Tenojoki Lohenuistelua18.08.2011 Flash Video 4 Mb © Kalapaikka Net.
Katso  video
Voit katsoa videon kirjautumalla sisään tunnuksillasi. Saat tunnukset käyttöösi lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2018.

 

Kalastusluvat Tenojoki 2018

Kausi:10.6. - 10.8.
Luparyhmä: Kaikki
HintaKestoLisätiedot
 €24 tuntia - Rantakalastuslupa
 €24 tuntia - Venekalastuslupa 10.6. - 24.6. ja 15.7.-10.8.
 €24 tuntia - Venelupa 24.6. - 14.7.

Kohdenluvan lisäksi kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsevat voimassaolevan
Valtion kalastonhoitomaksun eli kalakortin 2019
Hanki valtion kalastonhoitomaksu 45 €/vuosi, 15 €/viikko, 6 €/päivä
Muut kalastusmuodot
Näytä mitä kalastuslupia tarvitsen muuhun kalastukseen.


Kalastuslupa-alueeseen kuuluu myös: Matinköngäs Inarijoki  Tenojoki Alaköngäs  Tenojoki Yläköngäs 

Lupa on voimassa seuraavissa vesistöissä: Teno (0 ha) 

Kalastuslupa myyjät Tenojoki

Tenojoen kalastussäännöt 2011

Tenojoen kalastuspiirin alueella on voimassa vuonna 1989 Suomen ja Norjan välillä Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehty sopimus ja siihen liittyvä kalastussääntö (Sopimussarja 94/89), joiden eräät määräykset on hyväksytty lailla (1197/89).
 

Kalastus

 
Määräyksiä sovelletaan Suomelle kuuluvaan osaan Tenojokea, Inarijokea ja Skietshamjokea siltä osin kuin ne muodostavat valtakuntien rajan.
 
Kalastus on sallittu kesäkuun 1. päivästä elokuun 20. päivään loppuun.
 
Kalastusvuorokausi alkaa kello 19.00
 
Viikottainen rauhoitusaika on voimassa sunnuntaista kello 19.00 maanantaihin kello 19.00
 
Kalastus on sallittu vain vavalla ja vieheellä.
 
Katkaravun tai täkyraksin sekä niitä jäljittelevien vieheiden sekä syöttikalan ja madon käyttö on kielletty.
 
Lohen, taimenen ja nieriän alamitta on 25 cm. Harjuksen alamitta on 30 cm. Alamittainen kala on laskettava viipymättä takaisin veteen. Opasta etenkin nuoria kalastajia päästämään alamittaiset kalat takaisin veteen.
 
Talvikko on edellisenä syksynä kutenut laiha, huonokuntoinen lohi, joka on alkukesällä vaeltamassa mereen. Talvikko on rauhoitettu, joten se tulee viipymättä laskea takaisin veteen. 
 

Kalastusluvat

Kaikilla Tenojoen kalastuspiirin alueella kalastavilla tai kalastukseen osallistuvilla (myös soutajilla) tulee olla kalastuslupa.
 
Suomen ja Norjan kansalaisten tulee lunastaa Tenojoen kalastuskortti omassa maassaan. 
 
1. Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella ja Skietshamjoessa veneestä ja rannalta kalastus 10 e/vrk Matinköngäs mukaanlukien.
 
2. Tenojoessa ja Inarijoessa (Matinkönkäästä alaspäin) veneestä ja rannalta kalastus 40 e/vrk.
 
3. Tenojoessa ja Inarijoessa (Matinkönkäästä alaspäin) vain rannalta kalastus 25 e/vrk.
 
4. Puolisolupa (Jonkin kohdissa 1–3 mainitun kalastusluvan lunastaneen henkilön puoliso voi osallistua samaan kalastukseen) 5 e/vrk.
 
5. Nuorisolupa Alle 18-vuotiaat 5 e/viikko.
 
Kalastus Boratbokcan perhokalastusalueella. Katso kohta B. seuraavalta sivulta.
 
Tenojoen sivujoissa ja -puroissa on ulkopaikkakuntalaisten kalastus kielletty elleivät osakaskunnat myy niihin erikseen lupia.
 

