Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Saarijärvi. Keski-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009

Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009 Lähistön uutisia


Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle - teemapäivä 03.05.2011
Oletko kiinnostunut tietämään yhdistysten ympäristötuen myöntö- ja maksuprosessista sekä käytännön kokemuksista? Tule Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään tilaisuuteen...


TASO-hankkeesta tietoa ja ohjeistusta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun 03.06.2014
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Neuvottelukunta edistämään Saarijärven reitin vesiensuojelua 16.11.2009
Saarijärven reitin vesien tila on herättänyt keskustelua sekä viranomaisten että huolestuneiden kansalaisten keskuudessa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Saarijärven reitti on noussut es...


Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan 03.06.2014
 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Saarijärven sekä Pieni- ja Iso-Lumperoisen vedenpinnan säännöstelyn...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 01.12.2009
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...


Keski-Suomen kalastusaluepäivän esitykset 11.12.2009
Keski-Suomen kalastusaluepäivää vietettiin torstaina 10.joulukuuta Saarijärvellä. Voit katsoa alustajien esitykset linkeistä. Kalastusaluepäivän avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, K...


Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla 19.11.2010
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijär...


Uuraisten reitin koskiuomien kunnostussuunnittelu päätökseen 28.04.2006
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijär...


Siikoja Metsähallituksen vesiin Länsi- ja Itä-Suomessa 03.11.2010
Metsähallituksen luontopalvelut on istuttanut luonnonravintolammikossa kasvatettuja, kesänvanhoja, 10–12 senttimetriä pitkiä siianpoikasia Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Saaristomerellä sijaitsev...


Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla 26.11.2010
Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen ...


Kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet 28.03.2011
Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteell...


Uuraisten Kyynämöisen seudun järvien vedenpinnan nostosuunnitelma on valmistunut 21.11.2008
Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteell...


Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa 30.11.2010
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


Keski-Suomen kalastuskilpailut 2011 sivuilla 08.12.2010
Keski-Suomessa järjestetään runsaasti kalastuskilpailuja vuoden 2011 aikana. Pilkkikilpailut ovat pässeet hyvään vauhtiin hyvän jäätilanteen myötä. Sivultamme löytyy nyt vuoden 201...


Kalastuksenvalvojakoulutus ja tentti Karstulassa 15.3.2014 09.03.2014
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Keski-Suomeen uusia koskikalastuskohteita 16.11.2010
Keski-Suomeen on luvassa uusia hoidettuja koskikalastuskohteita tulevina vuosina. Vuosina 2010 - 2011 totetutettavassa projektissa aktivoidaan kalavenomistajia avaamaan uusia kohteita yleiseen kalastuskäyttöön. Tavoittee...


Erityisympäristötuet haettavana 04.04.2012
Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset ovat haettavina vuonna 2012. Erityistukisopimuksia haetaan oman alueen ELY-keskuksesta kevään päätukihaun yhteydessä 30.4.2012 mennessä. Tukia vo...


Muikkukannat edelleen melko vahvoja 02.06.2009
Suomen muikkukannat ovat olleet melko vahvoja ja vakaita viime vuosina. Syksyn 2008 kutukannat olivat keskiarvoa heikompia, mutta niitä kompensoi samana vuonna syntynyt vähintään keskimääräinen vuosiluokka. ...


Huopanankoskelle halutaan kalastuskeskus 01.02.2010
Viitasaari aikoo parantaa Huopanankosken kalastuskeskusta merkittävästi lähivuosina. Alkajaisiksi halutaan laajentaa nykyisen kalastuskeskuksen pinta-alaa tuplasti nykyistä suuremmaksi. Haaveissa on myös maineikkaan kosken hi...


Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa 02.03.2010
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...

Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009

 

Saarijärven säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ollaan selvittämässä Saarijärven kaupungin esityksestä. Selvityksiin liittyen Keski-Suomen ympäristökeskus järjestää yhdessä Saarijärven kaupungin kanssa avoimen yleisötilaisuuden Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä. Tilaisuus pidetään Saarijärven kaupungintalolla Saarijärvi-salissa keskiviikkona 30.9. alkaen klo 18.30. Yleisötilaisuudessa kerrotaan säännöstelyn tarkoituksesta, vaikutuksista, muutostarpeista sekä säännöstelyn kehittämiseen liittyvistä selvityksistä. Kaikki Saarijärven säännöstelystä ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia koskevat selvitykset aloitettiin viime vuonna tilaamalla Suomen ympäristökeskukselta vedenkorkeusanalyysiin perustuva tarkastelu säännöstelyn vaikutuksista. Selvityksen maksajina olivat Saarijärven kaupunki, Vattenfall Sähköntuotanto Oy ja Keski-Suomen ympäristökeskus. Tarkastelussa säännöstelystä todettiin aiheutuneen huomattavaa haittaa vesiympäristölle ja sen käytölle. Jatkossa tehdään tarkentavia selvityksiä säännöstelyn vaikutuksista ja esitetään toimenpiteitä säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Saarijärveä sekä Iso- ja Pieni-Lumperoista säännöstellään Leuhunkosken voimalaitospadolla Itä-Suomen vesioikeuden 19.12.1969 antaman päätöksen mukaisesti. Säännöstelylupa sisältää vedenkorkeudelle ylä- ja alarajat, joiden korkeustaso vaihtelee vuodenaikojen mukaan.

Saarijärven säännöstelylle on ollut tyypillistä, että vedenpinta laskee talven aikana voimakkaasti nousten keväällä jälleen ylös. Kesällä ja syksyllä vedenpinnan vaihtelu on useimpina vuosina ollut melko vähäistä. Keskimääräistä kuivempien kesien aikana on kuitenkin vaara, että vedenpinta putoaa selvästi normaalia alemmaksi. Näin tapahtui esimerkiksi tänä vuonna. Saarijärven ja Lumperoisten järvien lisäksi säännöstely vaikuttaa myös voimalaitoksen alapuoliseen vesistöön. Tämä näkyy erityisesti Kallinjärvessä, jossa vedenpinta voi vaihdella yli puoli metriä vuorokauden sisällä riippuen juoksutustavasta.

Linkki uutiseen:  Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009   Keski-Suomen ympäristökeskus 24.09.2009