Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Saarijärvi. Keski-Suomi.
Saarijärven yhteislupa-alue
Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan

Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan Lähistön uutisia


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 01.12.2009
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...


Neuvottelukunta edistämään Saarijärven reitin vesiensuojelua 16.11.2009
Saarijärven reitin vesien tila on herättänyt keskustelua sekä viranomaisten että huolestuneiden kansalaisten keskuudessa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Saarijärven reitti on noussut es...


Keski-Suomen kalastusaluepäivän esitykset 11.12.2009
Keski-Suomen kalastusaluepäivää vietettiin torstaina 10.joulukuuta Saarijärvellä. Voit katsoa alustajien esitykset linkeistä. Kalastusaluepäivän avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, K...


Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009 24.09.2009
  Saarijärven säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ollaan selvittämässä Saarijärven kaupungin esityksestä. Selvityksiin liittyen Keski-Suomen ympä...


Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla 19.11.2010
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijär...


Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle - teemapäivä 03.05.2011
Oletko kiinnostunut tietämään yhdistysten ympäristötuen myöntö- ja maksuprosessista sekä käytännön kokemuksista? Tule Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään tilaisuuteen...


TASO-hankkeesta tietoa ja ohjeistusta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun 03.06.2014
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Uuraisten reitin koskiuomien kunnostussuunnittelu päätökseen 28.04.2006
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Siikoja Metsähallituksen vesiin Länsi- ja Itä-Suomessa 03.11.2010
Metsähallituksen luontopalvelut on istuttanut luonnonravintolammikossa kasvatettuja, kesänvanhoja, 10–12 senttimetriä pitkiä siianpoikasia Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Saaristomerellä sijaitsev...


Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla 26.11.2010
Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen ...


Kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet 28.03.2011
Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteell...


Uuraisten Kyynämöisen seudun järvien vedenpinnan nostosuunnitelma on valmistunut 21.11.2008
Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteell...


Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa 30.11.2010
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


Keski-Suomen kalastuskilpailut 2011 sivuilla 08.12.2010
Keski-Suomessa järjestetään runsaasti kalastuskilpailuja vuoden 2011 aikana. Pilkkikilpailut ovat pässeet hyvään vauhtiin hyvän jäätilanteen myötä. Sivultamme löytyy nyt vuoden 201...


Kalastuksenvalvojakoulutus ja tentti Karstulassa 15.3.2014 09.03.2014
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Keski-Suomeen uusia koskikalastuskohteita 16.11.2010
Keski-Suomeen on luvassa uusia hoidettuja koskikalastuskohteita tulevina vuosina. Vuosina 2010 - 2011 totetutettavassa projektissa aktivoidaan kalavenomistajia avaamaan uusia kohteita yleiseen kalastuskäyttöön. Tavoittee...


Huopanankoskelle halutaan kalastuskeskus 01.02.2010
Viitasaari aikoo parantaa Huopanankosken kalastuskeskusta merkittävästi lähivuosina. Alkajaisiksi halutaan laajentaa nykyisen kalastuskeskuksen pinta-alaa tuplasti nykyistä suuremmaksi. Haaveissa on myös maineikkaan kosken hi...


Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa 02.03.2010
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...


Muikkukannat edelleen melko vahvoja 02.06.2009
Suomen muikkukannat ovat olleet melko vahvoja ja vakaita viime vuosina. Syksyn 2008 kutukannat olivat keskiarvoa heikompia, mutta niitä kompensoi samana vuonna syntynyt vähintään keskimääräinen vuosiluokka. ...


Erityisympäristötuet haettavana 04.04.2012
Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset ovat haettavina vuonna 2012. Erityistukisopimuksia haetaan oman alueen ELY-keskuksesta kevään päätukihaun yhteydessä 30.4.2012 mennessä. Tukia vo...

Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan

 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Saarijärven sekä Pieni- ja Iso-Lumperoisen vedenpinnan säännöstelyn lupaehtojen muuttamisesta. Hakemus liittyy Keski-Suomen ELY-keskuksen johdolla toteutettuun Saarijärven säännöstelyn kehittämishankkeeseen, jonka tuloksena eri intressitahojen kesken oli sovittu säännöstelyn muutoksista. Kaikkia sovittuja muutoksia ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa ilman, että myös lupaehtoja tarkistetaan. Lupaehtojen muuttamisen tavoitteena on vähentää säännöstelystä aiheutuvia vesiympäristöhaittoja.

 
Saarijärven kaupungissa sijaitsevan Saarijärven pintaa säännöstellään Leuhunkosken voimalaitospadolla energiantuotantoa varten. Voimalaitoksen omistaa Vattenfall Oy. Vuonna 1976 aloitettu säännöstely perustuu Itä-Suomen vesioikeuden lupaan vuodelta 1969. Säännöstelystä on hyötynyt myös maatalous, koska järven tulvakorkeuksia on voitu alentaa huomattavasti. Säännöstelyluvan nykyinen haltija on Keski-Suomen ELY-keskus.
 
Saarijärven säännöstelylle on tyypillistä, että vedenpinta laskee talven aikana huomattavan paljon. Tämän on koettu aiheuttavan merkittäviä haittoja vesiympäristölle. Saarijärven kevätkuopan lievästä nostosta on sovittu Vattenfall Oy:n kanssa, mutta vedenpinta tulee laskemaan jatkossakin runsaasti talvella. Myös ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan kevätkuopan syvyyteen. Viime talvi antoi jo esimakua tähän, kun tänä keväänä Saarijärven alin vedenkorkeus oli n. 0,4 m korkeammalla kuin tavanomaisena keväänä aiemmin.
 
Saarijärven ylin sallittu vedenkorkeus tulee säilymään ennallaan, mutta lupaehtoihin esitetään sellaista muutosta, että keskimäärin kevään korkein vedenpinta olisi mahdollista nostaa n.10 cm aiempaa ylemmäksi. Riittävän korkea vedenpinta keväällä on etu vesiluonnolle, mm. kalojen poikastuotannolle.
 
Säännöstelyn kehittämisselvitysten tuloksena kesäajan vedenkorkeudelle asetettiin tavoite, että vedenpinta laskisi keväästä lievästi loppukesää kohti. Tämä toteutui jo kesällä 2013. Sen sijaan epätavallisen kuivina kesinä vedenpinta ei tulisi laskemaan niin alas kuin aiemmin on tapahtunut. Tämä vedenpinnan voimakas lasku on johtunut kuivuuteen sopimattomasta juoksutusehdosta ajalla 15.7. - 15.8. Hakemuksessa on esitetty tämän juoksutusehdon poistamista.
 
Saarijärven säännöstelyn haittoja ja niiden vähentämistä selvitettiin usean vuoden ajan vuodesta 2008 alkaen. Aloitteen selvitystyölle oli tehnyt Saarijärven kaupunki. Selvitykset sisälsivät mm. vedenkorkeusanalyysiin perustuvan tarkastelun säännöstelyn vaikutuksista, kyselytutkimuksen vesistön käyttäjille sekä maastoselvityksiä rantojen käytöstä, kasvillisuudesta ja eroosiosta. Selvityksiin osallistuivat Keski-Suomen ELY-keskuksen ja sen edeltäjän Keski-Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Suomen ympäristökeskus, Saarijärven kaupunki ja Vattenfall Oy. Säännöstelyn kehittämisselvityksiä ohjasi ja valvoi eri intressitahoista koostuva ohjausryhmä. Saarijärven kaupungintalolla järjestettiin myös kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen pidettiin vuonna selvitysten alkuvaiheessa vuonna 2009 ja toinen sen jälkeen, kun ohjausryhmässä oli päästy sopimukseen säännöstelyn muutostavasta vuonna 2012.

Linkki uutiseen:  Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 03.06.2014