A: Perhokalastus rannalta

 
Tenojoen pääuoman yhteisellä raja-alueella on perhokalastus rannalta sallittu koko jokiosuudella lukuunottamatta niiden sivujokien suualueita (50 metrin etäisyydellä), joihin lohi nousee. Näitä jokia ovat:
 
Suomen puolella Tenojoessa: Vetsikkojoki, Utsjoki, Kuoppilasjoki, Niljoki, Akujoki
 
Inarijoessa: Karigasjoki,Vuomajoki
 
Norjan puolella Tenojoessa: Laksjoki, Levajoki, Valjoki, Baisjoki, Karasjoki
 
Inarijoessa: Iskurasjoki, Gorzejoki
 
Kalastus on kielletty alueella, joka alkaa 50 metriä Norjaan menevän Karigasniemen sillan yläpuolelta jatkuen 150 metriä sillan alapuolelle.
 
Perhokalastus rannalta on sallittua perholla ilman heittopainoa (kts. myös kohdat B ja C). Alle 18-vuotiaat saavat kalastaa rannalta perhoa ja kohoa käyttäen, paitsi Boratbokcan alueella.
 

B. Perhokalastus Boratbokcan alueella

 
Alakönkään alapuolella Boratbokcan alueella, joka alkaa Ala-Jalven tupien kohdalta ja ulottuu Norjan puolelle laskevan Galdujokkan suulle asti on ajalla 20.6. – 19.7. päivän loppuun rannalta kalastus sallittua vain klo 07.00–19.00 välisenä aikana. Alue on merkitty maastoon kylteillä.
Norjan puoleisella rannalla Boratbockan lupakiintiö on edelleen voimassa ja kiintiöaikana suomalainen kalastaja ei voi ostaa sinne lupia.
 

C. Uistinkalastus rannalta

 
On sallittu Inarijoessa Matinkönkäästä ylöspäin, Skietshamjoessa kokonaisuudessaan, Matinkönkäässä, Yläkönkäässä ja Alakönkäässä. Alakönkään rannaltakalastusalue jakaantuu kahteen osaan siten, että Könkään alaosasta 600 m ylävirtaan on alue, jolla on lupa kalastaa vain perholla ilman heittopainoa. Alueet on merkitty kilvillä maastoon.
 
Uistinkalastusalueilla saa heittää perhoa rannalta myös kohoa ja painoa käyttäen. Edellä mainittujen alueiden ulkopuolella kalastus rannalta on sallittu vain käyttämällä perhoa ilman heittopainoa (alle 18-vuotiaille on sallittu perho ja koho).
 

D. Kalastus veneestä

 
Lohen soutukalastusta on mahdollista harjoittaa koko jokiosuudella paitsi Alakönkäässä, Bildamista Boratbokcan alapuolelle ulottuvalla alueella, jossa soutajana on aina oltava paikkakunnalla vakinaisesti asuva, yli 16-vuotias henkilö.
 
Veneestä kalastettaessa saa olla kerrallaan käytössä enintään kolme vapaa, joista jokaisessa on yksi siima ja viehe. Tämä sääntö on voimassa myös silloin, kun kalastusmatkailijan soutajana on paikkakuntalainen henkilö.
Veneestä kalastaminen 50 metriä lähempänä niiden sivujokien suita (kts. edellissivun kohta A), joihin lohi nousee, on kielletty.
 

E. Venekalastus Boratbokcassa

Ulkopaikkakuntalaisen kalastus veneestä on kielletty koko kalastuskauden ajan Boratbokcassa klo 07.00–19.00 välisenä aikana alueella, joka alkaa ns. Vauhtikarin yläpäästä ja jatkuu noin 600 metriä alavirtaan Norjan puoleisen Storfossenin lomakylän kohdalle ja vastaavalle kohdalle Suomen puolella. Alue on merkitty maastoon kylteillä. 
 

Paikallisen soutajan käyttö

 
Kalastus veneestä on sallittua ilman paikallista soutajaa ma–su klo 21.00–14.00. Muuna aikana kalastus veneestä on kielletty, ellei veneessä ole soutajana Tenojoen kalastuspiirin alueella vakinaisesti asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö.
 
