Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Länsi-Suomi.
Arantilankoski Kokemäenjoki Halistenkoski Holmankoski Merikarvianjoki Isojoki Merikarvianjoki Nakkilankosket Nautelankoski Purupakka Merikarvianjoki Puukoski Merikarvianjoki Ruskilankoski Kokemäenjoki Stäävit Merikarvianjoki
Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista RKTLn kalaistutukset alkavat rannikkojokiin ja Vuoksen vesistöalueelle

RKTLn kalaistutukset alkavat rannikkojokiin ja Vuoksen vesistöalueelle Lähistön uutisia


Meritaimenkantojen tila edelleen huolestuttava 09.11.2006


Meritaimenen luonnonkannat edelleen vaarassa – vain Ingarskilanjoessa toipumisen merkkejä 26.11.2009
Viime vuonna jokien suuret virtaamat helpottivat meritaimenen emokalojen nousua. Luonnonkudusta syntyneitä poikasia saatiin tänä syksynä sähkökalastuksissa useista rannikkojoista enemmän kuin edellisinä vuosina...


Mätirasioista kuoriutuu toukokuussa jokiin tuhansia taimenia 18.03.2012
Virtavesien hoitoyhdistys istuttaa parhaillaan taimenen mätiä pienjokiin läntisellä-Uudellamaalla. Tällä viikolla istutuksia on tehty ainakin Helsingissä, Kirkkonummella, Lohjalla ja Raaseporissa. Suomen...


Uhanalaisen meritaimenen elpymistä havaittu muutamissa joissa 10.12.2014
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2014 sähkökalastuksissa tavattiin Pohjanlahden meritaimenjoissa luonnossa syntyneitä poikasia jonkin verran aiempaa enemmän. Myös Suomenlahden joissa poikasmäärissä oli kasvua. Useista etelärannikon jo...


Kesän 2009 syvyyskartoitukset Uudenmaan järvillä käynnistyivät 27.05.2009
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2014 sähkökalastuksissa tavattiin Pohjanlahden meritaimenjoissa luonnossa syntyneitä poikasia jonkin verran aiempaa enemmän. Myös Suomenlahden joissa poikasmäärissä oli kasvua. Useista etelärannikon jo...


Espoonjoen kunnostuksella Kauklahdessa elvytettiin uhanalaisia vaelluskaloja 06.02.2015
Toissa talvena tehdyn Kauklahden koskialueen kunnostamisen jälkeen aiemmin kosken kalastosta puuttunut äärimmäisen uhanalainen meritaimen on palannut alueelle ja onnistunut lisääntymään. Myös erittäin uhanalainen vaellussiika on lisääntynyt onnistune...


Hiidenveden tulvavahinkoarvio valmistunut 30.07.2008
Toissa talvena tehdyn Kauklahden koskialueen kunnostamisen jälkeen aiemmin kosken kalastosta puuttunut äärimmäisen uhanalainen meritaimen on palannut alueelle ja onnistunut lisääntymään. Myös erittäin uhanalainen vaellussiika on lisääntynyt onnistune...


Hiidenveden valuma-alueen parhaat paikat kosteikoille on selvitetty 10.09.2010
K osteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella on valmistunut. Suunnitelman tavoitteena on osoittaa alueen viljelijöille sopivia kosteikon perustamiskohteita ja luonnon monimuotoisuu...


Espoonjokea kunnostetaan Lasilaaksossa 14.12.2012
Espoonjoen kunnostus Lasilaaksossa alkaa viikolla 51 ja työn arvioidaan kestävän kaksi viikkoa. Kunnostettavan alueen pituus on noin 250 metriä. Uomaa kunnostetaan Kauklahdenväylän molemmin puolin. Työn aikana osa k...


Ympäristölupa Raaseporin Bromarvin uudelle jätevedenpuhdistamolle 14.08.2009
Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt Raaseporin vedelle ympäristöluvan Bromarviin rakennettavaan uuteen jätevedenpuhdistamoon. Suunnitelman toteuttamisella mahdollistetaan lähes 150 kiinteistön liitt&a...


Espoon Suvisaariston tila on ympäröivää merialuetta heikompi 07.01.2010
Espoon Suvisaaristo on huonommassa tilassa kuin sitä ympäröivä merialue. Rehevyys näkyy veden korkeina ravinnepitoisuuksina ja sameutena, suurina levämäärinä, tiheinä vesikasviesiintyminä sek&aum...


Suvisaariston asukkaita toivotaan mukaan merialueen tutkimukseen 23.06.2009
Espoon Suvisaaristo on huonommassa tilassa kuin sitä ympäröivä merialue. Rehevyys näkyy veden korkeina ravinnepitoisuuksina ja sameutena, suurina levämäärinä, tiheinä vesikasviesiintyminä sek&aum...


