Kalastusluvat Kihniön Taimenkosket

Kausi:Koko vuosi 
Luparyhmä: Kaikki
HintaKestoLisätiedot
15 €12 tuntia 1 lohikala
25 €24 tuntia 2 lohikalaa

Kohdenluvan lisäksi kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsevat voimassaolevan
Valtion kalastonhoitomaksun eli kalakortin 2023
Hanki valtion kalastonhoitomaksu 47 €/vuosi, 16 €/viikko, 6 €/päivä
Muut kalastusmuodot
Näytä mitä kalastuslupia tarvitsen muuhun kalastukseen.

Kalastuslupa myyjät Kihniön Taimenkosket

Kihniön Taimenkosket


Kihniön Taimenkosket on perustettu kalataloudellisesti kunnostettuun ja entisöityyn Mylly- ja Koskelanjoen vesistöön. Reitillä on kahdeksan koskea, joilla on pituutta yhteensä lähes 2 km ja pudotuskorkeutta noin 20 metriä. Alueet, joilla kalastus on sallittua, on merkitty selkeästi joen varsilla oleviin opastetauluihin sekä jokirantaan.

Kihniön Taimenkoskien kalastoa hoidetaan runsailla taimenen poikasistutuksilla sekä säännöllisillä pyyntikokoisen taimenen istutuksilla, joita tehdään läpi kesäkauden. Järvitaimenen lisäksi koskista tavataan luontaisesti haukea, ahventa ja särkikaloja.

Kalastus on sallittu niin heitto- kuin perhokalastusvälineillä, jotka kannattaa valita sieltä kevyemmästä päästä. Kalastus onnistuu hyvin ilman kahluuvarusteita, koska rantoja on perattu riittävän heittotilan aikaansaamiseksi. Ottivälineistä tehonsa pienet punertavan tai kuparinsävyiset vaaput, lusikat ja lipatkin ovat näyttäneet tehonsa Kihniön Taimenkoskien humuksen värjäämissä vesissä.
Perhokalastajan kannattaa kokeilla kirkkailla kalanpoikasjäljitelmillä, sillä pikkukalaa on koskissa runsaasti.

Sekä Mylly- että Koskelanjoen varsille on rakennettu laavut tulipaikkoineen kalastajan taukopaikoiksi. Laavujen lähistöltä löytyvät myös puuceet ja puuliiterit sekä jätteiden keräyspisteet. Lähellä sijaitsevat myös Kihniön keskustan palvelut.

Kihniön Taimenkosket Lähistön uutisia


Parkanonjärven kunnostus käynnistymässä 29.11.2011
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Parkanon kaupunki ovat käynnistämässä Parkanonjärven kunnostushanketta. Suunnitelmaluonnos on valmis ja sitä esitellään yleis&ou...


Suomijärven kunnostustyöt ovat loppusuoralla 10.04.2012
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Parkanon kaupunki ovat käynnistämässä Parkanonjärven kunnostushanketta. Suunnitelmaluonnos on valmis ja sitä esitellään yleis&ou...


Kokemäenjoen vesistöalueella vielä alkuperäisiä taimenkantoja  04.09.2017
 Selvitys Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkantojen tilasta on valmistunut. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys teki selvityksen, joka vastaa taimenkantojen tilaa koskeviin avoimiin kysymyksiin. Selvitys perustui kala...


Kalakuolemia Etelä-Pohjanmaalla 30.04.2013
Järvien jäiden sulaessa Etelä-Pohjanmaalla on paikoitellen järvien rannoilla tavattu kuolleita kaloja. Esimerkiksi Jalasjärven Korvajärvellä on kuollut runsaasti siikoja ja Hirvijärven tekojärveltä ...


Hirvijärven lintujärven vesipintaa on nostettu yli metrillä 11.05.2012
Merkittävänä lintujärvenä tunnetun Jalasjärven Hirvijärven kunnostus on loppuvaiheessaan. Jalasjärven kunnan ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyöhankkees...


Hirvijärven kunnostustyöt alkavat Jalasjärvellä 10.12.2009
Hirvijärven kunnostusta koskeva yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja toteutusta valmistelevat työt ovat hyvässa vauhdissa. Noin 1 miljoona euroa maksava kunnostus toteutetaan yhteistyössä Jalasjärven kunnan ja L&a...


Kohta taimenet polskivat Virtain koskissa 19.09.2013
  Viime vuonna kovan virtaaman vuoksi keskeytyneet kalataloudelliset kunnostustyöt jatkuvat syyskuussa Virtain Wolanderinkoskessa. Kun työt saadaan valmiiksi Wolanderinkoskessa, siirrytään muutama kilometri alavirtaan pä...


Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstely muuttuu ja järvien rantoja kunnostetaan  20.12.2017
 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta luvan muuttaa Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstelyä niin, että järviä voidaan myös vähälum...


Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn muutos etenee 08.02.2012
Alavuden kaupungin alueella sijaitsevilla Nurmonjoen latvajärvillä pyritään muuttamaan säännöstelylupaa niin, että järvien säännöstely vastaa paremmin tämän päivän tar...


Kuusi- ja Hankajärven kunnostussuunnitelmaluonnosta esitellään pe 17.4. 06.04.2009
Alavuden kaupungin alueella sijaitsevilla Nurmonjoen latvajärvillä pyritään muuttamaan säännöstelylupaa niin, että järvien säännöstely vastaa paremmin tämän päivän tar...


Kuusi- ja Hankajärven kunnostussuunnitelma lupakäsittelyyn 22.06.2010
Keuruulla sijaitsevien Kuusi- ja Hankajärven alimpien vedenkorkeuksien nostamissuunnitelma on valmis. Suomen salaojakeskuksen laatiman ja Keski-Suomen ELY-keskuksen täydentämän suunnitelman mukaan vedenpinnan nosto toteutettaisiin...