Kalastus on lisäksi kielletty:
 
1. Veneestä moottorin käydessä sekä virtaan ankkuroidusta veneestä
 
2. Patojohteiden sisäpuolella ja alueella, joka on 50 metriä lähempänä padon suuta tai 10 metriä lähempänä sivuverkkoja
 
3. 10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa
 
4. Kalastus sillalta on kielletty.
 
5. Veneestä ja rannalta 50 metriä lähempänä niiden sivujokien suita joihin lohi nousee

Tietolähde: Tenoinfot 2011

Tenojoki Lähistön uutisia


Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kasvoi huomattavasti 24.10.2012
Pääsaaliina alle 3 kilon pikkulohet Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden kauden 2012 lohisaalis oli alustavien tietojen mukaan noin 29 000 kiloa. Edellisvuoteen verrattuna saalis kasvoi yli 50 prosenttia ja oli huomattavasti su...


Tenojoelta 78 tonnia lohta – saalis edelleen keskimääräistä pienempi 24.03.2016
 Kalastuskaudella 2015 Tenojoelta saatiin lohta noin 78 tonnia: Suomen puolelta 43 tonnia ja Norjan puolelta 35 tonnia. Kokonaissaalis väheni molemmissa maissa edellisvuodesta ja oli lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikav&...


Tenojoen pääuoman lohien laskenta käynnistyy 31.05.2018
 Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää touko-kesäkuun vaihteessa Tenojokeen nousevien lohien laskennan Polmakissa, joen Norjan puoleisella osalla. Laskenta toteutetaan nykyaikaisilla kaikuluotaustekniikoilla pitkälti Torni...


Tenojoen turistikalastussääntöön ei tule muutoksia kalastuskaudelle 2014 01.04.2014
 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Finnmarkin lääninhallitus ovat neuvottelujen jälkeen päättäneet, ettei Tenojoen ns. turistikalastussääntöön (kalastussopimuksen...


Tenojoen kalastusmatkailijoille 22 tonnin lohisaalis 19.10.2016
 Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kaudella 2016 oli 21 700 kiloa. Saalis kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttia, mutta oli pienempi kuin pitkän aikavälin keski...


Tenojoen turistikalastussääntöön ei muutoksia kalastuskaudelle 2016  15.04.2016
Tenojoen ns. turistikalastussääntöön ei tule muutoksia kalastuskaudeksi 2016. Suomi ja Norja käyvät parhaillaan neuvotteluita koko kalastussopimuksen uusimisesta. Tavoitteena on saada uusi kalastussopimus aikaiseksi...


Tenojoen ja Näätämöjoen lohisaaliit pienenivät 2011 28.03.2012
Tenojoen vesistön lohisaalis oli vuonna 2011 kaikkiaan 79 tonnia. Saalis oli 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (130 t) ja 8 tonnia pienempi kuin edellisenä vuonna. Näätämöjoesta lohta saa...


Tenon kalastusmatkailijoiden saalisseuranta avattu 10.06.2013
  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen verkkosivuilla voi seurata Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saalisilmoituksia. Saalisseuranta jatkuu kalastuskauden 2013 loppuun asti.       Verkkopalvelussa on...


Tenojoen kalastusmatkailukausi 10.6.2017 09.06.2017
 Tenojoen kalastusmatkailijoiden kalastuskausi alkaa 10.6. klo 19.00 ja päättyy 10.8. klo 23.59. Kalastusluvat, jotka on ostettu 9.8. ovat voimassa 10.8 klo 23.59 asti. Lupakaupasta on pystynyt ostamaan kalastuslupia, jotka alkavat 10....


Tenojoelta kaikkien aikojen pienin lohisaalis 22.01.2018
Tenojoen vesistöstä saatiin kalastuskaudella 2017 historiallisen pieni lohisaalis, vajaat 61 tonnia. Saalis jakautui tasan Suomen ja Norjan välillä. Lohisaaliin vähäisyyteen vaikuttivat uudet vuonna 2017 voimaan tulleet ...


Muutoksia kuntalaisten kalastus- ja maastoliikennelupiin 15.12.2010
Metsähallitus on uusimassa paikkakuntalaisten maksuttomia, kuntalaisuuden perusteella myönnettäviä lupia kolmessa pohjoisimmassa kunnassa. Nykyisten lupien voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa ja tammikuuss...


Tenojoen paikallisluvan myynti alkoi maanantaina 28.4. 29.04.2008
Metsähallitus on uusimassa paikkakuntalaisten maksuttomia, kuntalaisuuden perusteella myönnettäviä lupia kolmessa pohjoisimmassa kunnassa. Nykyisten lupien voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa ja tammikuuss...


