KALASTUSLUPIEN MYYNTI OHTAOJAAN PÄÄTTYY!!
Kalastuslupien myynti Ohtaojaan päättyy! Ohtaoja on ollut suosittu kalastuspaikka, lupatietojen mukaan kalastajia on käynyt koko Suomen alueelta, jonkin verran myös ulkomailta. Ohtaojan varressa on Luonnonvarakeskuksen emokalalaitos, jossa säilytetään useita uhanalaisia lohi- ja taimenkantoja, laitoksella on myös emosiikoja ja harjuksia. Emokalalaitoksen ehdoton edellytys on, että laitoksella ei esiinny kaloille vaarallisia tauteja. Bakteeri- ja virustauteja on viimeisen vuoden aikana löytynyt uusista paikoista eri puolilta Suomea. Riski kalatautien leviämisestä kalastajien ja kalastusvälineiden mukana on varsin suuri. Tämän vuoksi olemme päättäneet lopettaa kalastuslupien myynnin Ohtaojaan ja Iijokeen Ohtaojan lupakalastusalueella. Lopetamme myös vapaaehtoiset pyyntikokoisten kalojen istutukset alueelle v. 2019 alkaen. Lisätietoa antavat: Matti Karjalainen p.0400-123667,sähköposti: matti.karjalainen@luke.fi ja Rainer Määttä p.0400-186743,sähköposti: rainer.maatta@luke.fi