Karvianjoella edistetään Vatajankosken voimalaitoksen purkamista 28.09.2021
Kankaanpäässä Vatajankoskella viranomaiset ja paikallinen energiayhtiö edistävät yhteistyössä vesivoimalaitoksen toiminnan lopettamista ja voimalapadon osittaista purkamista. Hanke tarkoittaa uutta aikakautta K...


Ravut laiskasti liikkeellä 30.07.2010
Alkukauden rapusaaliit vaikuttavat ennakoitua pienemmiltä. Pirkanmaalaisista kalastuskunnista ja rapuja ostavista liikkeistä kerrotaan, että äyriäisiä on ensimmäisen pyyntiviikon aikana saatu, mutta ei erityisen run...


Kalataloudelliset kunnostustyöt hyvässä vauhdissa Karvianjoella 04.08.2010
Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt kalataloudelliset kunnostustyöt Karvianjoen vesistöalueella. Kunnostettava alue sijaitsee Kankaanpään ja Porin kaupunkien sekä Pomarkun kunnan alueella, Karvianjoen Vataja...


Minkkejä ja supeja poistetaan Pirkanmaan lintujärviltä 17.08.2009
Pirkanmaan Natura 2000-verkostoon kuuluvilla lintujärvillä metsästetään tänä syksynä aktiivisesti vierasperäisiä pienpetoja: minkkejä ja supikoiria. Vuoden 2008 lopulla päättyneess&au...


Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla alkaa kosteikkojen yleissuunnittelu 08.06.2010
Keski-Suomen ELY-keskus aloittaa maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelun Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kuntien alueella. Yleissuunnittelun tarkoituksena on ohjata j...


Mäntän vesistön kalojen tinayhdistepitoisuudet erittäin pieniä 01.07.2009
Keski-Suomen ELY-keskus aloittaa maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelun Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kuntien alueella. Yleissuunnittelun tarkoituksena on ohjata j...


Vaellusyhteyksien avaaminen auttanut Isojoen taimenta 23.06.2022
Pohjanmaalla Lapväärtin-Isojoella tehdyn radiolähetinseurannan mukaan taimenilla on jälleen nousuyhteys vesistön latvavesille asti. Pitkäjänteinen vaellusyhteyksien avaaminen sekä Villamon padon poistaminen ova...


Isojoen viimeisen merkittävän vaellusesteen poistamisesta on tehty sopimus 15.12.2014
Isojoen kunnassa sijaitseva Villamon alue on Isojoen merkittävin jäljellä oleva vaelluseste. Se estää Isojoen taimenten pääsyn joen yläosan lisääntymisalueille. Villamon alueen omistajat sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset ovat sopinee...


Villamon patoalueen kunnostus on valmistunut ja kalat pääsevät jälleen joen yläosille 28.09.2018
 Kalat pääsevät jälleen vuosikymmenten tauon jälkeen nousemaan mereltä lisääntymisalueilleen Lapväärtin-Isojoen latvoille. Villamon patoalueen kunnostus on valmistunut, kalojen vaelluseste poiste...

Ajankohtaista Kihniön Taimenkosket

Kihniön taimenkosket lisätty sivuille

Kihniön taimenkosket pitävät sisällään Koskelanjoen ja Myllyjoen. Koskilla on mahdollisuus hyvänkokoisiin taimeniin, joita myös istutetaan useissa erissä kesäkautena. Koskelan-ja Myllyjoen varsilla on laavut ja tulipaikat vaikkapa kahvitaukoja varten.

Lähialueen vesitilanne Kihniön Taimenkosket


 Virtaama: Leppäsjärvi luusua Kitusjärvi luusua 

Sijainti, kartat ja ajo-ohjeet Kihniön Taimenkosket

Saat kohteen Syvyyskartta / peruskartta tiedot kirjautumalla sisään tunnuksillasi. Saat tunnukset käyttöösi maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2023. Voit lunastaa tunnukset erikseen myös ilman luvan tilausta tästä.
Kihniö.  Pirkanmaa
Kihniön kalastusalue

Vedenlaatutietoja Kihniön Taimenkosket

maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2023. Voit lunastaa tunnukset erikseen myös ilman luvan tilausta tästä.

Kalaistutukset Kihniön Taimenkosket vuosina 2010 - 2021

Uutta 2022!

Saat tiedot istutetuista kalalajeista, istukkaiden koosta sekä istutusajankohdista kirjautumalla sisään tunnuksillasi. Saat tunnukset käyttöösi maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2023. Voit lunastaa tunnukset erikseen myös ilman luvan tilausta tästä.

Kalaistutukset Kihniön Taimenkosket vuosina 2010 - 2021

Uutta 2022!

Säännöt Kihniön Taimenkosket

Lupa-alueeseen kuuluu 2 kalaisaa koski-aluella; Koskelanjok1 ja Myllyjoki. Kalastus sallittu ainoastaan maastoon merkityillä alueilla. Silloilta kalastaminen kielletty. Kosket on rauhoitettu 10.9-15.11.

Sallitut kalastusmenetelmät

Heittokalastus sekä perhokalastus.

Varusteet ja palvelut

Laavu, laavu (laavut ja tulipaikat löytyvät sekä koskelan-että myllyjoenkin varsilta.), tulipaikka, wc, jätehuolto sekä kihniön keskustan palvelut lähellä.

Saalislajit

Istutettu: taimen (pyyntikokoisten taimenten istutus sesonkiaikana( touko-syyskuu) n. 2 viikon välein.).  
Luontainen: ahven sekä hauki.  

Kalastajakiintiö
10