Tenojoen kalastussääntöihin pieniä muutoksia 02.04.2009
Metsähallitus on uusimassa paikkakuntalaisten maksuttomia, kuntalaisuuden perusteella myönnettäviä lupia kolmessa pohjoisimmassa kunnassa. Nykyisten lupien voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa ja tammikuuss...


Tenojoen luvissa vakinaista asumista ei ratkaista kotikuntalain perusteella 26.05.2009
Korkein hallinto-oikeus on antanut vuodelta 2007 lähtöisin olevan luparatkaisun, jossa oikeus katsoi, ettei ao. henkilölle kuulunut ns. Tenojoen paikkakuntalaisen kalastuslupa. Merkittävää tässä päät&...


Tenon pienissä sivujoissa runsaasti kutulohia 24.10.2012
Tenon pienissä sivujoissa havaittiin syyskuun alkupuolen pintasukelluslaskennoissa runsaasti kutulohia. Kutuun valmistautuvien naaraslohien määrät olivat kymmenvuotisen seurantahistorian korkeimmat. Ala-Tenoon laskevalla sivuj...


Tenon sivuvesistöjen kalastus tehovalvontaan 12.06.2010
Tenon sivuvesistöjen kalastusta valvotaan tehostetusti tällä kalastuskaudella. Lapin rajavartiosto, Lapin TE-keskus ja Metsähallitus lisäävät valvontaa erityisesti lohen kuturauhoituksen aikana syyskuussa. Tehovalvo...


Kivisimppu uhkaa Tenon lohenpoikastuotantoa 01.10.2010
Pohjoisen vesille vieras kalalaji kivisimppu (Cottus gobio) saattaa uhata Tenon vesistöä. Jo 1970-luvulla Utsjoelle ihmisen mukana tuoma kivisimppu on levinnyt kaikkialle Tenon vesiin......


Tutkijat varovaisia pohjoisten jokien lohisaaliista 06.06.2011
Tutkijoiden arviot Tenojoen ja Tornionjoen lohisaaliista tälle kesälle ovat vielä varovaisia. Tenojoella odotetaan edellisvuotta parempaa lohisaalista, mutta Tornionjoella lohisaaliin arvellaan jäävän viime vuoden tasoll...


Estä lohiloisen leviäminen Ylä-Lappiin 02.07.2014
 Lohiloinen leviää veden ja kalojen välityksellä. Tunne vastuusi ja estä lohiloisen leviäminen Ylä-Lapin suojeltuihin vesistöihin. Katso lisätieoja eviran sivuilta...


Tenojoen ja Näätämöjoen lohisaaliit pienenivät 25.02.2010
Kesällä 2009 Tenojoesta saatiin tilastovuosien 1972 - 2009 pienin lohisaalis, 63 tonnia. Se oli 70 tonnia keskimääräistä saalista pienempi. Näätämöjoen lohisaalis, 7 tonnia, oli keskimäär&au...

Ajankohtaista Tenojoki

Tenojoen lupakauppa 2019 aukeaa huhtikuun alkupuolella  20.02.2019
 Tenojoen lupakauppa avautuu tämän hetkisen arvion mukaan huhtikuun alkupuoliskolla. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maaliskuun loppuun mennessä. Suomen ja Norjan välisissä kalastussääntöneuvotteluissa esill...

Tenojoen kaikuluotausseurantojen tulokset julkaistu  29.11.2018
 Tenojokeen nousevien lohien määrää seurattiin kesällä 2018 kaikuluotaimilla Tenojoen pääuomassa sekä Inarijoella. Pääuoman laskentapisteen ohi arvioitiin nousseen noin 32 500 lohta ja Inari...

Kalastusmatkailijoiden saalis jäi pieneksi Suomen puoleisella Tenolla  21.11.2018
 Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kaudella 2018 oli historiallisen pieni, vain 6 760 kiloa. Saalis väheni edellisvuodesta lähes 50 prosenttia ja oli vain reilu neljä...

Tenojoen pääuoman lohien laskenta käynnistyy  31.05.2018
 Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää touko-kesäkuun vaihteessa Tenojokeen nousevien lohien laskennan Polmakissa, joen Norjan puoleisella osalla. Laskenta toteutetaan nykyaikaisilla kaikuluotaustekniikoilla pitkälti Torni...

