Kapeenkosken kalastussäännöt

 

KESÄKAUDEN SÄÄNNÖT

1. Kapeen koskikalastusalue käsittää karttaan rajatun alueen. Kaikki kalastaminen on kielletty ilman paikallista lupaa.  Kalastusluvat ovat henkilökohtaisia.

Lupien hinnat:
Henkilökohtaiset luvat: 30 € / 12 h, 50 € / 24 h.
Lapsialennus (enint. 12 v.) 50 % toisen huoltajan kalastaessa.
Ylitysvenevuokra on 15 € / 12 h.
Lupa ei oikeuta kalastamiseen Myllyniemen poolilla / Kapeenkoskessa.

2. Kalastuksessa on käytettävä väkäsettömiä koukkuja ja yksikoukkuisia vieheitä.

3. Lupakalastusalueen rantakalastajakiintiö on 20 kalastajaa / kalastusjakso. Koskiosakkailla on käytössään kalastusoikeuksia kiintiön ulkopuolella. Kalastusjaksot alkavat klo 6.00 ja klo 18.00. Kalastusluvat on varattava etukäteen.

4. Kalastaminen rannalta on sallittua maastossa ja kartalla tarkemmin määritellyillä alueilla. Kahlaaminen on kielletty 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Omien veneiden, perämoottorien ja kaikuluotainten käyttö on kielletty. Ylitysveneistä kalastaminen on kielletty.

5. Saaliskiintiö on henkilökohtainen. 12 tunnin aikana saa yksi henkilö ottaa yhden (1) ja 24 tunnin luvalla kaksi (2) rasvaeväleikattua järvitaimenta. Saaliskiintiössä kaksi (2) harjusta vastaa yhtä (1) taimenta. Istutetut järvitaimenet on merkitty rasvaeväleikkauksella. Merkkaamattomat järvitaimenet on välittömästi vapautettava. Rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta on 50 cm, harjuksen 35 cm.

6. Lupamyynnistä annettu värillinen käsivarsinauha on pidettävä näkyvillä ja palautettava saalistiedustelulomakkeen mukana parkkipaikan postilaatikkoon.

7. Kiinteiden pyydysten käyttö sekö onkiminen ja pilkkiminen on kielletty. 

8. Elävän syötin, matojäljitelmien, syöttitahnojen ja täkyraksin käyttö on kielletty. Lyijyä sisältävien painojen käyttö on sallittua ainoastaan perhokalastuksessa.

9. Kalastusmääräysten rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi kalastusoikeuden menettäminen määräajaksi.

Lupien varaus ja myynti, ylitysveneiden vuokraus ja alueen hoito: Aimo Herneaho, aimo@kapeenkoski.com, puh. 040 0641639