Ajankohtaista kalatalous ja ympäristö

Asukkaat kokevat Koivujärven valuma-alueen kunnostuksen erittäin tarpeelliseksi 
21.06.2010