Tenon kalaluvat lähes myyty  26.04.2018
Tenojoen rantalupien myynti on sujunut ongelmitta ja lähes kaikki luvat ovat ostettu. Venelupien myynnissä tiistaina ilmennyttä maksuongelmaa, ei rantalupien myynnissä enää ilmennyt.   Luvanmyynti alkoi tä...

Tenojoelta kaikkien aikojen pienin lohisaalis  22.01.2018
Tenojoen vesistöstä saatiin kalastuskaudella 2017 historiallisen pieni lohisaalis, vajaat 61 tonnia. Saalis jakautui tasan Suomen ja Norjan välillä. Lohisaaliin vähäisyyteen vaikuttivat uudet vuonna 2017 voimaan tulleet ...

Tenojoen kalastusmatkailukausi 10.6.2017  09.06.2017
 Tenojoen kalastusmatkailijoiden kalastuskausi alkaa 10.6. klo 19.00 ja päättyy 10.8. klo 23.59. Kalastusluvat, jotka on ostettu 9.8. ovat voimassa 10.8 klo 23.59 asti. Lupakaupasta on pystynyt ostamaan kalastuslupia, jotka alkavat 10....

Tenojoen kalastusmatkailijoille 22 tonnin lohisaalis  19.10.2016
 Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kaudella 2016 oli 21 700 kiloa. Saalis kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttia, mutta oli pienempi kuin pitkän aikavälin keski...

Tenojoen turistikalastussääntöön ei muutoksia kalastuskaudelle 2016   15.04.2016
Tenojoen ns. turistikalastussääntöön ei tule muutoksia kalastuskaudeksi 2016. Suomi ja Norja käyvät parhaillaan neuvotteluita koko kalastussopimuksen uusimisesta. Tavoitteena on saada uusi kalastussopimus aikaiseksi...

Tenojoelta 78 tonnia lohta – saalis edelleen keskimääräistä pienempi  24.03.2016
 Kalastuskaudella 2015 Tenojoelta saatiin lohta noin 78 tonnia: Suomen puolelta 43 tonnia ja Norjan puolelta 35 tonnia. Kokonaissaalis väheni molemmissa maissa edellisvuodesta ja oli lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikav&...

Suomen tavoitteena uusi sopimus Tenojoen kalastuksesta Norjan kanssa  27.08.2015
 Suomen ja Norjan edustajat tapasivat 27. elokuuta Helsingissä ja keskustelivat Tenojoen kalastussopimuksesta. Maiden tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys uudesta sopimuksesta. Neuvottelut ovat ratkaisuvaiheessa. Norja on aiemmin il...

Tenon kalastuskausi käynnistyi – seuraa kalastusmatkailijoiden lohisaaliita netissä  12.06.2015
Kalastusmatkailijoiden kalastuskausi Tenojoella käynnistyi 1. kesäkuuta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkosivuilla voi seurata Suomen puolen matkailijoiden ilmoittamia lohisaaliita. Saalisseuranta päivittyy jatkuvasti aina kalastu...

Tenojoen turistikalastussääntöön ei muutoksia kalastuskaudelle 2015  17.04.2015
Tenojoen ns. turistikalastussääntöön ei tule muutoksia kalastuskaudeksi 2015. Suomen ja Norjan neuvotteluvaltuuskunnat käyvät parhaillaan keskusteluita koko kalastussopimuksen uusimisesta. Maiden välisiä neuvotteluja jatketaan kevään 2015 kuluess...

Tenon sivujokien pintasukelluslaskennoissa havaittiin runsaasti kutulohia  17.10.2014
  Syyskuun alkupuolella Tenon pienissä sivujoissa toteutetuista pintasukelluslaskennoista saatiin positiivisia tuloksia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan kutulohia oli runsaasti ja osin jopa ennätyksellisesti. Ala-T...

Tenon kalastusmatkailijoille 26 tonnia lohta – Saalis kasvoi selvästi  16.10.2014
  Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2014 oli 26065 kiloa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan mukaan saalis kasvoi viime vuodesta vajaat 30 prosenttia ja oli hieman suurempi kuin p...

Tenon kalastusmatkailijoiden saalisseuranta jälleen netissä  11.06.2014
  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen verkkosivuilla voi seurata Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden ilmoittamia lohisaaliita. Saalisseuranta päivittyy ajantasaisesti ja se jatkuu kalastuskauden 2014 loppuun asti. Verkko...

