Ajankohtaista kalatalous ja ympäristö

Kalatalousviranomainen hakee muutosta Iijoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin 
27.10.2017