Ajankohtaista kalatalous ja ympäristö

Lapuan tulvariskien hallinnan yleissuunnitelman luonnos on valmistunut 
17.01.2011