Tenojoen turistikalastussääntöön ei tule muutoksia kalastuskaudelle 2014  01.04.2014
 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Finnmarkin lääninhallitus ovat neuvottelujen jälkeen päättäneet, ettei Tenojoen ns. turistikalastussääntöön (kalastussopimuksen...

Tenojoen lohisaalis pieneni neljänneksellä edellisvuodesta  25.02.2014
  Tenojoen vesistön kokonaissaalis vuonna 2013 oli 80 tonnia. Saalis oli yli neljänneksen pienempi kuin edellisvuonna (110 tonnia) ja lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (127 tonnia). Kokonaisl...

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalis pienempi kuin edellisvuonna  22.11.2013
  Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2013 oli 20 400 kiloa. RKTL:n mukaan saalis väheni edellisvuodesta noin 30 prosenttia ja oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 k...

Tenon kalastusmatkailijoiden saalisseuranta avattu  10.06.2013
  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen verkkosivuilla voi seurata Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saalisilmoituksia. Saalisseuranta jatkuu kalastuskauden 2013 loppuun asti.       Verkkopalvelussa on...

Tenojoen lohisaalis kasvoi yli 100 tonniin  13.02.2013
Tenojoen vesistön kokonaislohisaalis vuonna 2012 oli 110 tonnia, josta vähän yli puolet kalastettiin Suomen puolelta. Saalis oli kolmanneksen suurempi kuin edellisvuonna, mutta pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (129 ...

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kasvoi huomattavasti  24.10.2012
Pääsaaliina alle 3 kilon pikkulohet Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden kauden 2012 lohisaalis oli alustavien tietojen mukaan noin 29 000 kiloa. Edellisvuoteen verrattuna saalis kasvoi yli 50 prosenttia ja oli huomattavasti su...

Tenon pienissä sivujoissa runsaasti kutulohia  24.10.2012
Tenon pienissä sivujoissa havaittiin syyskuun alkupuolen pintasukelluslaskennoissa runsaasti kutulohia. Kutuun valmistautuvien naaraslohien määrät olivat kymmenvuotisen seurantahistorian korkeimmat. Ala-Tenoon laskevalla sivuj...

Valtioneuvosto nimesi valtuuskunnan Tenojoen kalastussopimusneuvotteluihin  03.05.2012
Valtioneuvosto on tänään nimennyt valtuuskunnan Norjan kanssa käytäviin Tenojoen kalastussopimusneuvotteluihin. Valtuuskunnassa on jäseniä maa- ja metsätalousministeriöstä, Lapin ELY-keskuksesta, ulko...

Tenojoen turistikalastussääntöön ei muutoksia kalastuskaudelle 2012  03.04.2012
Lapin elinkeino,- liikenne ja ympäristökeskus sekä Finnmarkin lääninhallitus ovat Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaisten neuvottelujen jälkeen päättäneet, ettei Tenojoen ns. turistikalastuss&a...

Tenojoen ja Näätämöjoen lohisaaliit pienenivät 2011  28.03.2012
Tenojoen vesistön lohisaalis oli vuonna 2011 kaikkiaan 79 tonnia. Saalis oli 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (130 t) ja 8 tonnia pienempi kuin edellisenä vuonna. Näätämöjoesta lohta saa...

Kalastusvalineiden ja veneiden desinfiointiasemat Inarissa  22.06.2011
Inarin kalasatamassa on  avattu kalastusvälineiden ja veneiden desinfiointiasema ajalle 20.6-12.8.2011. Desinfiointiasema on auki arkipäivisin (ma-pe) klo 10.00-18.00. Juhannusaattona desinfiointiasema on suljettuna. Myös Inarin N...

Tutkijat varovaisia pohjoisten jokien lohisaaliista  06.06.2011
Tutkijoiden arviot Tenojoen ja Tornionjoen lohisaaliista tälle kesälle ovat vielä varovaisia. Tenojoella odotetaan edellisvuotta parempaa lohisaalista, mutta Tornionjoella lohisaaliin arvellaan jäävän viime vuoden tasoll...

Kolmivuotinen meritaimentutkimus käynnistyy Tenojoella  16.05.2011
Kolmivuotinen meritaimentutkimus käynnistyy Tenojoella Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) käynnistää alkukesästä kolmivuotisen meritaimenhankkeen. Tulosten perusteella arvioidaan, voidaanko Tenojoen kala...