Espoon järvikunnostusohjelma on alkanut 21.05.2008
Espoon Suvisaaristo on huonommassa tilassa kuin sitä ympäröivä merialue. Rehevyys näkyy veden korkeina ravinnepitoisuuksina ja sameutena, suurina levämäärinä, tiheinä vesikasviesiintyminä sek&aum...


Espoon Bodominjärven kunnostussuunnitelma on valmistunut 23.02.2011
Espoon kaupunki ja Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus ovat laatineet yhteistyössä Bodominjärvelle kunnostussuunnitelman. Tarkoituksena on selvittää järvelle parhaiten sopivat kunnostusmenetelm&au...


Verkkoapaja 1 / 2011 ilmestynyt 31.01.2011
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreessa verkkolehdessä löytyy juttuja mm. seuraavista aiheista Kuhakantojen perinnölliset erot otettava huomioon istutuksissa Kaikkien jäljellä olevien sekoittamattomien ...


Kireitä siimoja on uusi Kaverin Kanssa Kalaan -lehti ilmestynyt 14.05.2010
Kireitä siimoja on uusi Kaverin Kanssa Kalaan -lehti. Uusi lehti tarjoaa moniopuolista kalastustietoa kätevässä taskukoossa... Lue lisää    ...


Kalastuslakityöryhmälle vuoden jatkoaika 07.10.2010
Kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän ja sen jaostojen toimikautta on päätetty jatkaa vuodella. Työryhmän ja jaostojen toimikausi päättyy 31.12.2011. Jaostojen tulee antaa esityksensä ty&...


Erityisavustukset kalatalouden edistämiseen haettavana 17.12.2009
Alueelliset erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin vuodeksi 2010 ovat haettavissa TE-keskusten (1.1.2010 alkaen ELY-keskusten) kalatalousyksiköistä 29.1.2010 kello 16.15 saakka. Hakulomake, hakuohjeet ja tarvittavat yht...


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset aloittavat 30.12.2009
Uudet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2010. ELY-keskukset vastaavat vuoden vaihteen jälkeen tehtävistä, jotka nyt kuuluvat TE-keskuksille, alueellisille ympäristökeskuksille, t...


Vapaa-ajankalatalouteen kannattaa Uudellamaalla panostaa 19.10.2009
Vapaa-ajankalastus edelleen suosittu harrastus myös urbaanilla Uudellamaalla Vapaa-ajankalastus on Suomessa tärkeimpiä ulkoilumuotoja ja sillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Siihen perustuu myös paljon erilaist...

RKTL:n kalaistutukset alkavat rannikkojokiin ja Vuoksen vesistöalueelle

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2011 noin 189 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 598 000 vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on sekä säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja että turvata kalastusmahdollisuuksia.

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät:

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti-toukokuu:
 • lohen jokipoikasia 30 000 kpl ja vaelluspoikasia 361 000 kpl
 • meritaimenen jokipoikasia 15 000 kpl ja vaelluspoikasia 45 000 kpl
Vuoksen vesistöalue toukokuu:
 • Saimaan järvilohen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 87 000 kpl
Perämeri toukokuu:
 • lohen jokipoikasia 60 000 kpl ja vaelluspoikasia 50 000 kpl
 • meritaimenen jokipoikasia 64 000 kpl ja vaelluspoikasia 55 000 kpl
Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Poikashankinnat on kilpailutettu vuodesta 1999 alkaen. Kaikki poikaset on kasvatettu tutkimuslaitoksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Poikasia istutetaan hieman edellisvuotta vähemmän määrärahojen pienentymisen vuoksi. Istutettavien poikasten arvo on kaikkiaan noin 880 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja istutusmäärät

Vuoden 2011 kalaistutukset
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2011 noin 189 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 598 000 vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on sekä säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja että turvata kalastusmahdollisuuksia.
Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät:
Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti-toukokuu:
 • lohen jokipoikasia 30 000 kpl ja vaelluspoikasia 361 000 kpl
 • meritaimenen jokipoikasia 15 000 kpl ja vaelluspoikasia 45 000 kpl
Vuoksen vesistöalue toukokuu:
 • Saimaan järvilohen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 87 000 kpl
Perämeri toukokuu:
 • lohen jokipoikasia 60 000 kpl ja vaelluspoikasia 50 000 kpl
 • meritaimenen jokipoikasia 64 000 kpl ja vaelluspoikasia 55 000 kpl
Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Poikashankinnat on kilpailutettu vuodesta 1999 alkaen. Kaikki poikaset on kasvatettu tutkimuslaitoksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Poikasia istutetaan hieman edellisvuotta vähemmän määrärahojen pienentymisen vuoksi. Istutettavien poikasten arvo on kaikkiaan noin 880 000 euroa.
 
