusjaksot alkavat klo 6.00 ja klo 18.00. Kalastusluvat on varattava etukäteen.

4. Kalastaminen rannalta on sallittu maastossa ja kartalla tarkemmin määritellyillä alueilla. Kahlaaminen on kielletty 1.9 - 31.05 välisenä aikana. Omien veneiden, perämoottorien ja kaikuluotaimien käyttö on kielletty. Ylitysveneistä kalastaminen on kielletty.

5. Saaliskiintiö on henkilökohtainen. 12 tunnin aikana saa yksi henkilö ottaa yhden (1) ja 24 tunnin luvalla kaksi (2) rasvaeväleikattua järvitaimenta. Saaliskiintiössä kaksi (2) harjusta vastaa yhtä (1) taimenta. Istutetut järvitaimenet on merkattu rasvaevä- leikkauksella. Merkkaamattomat järvitaimenet on välittömästi vapautettava. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm, harjuksen alamitta 35 cm.

6. Lupamyynnistä annettu värillinen käsivarsinauha on pidettävä näkyvillä ja palautettava saalistiedustelulomakkeen mukana parkkipaikan postilaatikkoon. Tosite kalastonhoito- ja koskikalastuslupamaksujen suorittamisesta on oltava aina mukana.

7. Kiinteiden pyydysten käyttö sekä onkiminen ja pilkkiminen on kielletty.

8. Elävän syötin, matojäljitelmien, syöttitahnojen ja täkyraksin käyttö on kielletty. Lyijyisen heittopainon käyttö on kielletty.

9. Kalastusmääräysten rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi kalastusoikeuden menettäminen määräajaksi.

Lupien varaus ja myynti, veneiden vuokraus ja alueen hoito: Aimo Herneaho, Suonenjoentie 770, 44250 Äänekoivisto, puh. 0400 641 639.