Vuoden 2011 Tenoinfot julkaistu  12.05.2011
Vuosittain päivitettävästä esitteestä löytyy tietoa mm. Tenojoen kalastusluvista, niiden hinnoista, luvanmyyntipaikoista ja desinfiointipisteistä. Lue lisää: Tenoinfo...

Tenojoen turistikalastussääntöön ei muutoksia  06.04.2011
Tenojoen turistikalastussääntöön ei tehdä muutoksia ensi kalastuskaudeksi, päättivät Lapin Ely-keskus ja Finnmarkin lääninhallitus....

Tenojoen ja Näätämöjoen lohisaaliit edellisvuotta suurempia  01.03.2011
Vuonna 2010 Tenojoesta saatiin saaliiksi 87 tonnia lohta. Lohisaalis oli 36 % suurempi kuin edellisenä kesänä, mutta kolmanneksen pienempi kuin pitkän aikavälin keskiarvo (130 tonnia). Näätämöjoen lohisaal...

Kivisimppu uhkaa Tenon lohenpoikastuotantoa  01.10.2010
Pohjoisen vesille vieras kalalaji kivisimppu (Cottus gobio) saattaa uhata Tenon vesistöä. Jo 1970-luvulla Utsjoelle ihmisen mukana tuoma kivisimppu on levinnyt kaikkialle Tenon vesiin......

Tenojoen lohisaaliit 2010  15.09.2010
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on julkaissut Teno-Inarijoen kalastusmatkailijoiden saalislohet kolmessa eri painoluokassa (kpl) ja viikkosaalis (kpl ja kg) yhteensä Suomen puolella vuodelta 2010. Lue lisää uutislinkistä....

Tenon sivuvesistöjen kalastus tehovalvontaan  12.06.2010
Tenon sivuvesistöjen kalastusta valvotaan tehostetusti tällä kalastuskaudella. Lapin rajavartiosto, Lapin TE-keskus ja Metsähallitus lisäävät valvontaa erityisesti lohen kuturauhoituksen aikana syyskuussa. Tehovalvo...

Tenojoen ja Näätämöjoen lohisaaliit pienenivät  25.02.2010
Kesällä 2009 Tenojoesta saatiin tilastovuosien 1972 - 2009 pienin lohisaalis, 63 tonnia. Se oli 70 tonnia keskimääräistä saalista pienempi. Näätämöjoen lohisaalis, 7 tonnia, oli keskimäär&au...

Lähialueen vesitilanne Tenojoki


 Virtaama: Tenojoki Utsjoki 

Sijainti, kartat ja ajo-ohjeet Tenojoki

Saat kohteen Syvyyskartta / peruskartta tiedot kirjautumalla sisään tunnuksillasi. Saat tunnukset käyttöösi maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2019. Voit lunastaa tunnukset erikseen myös ilman luvan tilausta tästä.
Utsjoki.  Lappi

Ympäristötietoa

Säätila:  Utsjoki  Sadetutka ja -ennuste  Sade- ja pilvitutka 

Hydrologisia tietoja Tenojoki

Keskivirtaama  139 m3/s  ()
Ylivirtaama  2740 m3/s  ()
Alivirtaama  18 m3/s  ()
Pituus  250 km  ()

Vedenlaatutietoja Tenojoki

maksuttomana lisäpalveluna lunastamalla kalastuslupasi kalapaikka.net kalastuslupakaupasta. Kaupasta saat hankittua mm. lähes kaikkien kalastajien tarvitseman valtion kalastonhoitomaksun vuodelle 2019. Voit lunastaa tunnukset erikseen myös ilman luvan tilausta tästä.

Kalaistutukset Tenojoki Lohenuistelua

Säännöt Tenojoki

ks erilliset kalastussäännöt

Alamitat Tenojoki

Lohi 50 cm,  Taimen 50 cm,  Järvilohi 60 cm,  Harjus 35 cm,  Nieriä 25 cm

Sallitut kalastusmenetelmät

Heittokalastus, perhokalastus sekä uistelu.

Varusteet ja palvelut

Majoitus kohteen rannalla, kalaopas, venevuokraus sekä utsjoen palvelut.

Saalislajit

Luontainen: harjus, lohi, nieriä sekä taimen.