TARKEMMAT ISTUTUSAIKATAULUT JA ISTUTUSMÄÄRÄT
 
Selkä- ja Saaristomeren lohi- ja meritaimenistutukset
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään turvaamaan joki- ja rannikkokalastuksen saaliita sekä vahvistamaan lohi- ja meritaimenkantojen lisääntymistä luonnossa.
Paimionjoki ja Kiskonjoki (28.4.)
 • 12 000 nevanlohen vaelluspoikasta
Aurajoki (2. ja 6.5.)
 • 15 000 nevanlohen vaelluspoikasta
 • 20 000 Tornionjoen lohen vaelluspoikasta
Kokemäenjoki (2.-13.5.)
 • 100 000 Tornionjoen lohen vaelluspoikasta
 • 4 000 nevanlohen vaelluspoikasta
Merikarvianjoki (4.5.)
 • 40 000 Simojoen lohen vaelluspoikasta
Isojoki-Lapväärtinjoki (toukokuu)
 • 15 000 Isojoen meritaimenen jokipoikasta
 • 18 000 Isojoen meritaimenen vaelluspoikasta
Suomenlahden lohi- ja meritaimenistutukset
Tutkimuslaitoksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään turvaamaan joki- ja rannikkokalastuksen saaliita sekä vahvistamaan lohi- ja meritaimenkantojen lisääntymistä luonnossa.
Ingarskilanjoki (toteutettu 31.3. ja 1.4.)
 • 27000 Ingarskilanjoen meritaimenen vaelluspoikasta
Mustionjoki (2.5.)
 • 18000 nevanlohen vaelluspoikasta
Vantaanjoki (6.5.)
 • 13 000 nevanlohen vaelluspoikasta
Koskenkylänjoki (6. ja 9.5.)
 • 10 000 nevanlohen jokipoikasta
 • 7 000 nevanlohen vaelluspoikasta
Porvoonjoki (6.5. ja 9.5.)
 • 5000 nevanlohen jokipoikasta
 • 7 000 nevanlohen vaelluspoikasta
Kymijoki (3.-5.5.)
 • 121 000 nevanlohen vaelluspoikasta
Summanjoki (9.5.)
 • 10000 nevanlohen jokipoikasta
Urpalanjoki (9.5.)
 • 5000 nevanlohen jokipoikasta
Rakkolanjoki (5.5.)
 • 4 000 nevanlohen vaelluspoikasta
Perämeren lohi- ja meritaimenkantojen elvytysistutukset
Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa lohen ja meritaimenen poikasia Perämereen laskeviin jokiin toukokuussa elvyttämään ja vahvistamaan kantojen lisääntymistä luonnossa.
Kyrönjoki (4.5.)
 • 10 000 Simojoen lohen vaelluspoikasta
Perhonjoki (27.4. ja 10.5.)
 • 10 000 Lestijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 15 000 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta
 • 14 000 Simojoen lohen vaelluspoikasta
Lestijoki (27.4. ja toukokuu)
 • 24 000 Lestijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 20 000 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta
Kiiminkijoki (10.5. ja toukokuu)
 • 30 000 Iijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 20 000 Iijoen meritaimenen vaelluspoikasta
 • 60 000 Iijoen lohen jokipoikasta
 • 26 000 Iijoen lohen vaelluspoikasta
Sisävesien järvilohi-istutukset
Tutkimuslaitoksen istutuksilla turvataan Saimaan järvilohen monimuotoisuuden säilymistä.
Pielisjoki (18.-19.5.)
 • 78 000 järvilohen vaelluspoikasta
Ala-Koitajoki (17.5.)
 • 10 000 järvilohen jokipoikasta
Lieksanjoki (17.5.)
 • 10 000 järvilohen jokipoikasta
 • 5 000 järvilohen vaelluspoikasta
Höytiäinen (toukokuu)
 • 2 000 järvilohen vaelluspoikasta
Pielinen (toukokuu)
 • 2 000 järvilohen vaelluspoikasta
 
Lisätietoja:
Suunnittelija Juha-Pekka Turkka puh. 040 525 9964
Tutkimuspäällikkö Petri Heinimaa puh. 0205 751480
Oulun ja Lapin läänin istutukset, Kalastusmestari Erkki Säkkinen puh. 040 586 1249
 

 

Linkki uutiseen:  RKTLn kalaistutukset alkavat rannikkojokiin ja Vuoksen vesistöalueelle   Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 26.04.2011